REKLAMA
pt. 21 maja 2021, 08:01

Sejm za szczepieniami w aptekach… po raz drugi

Wczoraj Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy, która wprowadza do Prawa farmaceutycznego możliwość wykonywania szczepień w aptekach. Jedna z poprawek zakładała usunięcie zapisu na ten temat z ustawy. Ostatecznie jednak posłowie pod raz drugi przyjęli przepisy, które umożliwią wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach.

Mgr farm. Paweł Rychlik może być pewien kolejnej kadencji w sejmowych ławach (fot. Shutterstock)
Zmiana wprowadzana w Prawie farmaceutycznym umożliwi w przyszłości wykonywanie wszystkich szczepień ochronnych w aptekach - nie tylko tych przeciw COVID-19 (fot. Shutterstock)

Nie było zaskoczenia podczas wczorajszego głosowania w Sejmie. Zgodnie z rekomendacją Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie zagłosowali za przyjęciem dokumentu w dokładnie takim samym kształcie, w jakim został przyjęty przez Sejm w połowie kwietnia (czytaj również: Szczepienia w aptekach wpisane do Prawa farmaceutycznego. Sejm zagłosował “ZA”).

A oznacza to, że do Prawa farmaceutycznego zostanie dopisany art. 86 ust. 8a o brzmieniu:

“W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Zapis ten został dodany do ustawy w połowie kwietnia, jako poprawka podczas jej drugiego czytania. Fakt ten stał się powodem kontrowersji, jakie projekt wzbudził w Senacie. Pracownicy biura legislacyjnego Senatu wskazywali bowiem, że taka „wrzutka” może naruszać zasady Konstytucji, dotyczące procesu legislacyjnego. A to z tego powodu, że zmianę w Prawie farmaceutycznym wprowadzono do innej ustawy, która nie miała nic wspólnego z kwestią zdrowia czy szczepień. Eksperci zarzucali też, do ustawy nie załączono projektu rozporządzeń wykonawczych, dotyczących warunków, jakie będą musiały spełnić apteki, w przypadku szczepień. Dlatego też Senat przyjął do niej szereg poprawek – w tym usuwającą z ustawy zapisy o szczepieniach w aptekach (czytaj również: Senat za usunięciem szczepień w aptekach z ustawy).

Kiedy ustawa ponownie trafiła do Sejmu, posłowie zdecydowali jednak o odrzuceniu poprawek Senatu. W rezultacie ustawa została po raz kolejny przyjęta, w tym samym – pierwotnym – kształcie. Teraz trafi ona do podpisu Prezydenta. Jak wskazują eksperci zmiana wprowadzana w Prawie farmaceutycznym umożliwi w przyszłości wykonywanie wszystkich szczepień ochronnych w aptekach – nie tylko tych przeciw COVID-19 (czytaj również: Sejm odrzuci poprawkę Senatu? Komisje dyskutowały o szczepieniach w aptekach).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]