REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Produkcja leków: zależność Europy od Chin i Indii

23 marca 2020 11:20

Większość sprzedawanych w Europie i innych częściach świata leków pochodzi z Chin i Indii. Czy możliwe jest, by ich produkcja powróciła na Stary Kontynent?

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) opublikowało dzisiaj wyniki badań dotyczące niedoborów leków w szpitalach w 2019(fot. Shutterstock).
Rozwój pandemii sprawia, że rządy oraz instytucje zaczynają obawiać się potencjalnych braków leków w Unii Europejskiej(fot. Shutterstock).

Według danych włoskiego stowarzyszenia firm farmaceutycznych, Farmindustria, to właśnie we Włoszech produkcja leków jest największa w Europie – wielkość obrotów miałaby tu wynieść 32 miliardy euro. Na następnych pozycjach uplasowały się Niemcy (31 miliardów), Wielka Brytania (22), Francja (20) i Hiszpania (15). Mimo tych danych, największa ilość leków, jaka sprzedawana jest w Europie oraz innych częściach świata, pochodzi z Indii i Chin, gdzie ich produkcja jest tańsza (czytaj też: EMA: Nie można wykluczyć niedoborów lub zakłóceń w dostawach leków).

Światowa zależność od indyjskich i chińskich producentów

Rozwój pandemii sprawia, że rządy oraz instytucje zaczynają obawiać się potencjalnych braków leków w Unii Europejskiej. Już na początku marca, Indie ogłosiły, że zahamują eksport leków – tym samym wskazując na problem, który jest znacznie starszy od epidemii Covid-19, a mianowicie światową zależność w przemyśle farmaceutycznym od Indii oraz Chin.

REKLAMA

Obecnie, z łańcuchem produkcyjnym, który przemierza różne kontynenty, firmy farmaceutyczne składają swoje produkty w Indiach, a 70% używanych substancji czynnych pochodzi z Chin, które dostarczają także, przykładowo, między 80 a 90% światowej dostawy aktywnych składników do antybiotyków. Powód jest prosty: nigdzie indziej nie można produkować tak dużych ilości za tak niską cenę (zobacz też: Niemcy: Czas zakończyć lekowe uzależnienie od Chin).

REKLAMA

Jednakże, przemysł farmaceutyczny Indii i Chin nie pozostaje niezależny, jako że te produkują głównie leki generyczne, ponieważ badania i rozwój nowych leków wymagają dużej ilości czasu, pieniędzy i doświadczenia. W tego powodu, przywództwo w tworzeniu leków oryginalnych, chronionych patentem, pozostaje w rękach krajów Europy Zachodniej – jednak już nie produkcja. Można też wyróżnić przyczyny prawne, które spowodowały, że z biegiem lat, produkcja leków generycznych została przeniesiona poza Unię Europejską. Europejskie prawo patentowe, które przewiduje okres 20 lat ochrony dla danego leku, zabrania produkcji jakiejkolwiek wersji generycznej w tym czasie – nawet, jeśli przeznaczonej na eksport bądź już w fazie preprodukcji na okres następujący po wygaśnięciu patentu. To, jak komentują krytycy, miało zmusić wielu producentów do produkowania ich leków generycznych w innych regionach.

Przywrócić produkcję do Europy

Zważywszy na powyższe, wydaje się pożądane, by przywrócić produkcję do Europy – ta kwestia zaczyna też być coraz częściej podejmowana. W lutym zeszłego roku, Unia Europejska zdecydowała, by złagodzić prawo patentowe w celu skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych. Jednocześnie, miała zostać umożliwiona produkcja leków generycznych przeznaczonych na eksport, nawet jeśli patent na daną substancję czynną jeszcze nie wygasł. Dzisiaj, między innymi, jest możliwa także produkcja na uzupełnienie zapasów. Z drugiej strony, prowadzi to jednak do zaniepokojenia firm farmaceutycznych, które opierają swoją produkcję na badaniach, ponieważ jakiekolwiek zmniejszenie praw patentowych, zagroziłoby kosztownym poszukiwaniom nowych aktywnych składników (czytaj również: Nie będzie zakłóceń w zaopatrzeniu w leki w związku z epidemią koronawirusa).

Bez względu na wszystko, nie zmienia się jednak kluczowy czynnik – Europa nie może konkurować z rynkiem azjatyckim w dziedzinie produkcji leków, ze względu na ceny. Jak długo Indie oraz Chiny będą produkować leki tanim kosztem, rynek światowy pozostanie od nich zależny.

AM/farmacista33.it

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

przede wszystkim trzeba zastanowić się nad oddaniem produkcji leków w ręce farmaceutów ?

Powiązane artykuły

“Maseczkowi spekulanci” zarabiają na dezinformacji. Padają rekordy… “Maseczkowi spekulanci” zarabiają na dezinformacji. Padają rekordy…

10 zwykłych maseczek ochronnych za... 199 zł. Takie ceny osiągają na popularnym serwisie aukcyjnym. ...

Dlaczego WHO nie spieszy się, by zmienić wskazania dotyczące noszenia maseczek? Dlaczego WHO nie spieszy się, by zmienić wskazania dotyczące noszenia maseczek?

WHO wyraziła opór co do poparcia pomysłu, by dla ochrony przed nowym koronawirusem, każdy, kto znajd...

Austria: Pierwsza apteka zamknięta z powodu zarażenia pracownika koronawirusem Austria: Pierwsza apteka zamknięta z powodu zarażenia pracownika koronawirusem

W Austrii doszło do pierwszego zamknięcia placówki aptecznej w wyniku zarażania koronawirusem jedneg...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz