REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prezydent podpisał ważną dla farmaceutów i techników farmaceutycznych ustawę

czw. 23 czerwca 2022, 11:11

We wtorek 21 czerwca Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty i ustawy prawo farmaceutyczne. Dzięki niej farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni podczas wykonywania czynności zawodowych zostaną objęci taką samą ochroną prawną, jak funkcjonariusze publiczni.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (fot. Prezydent.pl)
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (fot. Prezydent.pl)

Podpisana we wtorek przez Prezydenta ustawa ma na celu przyznanie farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególnej ochrony prawnej w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych. 
Zgodnie z ustawą farmaceuta oraz technik farmaceutyczny, podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym określonych przepisami prawa czynności, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Na czym polega zmiana?

Nowelizacja wprowadza zmiany w dwóch ustawach: ustawie o zawodzie farmaceuty i Prawie farmaceutycznym.

REKLAMA

W pierwszej z nich po art. 35 dodany zostanie art. 35a w brzmieniu:

REKLAMA

„Art. 35a. Farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447).”

Natomiast w ustawie Prawo farmaceutyczne po art. 91 dodany zostanie art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”.

Co to oznacza w praktyce?

Z art. 231a Kodeksu Karnego, wynika, że kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (czytaj również: Czy farmaceuta zyska ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych? Co to oznacza w praktyce?).

REKLAMA

Sukces Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Warto przypomnieć, że postulat nadania farmaceutom ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznych, po raz pierwszy został przedstawiony w grudniu 2021 roku przez mgra farm. Marcina Repelewicza – Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. To właśnie członek tej izby został bowiem dotkliwie pobity, gdy wyprosił z apteki mężczyznę, który odmówił założenia maseczki na usta i nos.

Marcin Repelewicz przez ostatnie miesiące spotykał się z parlamentarzystami oraz wielokrotnie poruszał w mediach temat ataków na farmaceutów. Ostatecznie do podjęcia inicjatywy w tej sprawie przekonał posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka. To właśnie on na początku lutego złożył w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokument zakładał zmianę w ustawie o zawodzie farmaceuty i nadanie ochrony prawnej farmaceutom (czytaj również: Farmaceuci potrzebują ochrony prawnej. Jej brak to niedopatrzenie…).

Ta wersja projektu nie zyskała jednak poparcia Ministerstwa Zdrowia i Prokuratora Generalnego. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przedłożyli jednak poprawkę do projektu, na mocy której ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, uzyskali nie tylko farmaceuci, ale i technicy farmaceutyczni. To właśnie te wersja nowelizacji została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zasada kija i marchewki tu dali funkcjonariusza wczoraj przyszło pismo co do 5 dniowego rozliczania refundacji i tak w lipcu 1 wypada w piątek w sobotę nie pracuje NFZ zestawienie robimy w poniedziałek 4 lipca, czekamy 5 dni mamy 9 lipca sobota NFZ nie pracuje , czekamy do 13 poniedziałek !!!! I co wyszli na swoje no pewnie ze tak zamiast 16 zapłacą 13 i tak są dwa tygodnie do przodu jakaś masakra i na koniec przypomnę że 15 lipca również przypada w piątek mamy identyczna sytuację !!!!