REKLAMA
Magazyn mgr.farm
pt. 22 maja 2020, 12:18

Raport Płac 2020 – ile wynoszą zarobki w aptekach?

Jak w 2020 roku prezentują się wynagrodzenia farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptekach? W których województwach zarabia się najlepiej? Jaki typ apteki gwarantuje najwyższe pensje? Jakiego typu ośrodki cechują najbardziej atrakcyjne zarobki? Serwis praca.farmacja.pl przygotował “Raport Płac 2020”, opracowanie badania przeprowadzonego wśród pracowników aptek.

Poprzednia podwyżka składki dla farmaceutów z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej miała miejsce 1 lipca 2021 roku (fot. Shutterstock)
Apteki zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich (niekoniecznie największych) są finansowo najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla magistra farmacji (fot. Shutterstock)

Badanie wynagrodzeń przeprowadzane jest serwis praca.farmacja.pl co roku, nieprzerwanie od 2013. Jego uczestnikami są farmaceuci i technicy farmaceutyczni z całej Polski, zatrudnieni w aptekach prywatnych oraz sieciach aptecznych. W tegorocznej odsłonie Raportu Płac można znaleźć szczegółowe wyniki badania, przeprowadzonego w 2019 roku, z uwzględnieniem podziału na: płeć, stanowisko, województwo, rodzaj apteki i wielkość ośrodka, w którym znajduje się dana apteka.

Ogólne wnioski, które można wysnuć z otrzymanych w badaniu wyników, pokazują, że farmaceuci i technicy farmaceutyczni w podmiotach sieciowych otrzymują wyższe zarobki niż w aptekach prywatnych. Jedynie w najmniejszych “sieciówkach” (do pięciu aptek) uśrednione pensje są na podobnym poziomie, co w placówkach prywatnych. Wysokość wynagrodzenia w sieciach aptecznych na konkretnym stanowisku wzrasta proporcjonalnie do liczby aptek, wchodzących w skład danej sieci (czytaj również: Ile zarabiają farmaceuci i technicy farmaceutyczni? GUS publikuje raport… ).

Zarobki w aptekach – kierownik apteki

Uśrednione zarobki kierownika apteki w 2020 roku wynoszą: 5000 zł netto w przypadku kobiet i 5800 zł netto w przypadku mężczyzn. Na najwyższe wynagrodzenie farmaceuci na stanowisku kierowniczym mogą liczyć w województwie świętokrzyskim – średnio aż 7000 zł netto. O 1000 zł netto mniej otrzymują kierownicy aptek w województwach: wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Najniższe pensje kierownikom oferowane są na Podlasiu (4500 zł netto).

Uwzględniając rodzaj apteki, wśród osób pracujących na stanowisku kierownika rozrzut w wynagrodzeniach pomiędzy aptekami niesieciowymi a sieciowymi powyżej 30 placówek wynosi 500 zł netto. Apteka prywatna oferuje zarobki na poziomie 5000 zł netto, natomiast sieć “30+” – 5500 zł netto. Przy porównywaniu zarobków w poszczególnych lokalizacjach, najwyższe stawki kierownicy aptek otrzymują w miastach od 30 do 150 tysięcy mieszkańców.


#RaportPłac2020Wysokość zarobków w województwie zachodniopomorskim owiana jest wieloma legendami… 🐉 Jednak, jak…

Opublikowany przez Praca farmacja.pl Wtorek, 12 maja 2020


Zarobki w aptekach – magister farmacji

Mężczyźni i kobiety na stanowisku magistra farmacji zarabiają w aptekach odpowiednio: 3810 zł netto i 3600 zł netto. Szeregowi farmaceuci najwyższe zarobki otrzymują w aptekach w województwie zachodniopomorskim – uśredniona wysokość pensji w tym regionie wynosi 4500 zł netto. Tak jak w przypadku stanowiska kierowniczego, najmniej atrakcyjne wynagrodzenia występują w województwie podlaskim (3000 zł netto).

Apteki zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich (niekoniecznie największych) są finansowo najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla magistra farmacji. Skupiając się na rodzaju apteki, różnice w zarobkach w aptece prywatnej a największej sieci wynoszą do 300 zł netto. W aptekach sieciowych powyżej 30 aptek występuje też rekordowa rozpiętość w uśrednionych wynagrodzeniach magistra farmacji i kierownika apteki – aż 1700 zł netto.


#RaportPłac2020W jakiej lokalizacji kierownicy aptek mogą liczyć na najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia? 🎓 W oparciu…

Opublikowany przez Praca farmacja.pl Wtorek, 5 maja 2020


Zarobki w aptekach – technik farmaceutyczny

Na stanowisku technika farmaceutycznego zauważyć można najmniejsze dysproporcje w uśrednionych wysokościach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – wysokość pensji to odpowiednio 2500 zł netto i 2650 zł netto. Tak jak w przypadku magistrów farmacji, technicy najlepiej wynagradzani są w województwie zachodniopomorskim (2900 zł netto), a najsłabiej – w województwie świętokrzyskim (1950 zł netto).

Technicy poszukujący zatrudnienia powinni zwrócić uwagę na oferty z miast wojewódzkich – to w tych ośrodkach, wedle wyników badania, mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia. W przypadku rozpatrywania wysokości wynagrodzeń w konkretnych rodzajach aptek, u techników występują najmniejsze rozpiętości – różnice między najbardziej a najmniej korzystną pensją wynoszą 200 zł netto.

Gender pay gap w aptekach

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn (gender pay gap) dotyczą niemal wszystkich branż i zawodów, nie powinno dziwić więc, że taki rozkład wysokości wynagrodzeń znajduje też odzwierciedlenie w branży aptecznej, co pokazują powyższe dane dot. konkretnych stanowisk.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 19,9% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet (dane z października 2018 roku). W aptekach największe dysproporcje w zarobkach ze względu na płeć dotyczą stanowiska kierownika – według odpowiedzi respondentów badania, mężczyźni otrzymują wynagrodzenie nawet o 12% wyższe niż kobiety (600 zł netto). Natomiast mężczyźni zatrudnieni na stanowisku magistra farmacji lub technika farmaceutycznego zarabiają średnio 6% więcej niż kobiety.


#RaportPłac2020Ile wynosi różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet, zatrudnionych na stanowisku kierownika apteki?…

Opublikowany przez Praca farmacja.pl Wtorek, 21 kwietnia 2020


W badaniu Raport Płac 2020 wzięło udział 2278 ankietowanych, w tym 1765 kobiet oraz 513 mężczyzn. Opracowanie uwzględnia odpowiedzi 465 kierowników aptek (66,7% spośród nich to kobiety), 1310 magistrów farmacji (w tym 77,5% farmaceutek) oraz 503 techników farmaceutycznych (wśród tej grupy respondentów jest 87,5% kobiet).

Więcej informacji na temat Raportu Płac 2020 znajdziecie w serwisie praca.farmacja.pl, a pełną jego treść otrzymacie razem z najnowszym numerem największego magazynu dla farmaceutów, MGR.FARM.Oprac.: Daria Zyśk
©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

21 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Za mało. Nie zapowiada się, że będziemy zarabiać godne pieniądze.
W końcu przejrzysty i czytelny raport. Po pierwsze Redakcja napisała wprost,że chodzi o zarobki netto , bo poprzednie raporty podawały kwoty i nie było jednoznacznie wiadomo czy to netto czy brutto. Po drugie raport jest zwięzły, a nie jak poprzednie rozdrobniony do tego stopnia,że ciężko wyrobić sobie opinie bo podają 20 przedziałów wiekowych 24-25, 26-27,28-29,30-31 etc jakby to miało jakieś znaczenie.
Dobre sobie. Albo te raporty są mega zaniżone albo kasta farmaceutów to rzeczywiście takie niedorajdy. Ani ja ani żaden z moich znajomych w tym 2020 jak i poprzednim 2019 roku jak mgr nie pracujemy ani nie pracowaliśmy za mniej niż 5000 netto. Warszawa, apteki od sieciowych po prywatne. Żaden pieniądz jeżeli patrzeć na ilość mgr w aptece co do formalnego zapotrzebowania, ale jednak kwota znacznie wyższa niż wynikająca z kolejnego raportu. Może to daleko idące przypuszczenie, ale sadze iż duzi gracze opłacają takie raporty, aby szaraki nie windowały wynagrodzenia w gore opierając się na "rzetelnych" raportach branżowych. Na szczęście jeszcze tylko dwa lata innych studiów i spadam z tego grajdołka. Niech izby same pija piwo, które sobie naważyły przez opieszałość oraz brak wspierania swoich składko-darczyńców. Ciekawe czy ten wpis jak wiele innych zostanie uznany za niewygodny i usunięty.
Nikt z Was nie pracował za mniej jak 5k netto? Czyli ktoś miał 5300, inny 5800, ktoś ponad 6. Kierownik musiałby mieć wtedy od 7 tys do 9 tys netto. Nie chce mi się wierzyć, nawet jak na warszawskie realia to są stawki wysokie, dane GUS są bardziej miarodajne bo opierają się na danych z ZUS . Może trafialiście do jakiś sieciowych wykańczalni po 140 paragonów na łeb dziennie, jesteś młody to dawałeś rade, po 2-3 latach byś odpadł. Inna sprawa,że nawet jak to jest prawda, że ponad 5 tys to ta stawka się nie zmieni przez najbliższe 5-8 lat.
Rok 2018, apteka na C. 4800 netto, rok 2019 apteka na prywatna 500 netto, 2020 znów apteka na C. w innej lokalizacji 5200 netto. Wszystkie 3 lokalizacje w Warszawie, na każdej posada magister farmacji z racji iż obecnie idzie mi 4 rok stażu pracy. Zakres obowiązków różny, w sieciowych mniej pracy z administracją, więcej z pacjento-klientem ( nazwij jak sobie chcesz ), w prywatnej właściwie połowa roboty kierownika. Grunt to zmieniać/ renegocjować umowę, bo z każdą zmianą dostajesz lepsze warunki. Nie wierzysz, wstaw "anons" w odpowiednie miejsca, że szukasz etatu jako magazynier farmacji. Dostaniesz mnóstwo telefonów, od razu odsiej słabe oferty, mówiąc, że obecnie zarabiasz np 4500 i nie zmienisz jak nie dadzą 5000 netto podstawy. Znam mgr którzy się zasiedzieli na jednej i tej samej umowie od 5 lat i są na pensji 3500 w Warszawie. To ich kwestia, że nie chcą wyjść ze swojej strefy komfortu i godzą się na takie warunki. Pracodawcy oczywiście to na rękę. Jeżeli najemni mgr farmacji mieliby wsparcie i byłby respektowany punkty PF odnośnie obecności mgr w aptece to wynagrodzenie poszłoby mocno w górę i apteki prześcigałby się, aby mieć personel wymagany prawnie, co odbiłoby się na płacy. Teraz możesz wiedzieć, że ktoś jedzie na samych technikach/ słupach i nic z tym nie zrobisz. Możesz dzień w dzień powiadomiać o tym WIF/IOA i nic z tego nie będzie. WIF działa ultra wolno co wynika z faktu braku personelu ( popatrz na artykuł ilu jest Inspektorów w poszczególnych województwach) i jak już coś to grozi palcem lub daje kary pokroju 500zł. Suma sumarum lepiej zapłacić raz na rok/ dwa karę w takiej wysokości niż opłacać mgr'a. Dzieje się to i w sieciach i w prywatnych, zarówno gdzie właściciel jest magister jak i biznesmenem. Pieniądz decyduje finalnie w każdym przypadku. Co do zarobków to jeżeli sądzisz, że to jest dużo to powiem Ci serdeczny kolego, że moja kobieta jest pielegniarką i ze wszystkimi dodatkami w Szpitalu Wolskim w systemie pracy 12-sto godzinnym miesiąc w miesiąc kosi 4000-4500 netto, z tym założeniem, że jak bierze nadgodziny tzw. "zlecone" to na godzine wchodzi stawka od 50 netto. Jej koleżanki na kontrakcie "b2b". W MSWiA jej kumpele nie schodzą miesięcznie poniżej 5000 netto. Ja tam każdemu kto może radzę uciekać z tego grajdołka, mnie za 2 lata nie będzie. Szkoda tylko 6 lat studiów i mirażu "prestiżu i wartości" zawodu.
Czyli wyszło,że pensja jest w granicach 5 tys zł dla mgr, to jak na warunki stołeczne jest realne, chociaż z drugiej strony nie powala też na kolana zważywszy jak denna jest dzisiaj ta praca i ile się trzeba narobić przy byle kliencie z receptą. W innych częsciach kraju nie jest już tak różowo, pensje lecą w dół, a najlepszym wypadku stoją. Weź komuś z biura powiedz, że 8 godz stoisz na nogach i latasz non stop od szuflad do lady to każdy normalny oleje taką robotę i będzie wolał mieć 3,5 tys w biurze w pracy siedzącej bez użerania się z analfabetami.
To prawda, ja tylko odnoszę się do Twojej wypowiedzi o nierealności danych zarobków. A wyobraź sobie, że moi koledzy z równoległego, równie trudnego kierunku zaraz po skończeniu rezydentury mają 90-120 netto na godzinę w PoZ lub 100 netto za godzinę nocki na dyżurze. Przepaść, z doby masz 2,5k do rączki i jak masz spokojne miejsce to i się prześpisz i pracuje się przyjemnie, bo rzeczywiście jesteś fundamentem zespołu i masz decyzyjność. W aptece w obecnym kształcie nigdy tego nie doświadczysz, jesteś takim samym podawaczem pudełek jak technik czy też w mniemaniu kordynarów pomocy aptecznych. Uciekać, tylko tyle mogę napisać, mi było ciężko tylko na pierwszym roku medycyny równolegle pracować na pół etatu plus studiować, ale da radę i jest to gra warta świeczki. Inna opcja to korpo, tam po awansie o dwa-trzy szczeble w hierarchii też są spoko zarobki, ale mnie to całkowicie nie kręci. To coś jak samorząd studencki, każdy z każdym spoko, a jak się odkręcisz to okazuje się , że ludzie rzucają sztyletami niczym nożownik. W innym wypadku to trudnych studiach wegetujesz, bo niewyborażam sobie zarabiając 4-5k netto brać kredyt na mieszkanie warte 600k na 30lat i mięć do oddania około miliona. Żebym jeszcze był robolem bez wykształcenia to szło by to zrobieć...
Obecnie jedyne co mi przychodzi do głowy, aby w miarę poprawiło sytuację najemników to karty chipowane w liczbie jedna dla każdego magistra, która trochę jak tachograf musi być aktywna aby apteka mogła pracować, w innym przypadku nic się nie zmieni.
Porównania do lekarzy całkowicie bez sensu, gdzie rzym,a gdzie krym, niestety kadra widocznie stale powiela te bzdury,a młodzi nie mający możliwości tego zweryfikowac w to wierzą. Równie dobrze mozna by napisać, że co to jest 2500 lekarza za noc jak gwiazda estardy za koncert bierze 100 tys za pół godziny. Farmacja i apteka tak jak pisałem - miała sens 20 lat temu, dzisiaj to kanał i ślepa uliczka. Chipy i karty nic nie poprawią, im więcej inwigilacji tym gorzej. WiF nie korzysta z tych narzędzi , ktore ma teraz więc po co dawać im dodatkowe? Niestety pełno jest durni, którzy zgodziliby się zachipować i zamontowac kamery w mieszkaniach i podpiąć pod aplikacje "gdziejestmagister" , ale z tego nic nie wynikinie. Zawód jest już skreślony, bo nikt nie będzie płacić kasjero-sprzedawcy-szufladziarzowi i dzielił się zyskami tam gdzie nie musi.
Tak samo pewnie jak kierownik laboratorium, ale to już od dawna nie ma tak naprawdę znaczenia. Formalnie każde studia wyższe sa równoznaczne, ale pamiętam jak na farmasyf było 5 głow na miejsce to kazdy chodził dumny jak paw i inne studia traktował jako dużo gorsze od farmasyfu, bo łatwiej się dostać i mniej nauki. A po studiach było łatwo o pracę. Dzisiaj z tego już nic nie zostało, a farmacja została brutalnie wdeptana w ziemię.
Trzeba równać w górę kolego. Równie dobrze mógłbyś odwrócić tezę i równać do kasjerek z biedronki, nie uwłaczając pracy kasjerki. Nikt tego nie chce. A zobacz wspomniany już przeze mnie inny kierunek medyczny, pielegniarstwo. Jeszcze kilka-kilknaście lat temu pielegniarki zarabiały 1/2, 1/3 tego co mgr, obecnie obrotna pielegniarka zarabia więcej niż darmaceuta. Moja kobieta idzie od następnego miesiaca na godziny do MSWiA, stawka 60 netto. Lekarze zarabiają wiele dlatego, że mają silną izbę, która dba o swoich, ponadto ustawili tak system, że bez nich nie może nic się odbyć. Prawnie i faktycznie. U nas niby jest to samo, a jednak sami technicy zostają w aptekach.
Żeby zaspokoic zapotrzebowanie na lekarzy to by musieli wpuścić chyba wszystkich ze wschodu łącznie z turkemnistanu, uzebkistanu i kazachstanu. A i tak ludzie będą mieli większe zaufanie do polskiego i na prywatną wizyte pojda do niego. Farmacje powinni ograniczyć do 3-4 ośrodków akademickich, reszta wydziałów to wyrzucanie pieniedzy w błoto.
Tak jakby kogoś interesowało zaufanie januszy do lekarzy. Oni nie ufają nikomu, wszyscy lekarze dla nich to złodzieje, a leczą się sami, albo z pomocą sąsiadki. Do czasu pierwszego zawału albo udaru.
Środowisko farmaceutyczne także interesują zarobki netto w Prezydium NRA. Poza tym, ile wynoszą stawki dla członków prezydium za przeprowadzane szkolenia we współpracy z firmami farmaceutycznymi.
W poprzedniej kadencji ustalono pensję prezesa na nie wyższą niż 5 średnich krajowych co w obecnej kadencji daje Piotrkowskiej-Rutkowskiej jakieś 25 000 zł miesięcznie. Reszty się nie dowiesz bo to pilnie strzeżona tajemnica, szczegółowe sprawozdanie finansowe zostało utajnione żeby plebs się nie burzył że zarabiając 3k na łapę w aptece ze swojego wynagrodzenia pokrywa astronomiczne pensje tych darmozjadów.
Żeby polska była jeszcze tak atrakcyjnym krajem dla lekarzy z zagranicy, to może twój scenariusz mógłby się sprawdzić. Ale nie jest, a po tym całym zamieszaniu z wirusem zapotrzebowanie na lekarzy na zachodzie wzrośnie jeszcze bardziej i to nie my będziemy w stanie im więcej zapłacić.
Farmaceuta szpitalny - dlaczego raporty płac nie dotyczą także farmaceutów szpitalnych , których płace ( w tym kierowników ze specjalizacjami) są w większości znacznie niższe niż tutaj publikowane ? Czuję się tak jakbym nie należała do tej samej grupy zawodowej.Pracuje nas tylko garstka w aptekach szpitalnych.Jesteśmy i byliśmy cały czas na swoim stanowisku w szpitalu, nie tylko w czasie pandemii, po to żeby pacjenci mogli być m.in. leczeni bez zakłóceń ,ale doceniani się jedynie (pod m.in. względem finansowym) po pierwsze lekarze a następnie pielęgniarki.Technicy farmaceutyczni ze stażem zarabiają ok.2100 zł netto i nic dziwnego ,że szukają innej pracy. Najlepiej jakby płace farmaceutów szpitalnych zostały zestawione razem z płacami lekarzy i pielęgniarek w szpitalu.
Na szpitalne pensje trzeba wziąć dużą poprawkę. Tam dochodzą dodatki, za wysługe, za stanowisko i inne, premie, wyrównania i zazwyczaj jest więcej. Tak jak nauczyciel pokazuje w tv ze łzami w oczach ,że ma 2100zł , ale już nie mówi, że to podstawa i ze wszystkimi dodatkami ( np. nadgodziny) wychodzi nie mniej jak 4 tys netto. Ale tak czy tak , w aptece szpitalnej i otwartej kokosów nie ma.
Tego się nie dowiesz. To krąg wzajemnej adoracji. Co ciekawe niektórzy izbowcy też robią niezłe wały. Pracowałem przez krótki czas " na godziny" u jednego wysoko postawionego izbowca, powiązanego z interesem " trenerów necuowskich" jako mgr i na poziomie dziennym było, że technik sam siedział czy też obracał hurtowo towartem, co też jest zabronione. Na pytanie czy się nie boi odpowiadał, a co mi zrobią? Nawet jakby mnie nie znali to bym dostał co najwyżej pogrożenie palcem, a to przecież moi ludzie. Co ciekawe na kilku spotkaniach dla tzw. "mlodych" farmaceutów Prezes OIA w stolicy otwarcie mówił, że on jak i zespół pracują "pro publico bono" i nie biorą za to wynagrodzenia.
Wiadomo,że to wszystko wały i przekręty , nikt na siłę nikogo do samorządu nie beirze, sami się pchają więc wiadomo o co chodzi. Najśmieszniejsze, że później Mariusz P. ps "Mariusz" zarzeka się ,że on ,ani żaden izbiarz nie wział ani grosza , mało tego - dokładają do interesu bo jezdza w prywatnym czasie za prywatne pieniadze.
Polska dla lekarza z UA może być co najwyżej przystankiem na drodze do zachodniej europy. Poza tym z tego co mi wiadomo na Ukrainie bardzo dobrze żyje się z tego co dostaniesz w łapę, a nie z normalnej pensji.