REKLAMA
śr. 4 marca 2015, 08:50

PZ: Książeczka zdrowia to „archaizm” i dodatkowa biurokracja

Projekt zmian ustawy o prawach pacjenta określający książeczkę zdrowia dziecka jako zewnętrzny dokument medyczny, stanowiący własność rodzica trafił do Sejmu RP. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta umożliwi jej wprowadzenie.

Według projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, książeczka zdrowia dziecka stanie się elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór i dane, które się w niej znajdą, określi minister zdrowia.

O takie rozwiązanie zabiegał m.in. Rzecznik Praw Dziecka, według którego książeczka powinna być elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej. Sprawą wkrótce zajmie się sejm.

– Książeczka to dodatkowa, prowadzona w podwójny sposób dokumentacja medyczna – komentuje Wojciech Perekitko specjalista medycyny rodzinnej z Porozumienia Zielonogórskiego. – Jest archaiczna już w samej formie – to dokument papierowy. To kolejny przykład nowotworu, który toczy proces wymiany i obiegu informacji w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

źródło: brpd.gov.pl/ federacjapz.pl