REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Słynna apteka „Homeopatyczna Pod Wagą” w Sycowie jednak zamknięta

9 sierpnia 2019 12:19

Pod koniec lipca apteka „Homeopatyczna Pod Wagą” została ostatecznie zamknięta. Głośno na jej temat zrobiło się już w kwietniu, gdy decyzję o cofnięciu zezwolenia na jej działalność wydał Dolnośląski Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu. Niedługo potem stanowisko straciła pełniąca tę funkcję mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska, a apteka wznowiła działalność. Ostatecznie jednak GIF utrzymał wcześniejszą decyzję w mocy i apteka 29 lipca została zamknięta. Znamy szczegóły sprawy.

"Jeżeli sprawcy nie można postawić zarzutu nie jest możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności" (fot. MGR.FARM)
Zdaniem GIF w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe zlecanie wykonania leku recepturowego innej aptece i zakupienie od niego tego leku (fot. MGR.FARM)

Apteka „Homeopatyczna Pod Wagą” w Sycowie znana jest wśród entuzjastów produktów homeopatycznych w całej Polsce. Od lat zajmowała się wytwarzaniem własnych preparatów tego typu. Kiedy w kwietniu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na jej funkcjonowanie, zwolennicy homeopatii zareagowali niemal natychmiast. W mediach społecznościowych zachęcali do telefonów i wysyłania maili do WIF we Wrocławiu, aby ten odwołał swoją decyzję. Do walki o aptekę przyłączył się nawet poseł Paweł Skutecki (Kukiz’15)(czytaj więcej: Znana apteka zamknięta za sprzedaż homeopatii? Prawda jest inna…).

Pod koniec kwietnia okazało się, że ze stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego została odwołana mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska. Wojewoda Dolnośląski przychylił się tym sposobem do wniosku Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zapytany o przyczynę takiego wnioski GIF odmówił podania szczegółów. W środowisku aptekarskim mówiło się jednak, że przyczyną odwołania Urszuli Sławińskiej-Zagórskiej była decyzja o cofnięciu zezwolenia aptece „Homeopatycznej Pod Wagą” w Sycowie. A w zasadzie fakt nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności… (czytaj więcej: Dolnośląska WIF odwołana ze stanowiska. W tle zamknięcie apteki homeopatycznej…).

REKLAMA

Kilka tygodni później Główny Inspektor Farmaceutyczny na drodze postanowienia uchylił rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dolnośląskiego WIF. Był to efekt odwołania, jakie złożył w tej sprawie właściciel apteki. W rezultacie placówka mogła wznowić działalność (czytaj więcej: Apteka homeopatyczna w Sycowie wznawia działalność).

REKLAMA

Pod koniec lipca jednak GIF po rozpatrzeniu odwołania podtrzymał decyzję Dolnośląskiego WIF i apteka ostatecznie straciła zezwolenie na działalność. Redakcja MGR.FARM dotarła do treści decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wyłania się z niej cały przebieg sprawy oraz argumentacja, która stała zarówno po stronie inspekcji farmaceutycznej, jak i właściciela apteki…

Sprzedaż do innych aptek

Postępowanie, które zakończyło się cofnięciem zezwolenia aptece „Homeopatycznej Pod Wagą” rozpoczęło się 6 marca. Podstawą do jego wszczęcia było ustalenie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, że apteka w okresie od 12 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. sprzedawała innym aptekom ogólnodostępnym produkty homeopatyczne. Stanowiło to naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego, które skutkuje obligatoryjnym cofnięciem zezwolenia. Jednym z dowodów w sprawie było 50 faktur VAT przesłanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie. Miały one dokumentować sprzedaż leków homeopatycznych przez aptekę w Sycowie do jednej z aptek na terenie Podkarpacia.

28 marca właściciel apteki „Homeopatycznej Pod Wagą” zjawił się w siedzibie Dolnośląskiego WIF, aby zapoznać się z aktami postępowania. Poinformował wtedy o swoich zastrzeżeniach co do materiału dowodowego i zapowiedział, że złoży do niego uwagi. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zakończył postępowanie w sprawie 4 kwietnia, cofając właścicielowi zezwolenie na prowadzenie apteki. Tymczasem następnego dnia do WIF wpłynęło pismo właściciela zawierające jego stanowisko w sprawie. Pismo zostało nadane 1 kwietnia – a więc przed terminem wyznaczonym w zawiadomieniu o zamiarze zakończenia postępowania.

Dokładnie 18 kwietnia właściciel apteki wniósł odwołanie do GIF od decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wraz z wnioskiem o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

REKLAMA

Argumenty właściciela apteki

W treści odwołania właściciel apteki zarzucał decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego naruszanie szeregu przepisów. Przede wszystkim brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. WIF nie odniósł się m.in. do okoliczności umów zawieranych o świadczenie usług, których wzór został przez niego zaakceptowany w 2011 roku. Zdaniem właściciela apteki miało to kluczowe znaczenie dla rozpatrzenia zakresu rękojmi, jaką daje przedsiębiorca na prowadzenie apteki. Poza tym według niego inspektor nie wykazał przesłanek nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Właściciel apteki w swoim piśmie do GIF przekonywał, że apteka „Homeopatyczna Pod Wagą” nie dokonywała sprzedaży produktów leczniczych do innych aptek i nie naruszyła żadnych zasad działania apteki ogólnodostępnej. Apteka miała świadczyć usługi na rzecz innych aptek, polegające na wykonywaniu leków homeopatycznych. Nie wytwarzała ich też na skalę hurtową – co zarzucał Dolnośląski WIF. Zdaniem właściciela faktury, które stanowiły materiał dowodowy w sprawie, nie dokumentowały sprzedaży produktów leczniczych, a świadczenie usług na podstawie zaakceptowanej przez WIF umowy. Leki miały być sporządzane przez aptekę w oparciu o przesłane recepty pacjentów i służyły jedynie do zaspokajania ich potrzeb. Tym samym wytwarzanie leków nie miało charakteru ciągłego i hurtowego.

W swoim odwołaniu właściciel apteki zawnioskował o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, jej uchylenie w całości lub ewentualnie skierowanie do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Rozpatrzenie sprawy przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Główny Inspektor Farmaceutyczny postanowieniem z dnia 21 maja wstrzymał wykonanie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia aptece „Homeopatycznej Pod Wagą”. 17 czerwca zawiadomił o zamiarze zakończenia postępowania odwoławczego właściciela, który 2 lipca skorzystał ze swojego prawa do przeglądu akt sprawy. Dwa dni później zawnioskował o włączenie do materiału dowodowego opinii Uniwersytetu Medycznego Wrocławiu, Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku.

GIF po analizie zgromadzonego materiału dowodowego uznał za zasadne utrzymanie decyzji Dolnośląskiego WIF w całości, choć nie podzielił całości argumentacji. Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że zarzut prowadzenia przez aptekę „Homeopatyczną Pod Wagą” sprzedaży produktów leczniczych do innych aptek, był zasadny. Przedmiotem sprzedaży w tej sytuacji były recepturowe, homeopatyczne produkty lecznicze, o czym świadczą znajdujące się w aktach postępowania faktury VAT oraz kopie umów. Apteka naruszyła tym sposobem art. 86a (w brzmieniu przed zmianami z 6 czerwca). Zakazywał on sprzedaży przez aptekę lub punkt apteczny, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Za jego naruszenie art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne przewiduje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.

Aktualny status apteki w Rejestrze Aptek
Aktualny status apteki w Rejestrze Aptek

GIF nie podzielił argumentacji właściciela apteki, który twierdził, że faktury nie dotyczyły sprzedaży a świadczenia usług, w postaci wykonywania leków dla innych aptek. Znajdowały się na nich bowiem konkretne produkty homeopatyczne opodatkowane 8% stawką VAT.

– Analiza przedstawionych przez Stronę umów prowadzi do wniosku, że Zamawiający ponosił wszelkie koszty związane z „wartością materialną” homeopatycznych produktów leczniczych, ich pakowaniem oraz transportem do Zleceniodawcy. Z kolei faktury VAT dokumentujące rzekomo wykonanie usługi, wystawione były na konkretne produkty lecznicze. Strona nie kwestionuje powyższych ustaleń lecz ich ocenę w świetle art. 86a ustawy – Prawo farmaceutyczne – czytamy w uzasadnieniu decyzji GIF.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Trzeba było wyjść z tego jakoś z twarzą, niektóre głowy niestety poleciały...
RODO działa tylko w odniesieniu do list poparcia dla sędziów do KRS'u😁
No proszę a apteka w Grudziądzu jak działała tak działa, a nie powinna od 1-08 :-(

Powiązane artykuły

Około 160 aptek kupowało leki od zamkniętej apteki w Sycowie. Co im za to grozi? Około 160 aptek kupowało leki od zamkniętej apteki w Sycowie. Co im za to grozi?

Główny Inspektor Farmaceutyczny pod koniec lipca utrzymał decyzję o cofnięciu zezwolenia na działaln...

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu

"Osoby nielegalnie wprowadzające produkty lecznicze weterynaryjne do obrotu powinny liczyć się z pow...

Minister Zdrowia uwzględnił uwagi NIA w sprawie kar dla aptek Minister Zdrowia uwzględnił uwagi NIA w sprawie kar dla aptek

Decyzją Ministra Zdrowia treść rozporządzenia dot. ogólnych warunków umów na realizację recept - jak...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz