REKLAMA
wt. 21 stycznia 2020, 14:48

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Czas na Sejm…

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, który został przedłożony przez Ministra Zdrowia. Kolejnym etapem jego procedowania będzie skierowanie do Sejmu.

Projekt ustawy o wyrobach medycznych zawiera trzy zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty (fot. MGR.FARM)

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty podczas posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się we wtorek, 21 stycznia br. Przyjęcie tej regulacji oznacza „zielone światło” dla projektu, który w najbliższym czasie zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Prace nad jego właściwym kształtem rozpocznie Komisja Zdrowia. Naczelna Izba Aptekarska będzie zabiegać o uwzględnienie wcześniejszych uwag złożonych do projektu – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Jak informuje Centrum Informacji Rządu w specjalnym komunikacie, dzięki ustawie wzrośnie rola i pozycja farmaceutów. Będą oni mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią (czytaj również: Rada Ministrów zajmie się ustawą o zawodzie farmaceuty).

– Farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne. Rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia – wskazuje CIR.

Nowe uprawnienia dla farmaceutów

Dzięki ustawie farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe. Chodzi o wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami (np. suplementami diety). Obecnie brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne wykrywanie tego typu problemów (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w aptekach wymaga doprecyzowania).

– Farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej. Chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację procesu opieki farmaceutycznej – zarówno co do przyjmowanych produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Rozwiązania te mają zwiększyć skuteczność farmakoterapii – czytamy w komunikacie.

W ustawie zapisano też możliwość wykonywania przez farmaceutów prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią. Rozwiązanie to zwiększy dostępność pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych, które nie wymagają wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą. CIR podkreśla, że w zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki (czytaj więcej: Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Co zmieniono?).

Zwiększenie roli farmaceutów szpitalnych

Dzięki ustawie farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach. Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Wprowadzono przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji – wskazuje CIR.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tak bardzo jest mi z tego powodu wszystko jedno
Nie o taką farmację nic nie robiłem.