REKLAMA
pon. 18 września 2023, 09:33

Psylocybina: pojedyncza dawka znacząco zmniejsza objawy depresji

Podanie jednorazowej dawki 25 mg psylocybiny, przy jednoczesnym wsparciu psychologicznym, wiąże się z szybkim, utrzymującym się efektem przeciwdepresyjnym – takie wnioski zostały opublikowane na łamach Journal of the American Medical Association, wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne. Podczas badania nie stwierdzono żadnych znaczących efektów ubocznych podania tej substancji.

Stosowanie leków antydepresyjnych przez kobiety w ciąży wciąż budzi obawy (fot. Shutterstock)
Psylobiocyna gromadzi coraz więcej pozytywnych badań i opinii w kontekście leczenia depresji (Fot. Shutterstock)

Badanie przeprowadzono z udziałem 104 osób dorosłych, u których obserwowano silne objawy depresji (MDD, czyli z ang. „major depressive disorder”). Uczestnicy badania mieli od 21 do 65 lat. Umiarkowane lub silne symptomy depresji występowały u nich przez co najmniej sześćdziesiąt dni. Z obserwacji podczas badania wykluczone zostały osoby, u których występowały wcześniej psychozy, manie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wykluczono też pacjentów, u których wcześniej stwierdzono myśli samobójcze. Efekt działania psylocybiny oraz ewentualne skutki uboczne odnotowywane były na początku badania, czyli na 7 dni przed podaniem dawki oraz 2, 8, 15, 29 i 43 dni po podaniu substancji.

Lepsze funkcjonowanie społeczne, obniżenie lęku i brak otępienia emocjonalnego

Badanie kliniczne 2 fazy, czyli takie, w których przeprowadza się już testy na losowo wybranych chorych, przeprowadzono w 11 ośrodkach badawczych w USA, uczestnicy zostali losowo przydzieleni do dwóch grup w stosunku 1:1. W jednej z nich badani otrzymywali 25 mg psylocybiny, w drugiej natomiast podawano 100 mg niacyny jako placebo. Substancje podawano w identycznie wyglądających kapsułkach. Wszystkich pacjentów objęto wsparciem psychologicznym.

Podczas badania stwierdzono istotną statystycznie i klinicznie redukcję objawów depresji w porównaniu z niacyną, podawaną jako placebo. Poprawa była widoczna po ośmiu dniach od podania substancji i utrzymywała się bez osłabienia efektu przez sześciotygodniowy okres obserwacji.

Leczenie psylocybiną wiązało się z lepszym funkcjonowaniem społecznym, zmniejszyło u pacjentów lęk oraz poprawiało jakość życia. Po zastosowaniu substancji nie zaobserwowano otępienia emocjonalnego zgłaszanego podczas terapii powszechnie stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Psylocybina była ogólnie dobrze tolerowana, większość efektów ubocznych była łagodnie lub umiarkowanie nasilona, a większość z nich pojawiła się podczas podania lub krótko po zastosowaniu psylocybiny.

Znacząca poprawa w skali oceny depresji MADRS

W ciągu 43 dni trwania badania zaobserwowano znaczne obniżenie wyniku na skali Montgomery- Asberg (MADRS), która jest powszechnie stosowaną miarą oceniania stopnia depresji. W 60 punktowej skali zaobserwowano, że osoby badane otrzymywały o około 12,3 punktów mniej, co oznaczało spadek nasilenia objawów. Zastosowanie psylocybiny w znaczący sposób wpłynęło również na ogólne funkcjonowanie badanych w społeczeństwie, co zmierzono za pomocą skali Skali Niepełnosprawności Sheehana. Kwestionariusz ten powszechnie stosuje się nie tylko w psychiatrii, ale także w przebiegu wielu innych chorób przewlekłych. Za jego pomocą mierzy się trzy główne obszary funkcjonowania chorych: zaburzenie funkcjonowania w pracy, w z życiu społecznym oraz w rodzinie.

Psylocybina a depresja – przegląd dostępnych badań

Rozmowy na temat szerszego wykorzystania psylocybiny  w psychiatrii toczą się już od dłuższego czasu. Dostępne na ten moment wyniki badań są bardzo obiecujące.

W  marcu 2023 opublikowano przegląd systematyczny, który podsumowuje obecne prace w tym zakresie. Wzięto w nim pod uwagę 8 badań – chorzy biorący udział w badaniu zmagali się m.in. z depresją oporną na leczenie, a także z depresją spowodowaną chorobą, która zagraża życiu, np. nowotworem. Publikacje potwierdzają skuteczność psylocybiny w leczeniu depresji, już przy zaledwie jednej lub dwóch dawkach. Należy jednak pamiętać, że za każdym razem leczenie odbywało się w połączeniu ze wsparciem psychologicznym.

Pomimo tych dowodów w świecie naukowym wciąż jest wiele wątpliwości przed wprowadzeniem leków psychodelicznych do leczenia m.in. depresji. Dotyczą one przede wszystkim efektów ubocznych zastosowania tych substancji, których nie uwzględniano do tej pory. Istnieją też doniesienia o potencjalnym wywołaniu zaburzeń psychicznych, nawet przy jednoczesnym łagodzeniu objawów depresyjnych.

Depresja według WHO dotyka około 280 milionów ludzi na całym świecie. Niestety wciąż łączy się z dużą śmiertelnością i jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, dlatego tak ważne wciąż jest poszukiwanie nowych skutecznych metod leczenia, bez znaczących efektów ubocznych.


Źródła:
 1. Raison CL, Sanacora G, Woolley J, Heinzerling K, Dunlop BW, Brown RT, Kakar R, Hassman M, Trivedi RP, Robison R, Gukasyan N, Nayak SM, Hu X, O’Donnell KC, Kelmendi B, Sloshower J, Penn AD, Bradley E, Kelly DF, Mletzko T, Nicholas CR, Hutson PR, Tarpley G, Utzinger M, Lenoch K, Warchol K, Gapasin T, Davis MC, Nelson-Douthit C, Wilson S, Brown C, Linton W, Ross S, Griffiths RR. Single-Dose Psilocybin Treatment for Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023 Sep 5;330(9):843-853.
 2. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2808950
 3. Dawood Hristova JJ, Pérez-Jover V. Psychotherapy with Psilocybin for Depression: Systematic Review. Behav Sci (Basel). 2023 Mar 31;13(4):297. Psychotherapy with Psilocybin for Depression: Systematic Review – PubMed (nih.gov) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37102811/

©MGR.FARM

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

 1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
 2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
 3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
 4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
 6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
 7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
 8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
 9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]