REKLAMA
pon. 15 listopada 2021, 14:11

Raport FarmaProm: trzeci kwartał 2021 roku przynosi kolejne spadki w liczbie aptek i punktów aptecznych

Według raportu firmy FarmaProm, liczba aptek oraz punktów aptecznych w trzecim kwartale w dalszym ciągu spada. Odnotowano otwarcie 69 nowych aptek i punktów aptecznych, podczas gdy zamknięto aż 162 – oznacza to, że ilość punktów sprzedaży zmalała o 93. Jakie jeszcze zmiany nastąpiły w tym czasie?

GIF ostrzega, żę mogą pojawić się problemy z dostępem do niektórych leków (fot. Shutterstock)
Liczba aptek w Polsce miała zmaleć o 81 - a to głównie z powodu zamknięć aptek w szerokiej kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci (fot. Shutterstock).

W raporcie FarmaProm podkreśla się, że spada także liczba Podmiotów Sieciowych: otwarto 12 nowych Podmiotów Sieciowych, a zamkniętych zostało 18.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TRZECIEGO KWARTAŁU

Liczba aptek w Polsce miała zmaleć o 81 – a to głównie z powodu zamknięć aptek w szerokiej kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci.

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 12. Największy spadek odnotowano natomiast w wąskiej kategorii 4PS.

W chwili obecnej, 22,4% PS znajduje się pod kontrolą 18 największych Podmiotów Sieciowych (0,35% wszystkich podmiotów w Polsce), które odpowiadają za blisko 36% potencjału. Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci mają stanowić 6,9% i kontrolują sprzedaż 47,9% PS.

Także każdy z szerokich segmentów rynku odnotowuje spadek PS. Z kolei patrząc na wąskie kategorie, tylko podmioty z 3PS, a także sieci 50-99 PS i 100+ PS odnotowują wzrosty aptek – przeważnie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

Liczba podmiotów w naszym kraju ma wynosić 5 178 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego raportu, o 45. Spadek ten jest odnotowywany w kategorii Podmiotów Indywidualnych. Wśród pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci mają notować łączny spadek o 6 podmiotów.

W systemie FarmaProm istnieje natomiast aż 165 aptek internetowych, które zanotowały, porównując z Q2’2021, wzrost na poziomie 23.

LICZBA PODMIOTÓW SIECIOWYCH

W przypadku niecałych 5,6% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmienić się miała liczba aptek oraz punktów aptecznych.

W zdecydowanej większości podmiotów sieciowych doszło do spadku liczby PS (w porównaniu do kolumny ze spadkiem liczebności PS).

W trzecim kwartale, powstało także 12 nowych Podmiotów Sieciowych, a w samym szerokim segmencie Małych Sieci –  aż 11 (czytaj też: Raport FarmaProm: w drugim kwartale 2021 roku, liczba aptek i punktów aptecznych wciąż spada).

O PRZEJŚCIU PODMIOTÓW MIĘDZY SEGMENTAMI

Największa liczba przejść podmiotów między segmentami wystąpiła między segmentami 2-4 PS a 5-9 PS.

PUNKTY SPRZEDAŻY I WIELKOŚCI MIEJSCOWOŚCI

W trzecim kwartale 2021, liczba aptek miała zmniejszyć się we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości. 

Największy spadek łącznej liczby PS został natomiast odnotowany w małych miastach. 

Jak dotychczas,  największą  liczbę PS przypadającą na 1 mieszkańca odnotowuje się w miasteczkach (< 10 tys. ludności), natomiast najmniejszą liczbę PS przypadającą na 1 mieszkańca odnotowuje się na wsiach (< 5 tys. ludności).

LICZBA PS A WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ORAZ SEGMENTU

Prezentowane spadki liczebności PS, zarówno wśród Podmiotów Indywidualnych, jak i Małych Sieci oraz Sieci, mają dotyczyć niemalże wszystkich wielkości miejscowości. Wyjątek stanowią apteki w Metropoliach w szerokim segmencie Małych Sieci.

Wśród większych sieci zauważyć możemy niewielką zmienność. 

Największe ujemne zmiany liczebności PS odnotowuje się w kategorii sieci 10-14 PS, a także 15-24 PS (przeważnie w małych miastach). 

Z kolei najwięcej dodatnich zmian aptek odnotowuje się w segmencie małych sieci z 3 PS oraz sieciach 100+ (przeważnie na wsiach oraz małych miastach).

DZIAŁ ANALIZ FARMAPROM – KOMENTARZ

Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł dalszy spadek liczby Punktów Sprzedaży (PS – apteki i punkty apteczne). Na 1 października br. odnotowujemy 13 197 PS, czyli o 93 PS mniej, niż na koniec poprzedniego kwartału – pomimo powstania 69 nowych aptek i punktów aptecznych.

Co więcej, każdy z szerokich segmentów rynku notuje spadek PS. Patrząc na wąskie kategorie, jedynie podmioty z 3PS oraz sieci 50-99 PS i 100+ PS notują wzrosty aptek, głównie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

W minionym kwartale liczba podmiotów w kraju wynosiła 5 178 i jest to spadek

do poprzedniego raportu o 45. Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów

Indywidualnych. Wśród pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci notują łączny spadek o 6 podmiotów, z czego w tych segmentach zamkniętych zostało 18 podmiotów sieciowych, a nowo otwartych 12 podmiotów.

Na chwilę obecną, 18 największych podmiotów sieciowych kontroluje sprzedaż blisko 47% (2 960 PS) wszystkich sieciowych punktów sprzedaży, oraz ponad 22% całego uniwersum aptek i punktów aptecznych w kraju.

Raport znajduje się tu:

DEFINICJE ZAWARTE W RAPORCIE FARMAPROM: 

Podmiot – to zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadząca jedną lokalną aptekę, jak i grupa spółek komandytowych, prowadzących ogólnopolską sieć liczącą kilkaset Punktów Sprzedaży. 

Każdy Podmiot, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, to w praktyce jedno miejsce decyzyjne.   

Punkt sprzedaży (PS) – są to apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne. 

Podmioty indywidualne – są to Podmioty kontrolujące jeden Punkt Sprzedaży.

Podmioty sieciowe – są to Podmioty kontrolujące co najmniej dwa Punkty Sprzedaży.

Sieci – to Podmioty Sieciowe zrzeszające co najmniej 5 Punktów Sprzedaży. 

Małe sieci – to Podmioty Sieciowe zrzeszające od 2 do 4 Punktów Sprzedaży. 

Sieciowy punkt sprzedaży – to taki Punkt Sprzedaży, który należy do Małych Sieci (2-4 PS) lub Sieci (5 i więcej PS).  

Oprac. AM 

Źródło: FarmaProm

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zaraz znowu pozamykają przychodnie i wtedy apteki niesieciowe, które obsługują jedynie pacjentów tych przychodni też będą w tarapatach...