REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sprawdziliśmy jak inspektorzy interpretują obecność farmaceuty w aptece!

15 kwietnia 2019 09:35

Kilka tygodni temu redakcja MGR.FARM skierowała pisma do wszystkich 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, z pytaniem o sposób interpretowania przez każdego z nich obowiązku obecności farmaceuty w godzinach funkcjonowania apteki. Gdzie kontrolerzy sprawdzają staż farmaceutów i posiadanie przez nich uprawnień takich jak kierownik? Odpowiedzi jakie uzyskaliśmy są bardzo ciekawe…

Narażanie personelu aptek na ekspozycję doprowadzi do braku kadr niezbędnych do świadczenia pacjentom usług farmaceutycznych (fot. Shutterstock).
W których województwach na zmianie zawsze musi być farmaceuta z uprawnieniami do kierowania apteką? Specjalna mapa dostępna na drugiej stronie tego artykułu! (fot. Shutterstock)

Kilka tygodni temu głośno zrobiło się o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził wykładnię przepisów zastosowaną przez jednego z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Stwierdził on, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika. Oznacza to, że musi posiadać 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

Zgodnie z art. 92 Prawa farmaceutycznego w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy. Artykuł ten mówi, że w aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej „kierownikiem apteki”. W drugim punkcie tego ustępu dowiadujemy się, że kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

REKLAMA

W oparciu o ten przepis Sąd uznał, że warunkiem funkcjonowania apteki jest obecność w niej, w godzinach czynności, farmaceuty spełniającego wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika apteki. Wyrok ten wywołał ogromne zamieszanie na rynku aptecznym (czytaj więcej: Ponad 6 tys. magistrów farmacji stało się nieprzydatnych?). Został on wydany 20 lutego. Na publikację jego uzasadnienia trzeba było czekać prawie dwa miesiące. Od jego treści Ministerstwo Zdrowia uzależniało dalsze kroki legislacyjne. Ostatecznie jednak kilka dni temu pojawiło się ono w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…)

REKLAMA

To samo pytanie do wszystkich wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych

Redakcja serwisu MGR.FARM postanowiła sprawdzić co o takiej interpretacji art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne twierdzą wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni. Kilka tygodni temu wysłaliśmy do wszystkich wnioski o udzielenie informacji publicznej. Zapytaliśmy czy podczas kontroli w aptece i weryfikacji obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, wymagają aby obecny w niej farmaceuta posiadał przynajmniej 5 lat stażu zawodowego lub przynajmniej 3 lata stażu zawodowego oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czyli staż umożliwiający pełnienie funkcji kierownika apteki).

Przez ostatnie tygodnie stopniowo nadchodziły do nas odpowiedzi wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Okazało się, że w połowie z nich nie było odpowiedzi na nasze pytanie. Urzędnicy wskazywali, że interpretacje obowiązujących przepisów nie stanowią informacji publicznej, a samo udostępnianie informacji publicznej nie może też służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa.

B&W to Searchable PDF_1_20190412132517810

 

– Informacja ta nie dotyczy sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, a w konsekwencji nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) i nie podlega udostępnieniu w jej trybie – czytamy w piśmie przesłanym przez Małgorzatę Adamus, z Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

REKLAMA

Wystarczy po prostu farmaceuta?

W sumie otrzymaliśmy siedem pism informujących iż wnioskowane przez nas informacje nie stanowią informacji publicznej lub po prostu odmawiających udzielania. Zdarzały się jednak wśród nich i takie, które pośrednio udzielały odpowiedzi na nasze pytanie. Jak chociażby to, które otrzymaliśmy od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Po odmowie udzielenia informacji publicznej znalazła się w nim następująca uwaga:

– Mając powyższe na uwadze informuję, że do chwili obecnej w żadnym z protokołów kontroli nie znalazło się ustalenie (lub zarzut), zgodnie z którym farmaceuta obecny w aptece, nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska kierownika apteki – czytamy w odpowiedzi zdradzającej więcej, niż mogłoby się wydawać.

20190402110059899_0001

 

Podobnego zdania był również Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie.

– Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie przeprowadza kontrole aptek ogólnodostępnych zgodnie z obowiązującą, opracowaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Przeprowadzane kontrole obejmują sprawdzenie, czy w godzinach czynności apteki jest obecny farmaceuta – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Agnieszkę Terlecką-Jaremek.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak dotąd było ok jak był sam technik a teraz nagle mgr z uprawnieniami..
Prawda? Technik starczał a nawet pomoc apteczna sama w aptece, a teraz nagle magister. Co za czasy.
Top of the top to żona właściciela (niefarmaceuty) nie będąca nawet pomocą stojąca za pierwszym stołem.
Najbardziej się chyba rozpisał zachodniopomorski WIF chociaż napisał odpowiedź na "zapytanie publiczne" (nie wiem czy ktokolwiek wie co to takiego jest). Zastanawia mnie czy WIF może sprawdzać grafiki - czy przedsiębiorca ma obowiązek tworzenia grafiku pracy? Czym innym jest ewidencja czasu pracy - tutaj obowiązek istnieje, a od 1 stycznia ewidencja musi być prowadzona ze wskazaniem godzin "od-do" ale.... czy to nie jest czasem kompetencja inspekcji pracy kto kiedy pracował?

Powiązane artykuły

Zachodniopomorskie: trzy apteki tracą zezwolenia za brak farmaceuty Zachodniopomorskie: trzy apteki tracą zezwolenia za brak farmaceuty

W minionym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie cofnął zezwolenia...

Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić… Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić…

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące aptek i punktów aptecznych z końca 2018 roku. W...

Wielkopolska: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty… Wielkopolska: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty…

Jedna z wielkopolskich aptek sprzedawała leki do hurtowni. Inspektor farmaceutyczny cofnął więc prze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz