REKLAMA
pon. 15 listopada 2021, 14:11

Raport FarmaProm: trzeci kwartał 2021 roku przynosi kolejne spadki w liczbie aptek i punktów aptecznych

Według raportu firmy FarmaProm, liczba aptek oraz punktów aptecznych w trzecim kwartale w dalszym ciągu spada. Odnotowano otwarcie 69 nowych aptek i punktów aptecznych, podczas gdy zamknięto aż 162 – oznacza to, że ilość punktów sprzedaży zmalała o 93. Jakie jeszcze zmiany nastąpiły w tym czasie?

Przerwy w dostawach leku przeciwdepresyjnego mogą potrwać nawet do końca października (fot. Shutterstock)
Liczba aptek w Polsce miała zmaleć o 81 - a to głównie z powodu zamknięć aptek w szerokiej kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci (fot. Shutterstock).

W raporcie FarmaProm podkreśla się, że spada także liczba Podmiotów Sieciowych: otwarto 12 nowych Podmiotów Sieciowych, a zamkniętych zostało 18.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TRZECIEGO KWARTAŁU

Liczba aptek w Polsce miała zmaleć o 81 – a to głównie z powodu zamknięć aptek w szerokiej kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci.

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 12. Największy spadek odnotowano natomiast w wąskiej kategorii 4PS.

W chwili obecnej, 22,4% PS znajduje się pod kontrolą 18 największych Podmiotów Sieciowych (0,35% wszystkich podmiotów w Polsce), które odpowiadają za blisko 36% potencjału. Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci mają stanowić 6,9% i kontrolują sprzedaż 47,9% PS.

Także każdy z szerokich segmentów rynku odnotowuje spadek PS. Z kolei patrząc na wąskie kategorie, tylko podmioty z 3PS, a także sieci 50-99 PS i 100+ PS odnotowują wzrosty aptek – przeważnie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

Liczba podmiotów w naszym kraju ma wynosić 5 178 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego raportu, o 45. Spadek ten jest odnotowywany w kategorii Podmiotów Indywidualnych. Wśród pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci mają notować łączny spadek o 6 podmiotów.

W systemie FarmaProm istnieje natomiast aż 165 aptek internetowych, które zanotowały, porównując z Q2’2021, wzrost na poziomie 23.

LICZBA PODMIOTÓW SIECIOWYCH

W przypadku niecałych 5,6% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmienić się miała liczba aptek oraz punktów aptecznych.

W zdecydowanej większości podmiotów sieciowych doszło do spadku liczby PS (w porównaniu do kolumny ze spadkiem liczebności PS).

W trzecim kwartale, powstało także 12 nowych Podmiotów Sieciowych, a w samym szerokim segmencie Małych Sieci –  aż 11 (czytaj też: Raport FarmaProm: w drugim kwartale 2021 roku, liczba aptek i punktów aptecznych wciąż spada).

O PRZEJŚCIU PODMIOTÓW MIĘDZY SEGMENTAMI

Największa liczba przejść podmiotów między segmentami wystąpiła między segmentami 2-4 PS a 5-9 PS.

PUNKTY SPRZEDAŻY I WIELKOŚCI MIEJSCOWOŚCI

W trzecim kwartale 2021, liczba aptek miała zmniejszyć się we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości. 

Największy spadek łącznej liczby PS został natomiast odnotowany w małych miastach. 

Jak dotychczas,  największą  liczbę PS przypadającą na 1 mieszkańca odnotowuje się w miasteczkach (< 10 tys. ludności), natomiast najmniejszą liczbę PS przypadającą na 1 mieszkańca odnotowuje się na wsiach (< 5 tys. ludności).

LICZBA PS A WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ORAZ SEGMENTU

Prezentowane spadki liczebności PS, zarówno wśród Podmiotów Indywidualnych, jak i Małych Sieci oraz Sieci, mają dotyczyć niemalże wszystkich wielkości miejscowości. Wyjątek stanowią apteki w Metropoliach w szerokim segmencie Małych Sieci.

Wśród większych sieci zauważyć możemy niewielką zmienność. 

Największe ujemne zmiany liczebności PS odnotowuje się w kategorii sieci 10-14 PS, a także 15-24 PS (przeważnie w małych miastach). 

Z kolei najwięcej dodatnich zmian aptek odnotowuje się w segmencie małych sieci z 3 PS oraz sieciach 100+ (przeważnie na wsiach oraz małych miastach).

DZIAŁ ANALIZ FARMAPROM – KOMENTARZ

Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł dalszy spadek liczby Punktów Sprzedaży (PS – apteki i punkty apteczne). Na 1 października br. odnotowujemy 13 197 PS, czyli o 93 PS mniej, niż na koniec poprzedniego kwartału – pomimo powstania 69 nowych aptek i punktów aptecznych.

Co więcej, każdy z szerokich segmentów rynku notuje spadek PS. Patrząc na wąskie kategorie, jedynie podmioty z 3PS oraz sieci 50-99 PS i 100+ PS notują wzrosty aptek, głównie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

W minionym kwartale liczba podmiotów w kraju wynosiła 5 178 i jest to spadek

do poprzedniego raportu o 45. Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów

Indywidualnych. Wśród pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci notują łączny spadek o 6 podmiotów, z czego w tych segmentach zamkniętych zostało 18 podmiotów sieciowych, a nowo otwartych 12 podmiotów.

Na chwilę obecną, 18 największych podmiotów sieciowych kontroluje sprzedaż blisko 47% (2 960 PS) wszystkich sieciowych punktów sprzedaży, oraz ponad 22% całego uniwersum aptek i punktów aptecznych w kraju.

Raport znajduje się tu:

DEFINICJE ZAWARTE W RAPORCIE FARMAPROM: 

Podmiot – to zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadząca jedną lokalną aptekę, jak i grupa spółek komandytowych, prowadzących ogólnopolską sieć liczącą kilkaset Punktów Sprzedaży. 

Każdy Podmiot, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, to w praktyce jedno miejsce decyzyjne.   

Punkt sprzedaży (PS) – są to apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne. 

Podmioty indywidualne – są to Podmioty kontrolujące jeden Punkt Sprzedaży.

Podmioty sieciowe – są to Podmioty kontrolujące co najmniej dwa Punkty Sprzedaży.

Sieci – to Podmioty Sieciowe zrzeszające co najmniej 5 Punktów Sprzedaży. 

Małe sieci – to Podmioty Sieciowe zrzeszające od 2 do 4 Punktów Sprzedaży. 

Sieciowy punkt sprzedaży – to taki Punkt Sprzedaży, który należy do Małych Sieci (2-4 PS) lub Sieci (5 i więcej PS).  

Oprac. AM 

Źródło: FarmaProm

Redakcja mgr.farm

Opuchnięte nogi? Zobacz, jak pomóc takim pacjentom

29 września 202309:32

Problem opuchniętych nóg, związany zwykle z przewlekłą niewydolnością żylną to bardzo powszechne zjawisko – zwłaszcza w czasie nadchodzącej wiosny i lata [1]. Wśród czynników predysponujących to występowania tego typu dolegliwości jest m.in. wiek pacjenta [1]. Dlatego też osoby starsze są bardziej narażone na problemy z krążeniem żylnym w obrębie kończyn dolnych. I to właśnie z takim problemem pojawiła się dziś w aptece Pani Maria.

Problem opuchniętych nóg, związany zwykle z przewlekłą niewydolnością żylną to bardzo powszechne zjawisko. (fot. Shutterstock)

OPIS PRZYPADKU

Pacjentką, której problem dziś zostanie przybliżony jest 65-letnia Pani Maria. Przyszła do apteki z dokuczającym jej od dłuższego czasu problemem opuchniętych nóg. Pacjentka narzeka na dokuczliwe i praktycznie stale utrzymujące się obrzęki w nogach, przez co czuje się niekomfortowo. Zapytana jak długo zmaga się z tymi dolegliwościami odpowiedziała, że problem jest przewlekły, a widoczne na skórze żylaki utrzymują się już od dłuższego czasu. Pani Maria prosi Cię o rekomendację produktu, który zniwelowałby dokuczające jej uczucie ciężkości nóg i zmniejszył obecny na nogach obrzęk, gdyż stosowane dotychczas żele z heparyną nie okazały się zbyt skuteczne.
Pani Maria leczy się na nadciśnienie tętnicze, ale zapewnia, że terapia jest dobrze dobrana, a wartości ciśnienia są obecnie w normie. Co zatem można polecić Pani Marii?

OPUCHNIĘTE NOGI TO JEDEN Z OBJAWÓW CVD

CVD (ang. chronic venous disease), czyli przewlekła niewydolność żylna to schorzenie o stale rosnącej częstości występowania w populacji ogólnej – także w polskiej. Szacuje się, że problem ten w Polsce dotyczy nawet 47% kobiet i około 37% mężczyzn [1]. Wpływ na pojawienie się przewlekłej niewydolności żylnej mają zarówno czynniki modyfikowalne (jak tryb życia, wykonywana praca, czy też dieta i masa ciała) oraz niemodyfikowalne. Do tych drugich należą:

 • czynniki genetyczne (jeśli 1 rodzic miał żylaki to ryzyko pojawienia się ich u jego dziecka wynosi 40%, jeśli dwoje rodziców – ryzyko wzrasta aż do 90%!)
 • wiek – osoby starsze są bardziej narażone na problemy z krążeniem żylnym kończyn dolnych
 • płeć żeńska [1].

Pacjenci dotknięci problemem CVD skarżą się najczęściej na uczucie ciężkości nóg, wynikające przede wszystkim z obrzęków w obrębie kończyn dolnych [1,2]. Poza tym może pojawić się ból i mrowienie, a także skurcze (zwłaszcza w porze nocnej) [1,2]. Obrzęki doskwierające pacjentom dotkniętym problemami z krążeniem żylnym wynikają przede wszystkim ze zmian w strukturze śródbłonka. Stan zapalny, spowodowany nadciśnieniem żylnym, przyczynia się do powstawania luk i przerw pomiędzy komórkami śródbłonka naczyniowego, przez co elementy krwi i osocza przesączają się do przestrzeni pozanaczyniowej tworząc obrzęk [1]. Właściwym postępowaniem powinno być zatem skupienie się na uszczelnieniu naczyń żylnych i limfatycznych oraz zmniejszeniu ich przepuszczalności [1,2]. Jak to zrobić?

DOBEZYLAN WAPNIA POMOŻE W PROBLEMIE OPUCHNIĘTYCH NÓG

Skoro właściwym postępowaniem w terapii CVD i obecnego w jej przebiegu obrzęku jest uszczelnienie naczyń i zmniejszenie ich przepuszczalności warto dobrym okiem spojrzeć na dobezylan wapnia.

Dobezylan wapnia to związek z długą historią stosowania w ramach terapii problemów żylnych [3,4]. W ramach swojej aktywności leczniczej wykazuje wielokierunkowe działanie [5]. Mając na uwadze dolegliwości, z jakimi po pomoc zgłosiła się Pani Maria warto podkreślić, że dobezylan wapnia:

 • uszczelnia śródbłonek naczyń włosowatych
 • zmniejsza przepuszczalność naczyń limfatycznych i poprawia drenaż limfatyczny
 • usprawnia przepływ krwi przez naczynia żylne poprzez zmniejszenie lepkości osocza krwi oraz agregacji płytek krwi i czerwonych krwinek [3,4].

Dobezylan wapnia przyczynia się zatem do redukcji obrzęków na drodze poprawy drenażu limfatycznego i uszczelniania naczyń żylnych. Efektywność w kontekście opuchniętych nóg potwierdzają też badania przeprowadzane na pacjentach z obrzękami kończyn dolnych. W jednym z nich związek przyczynił się do 24% spadku objętości dolnych części nóg, tym samym redukując znacznie problem obrzęku [6].

Tym, co również wyróżnia dobezylan wapnia jest dobry profil bezpieczeństwa i małe ryzyko występowania działań niepożądanych [3,4]. Związek nie wykazuje istotnych interakcji z innymi lekami, co w kontekście starszych pacjentów jest na pewno sporą zaletą [7].

DOBENOX FORTE NA PROBLEMY Z OBRZĘKAMI

Rekomendacją dla Pani Marii może być zatem produkt leczniczy Dobenox Forte [7]. Lek ten zawiera w swoim składzie dobezylan wapnia w dawce 500mg i może być przyjmowany 1-2x dziennie w przypadku:

 • występowania objawów przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak bóle i nocne kurcze, uczucie ciężkości, obrzęk
 • występowania żylaków kończyn dolnych [7].

Dobenox Forte będzie zatem odpowiednim wyborem dla Pani Marii i pomoże jej zredukować dokuczający jej obrzęk nóg. Pamiętaj tylko, aby wspomnieć pacjentce o tym, że Dobenox Forte najlepiej przyjmować po posiłkach [7].

Literatura:

 1. Przewlekła choroba żylna, Renata Zubilewicz, Andrzej Jaroszyński, Forum Medycyny Rodzinnej 2015, tom 9, nr 5, 400-404
 2. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
 3. Safety of calcium dobesilate in chronic venous disease, diabetic retinopathy and haemorrhoids, Herve Allain, et.al., Drug Safety 2004;27(9): 649-660
 4. Leczenie farmakologiczne przewlekłej niewydolności żylnej i owrzodzeń żylnych, Marek Ciecierski, https://marekciecierski.pl/choroby-zyl/przewlekla-niewydolnosc-zylna/
 5. Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138
 6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
 7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych. Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna – zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 1–2 tabletki na dobę; żylaki odbytu – zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 1–2 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowo–szkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO–LEK S.A. 51–131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zaraz znowu pozamykają przychodnie i wtedy apteki niesieciowe, które obsługują jedynie pacjentów tych przychodni też będą w tarapatach...