REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sprawdziliśmy jak inspektorzy interpretują obecność farmaceuty w aptece!

15 kwietnia 2019 09:35

Kilka tygodni temu redakcja MGR.FARM skierowała pisma do wszystkich 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, z pytaniem o sposób interpretowania przez każdego z nich obowiązku obecności farmaceuty w godzinach funkcjonowania apteki. Gdzie kontrolerzy sprawdzają staż farmaceutów i posiadanie przez nich uprawnień takich jak kierownik? Odpowiedzi jakie uzyskaliśmy są bardzo ciekawe…

Narażanie personelu aptek na ekspozycję doprowadzi do braku kadr niezbędnych do świadczenia pacjentom usług farmaceutycznych (fot. Shutterstock).
W których województwach na zmianie zawsze musi być farmaceuta z uprawnieniami do kierowania apteką? Specjalna mapa dostępna na drugiej stronie tego artykułu! (fot. Shutterstock)

Farmaceuta tylko z uprawnieniami kierownika?

Okazuje się przeciwnego zdania było aż pięciu innych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Wielkopolskie, lubuskie, śląskie, dolnośląskie oraz warmińsko-mazurskie, to województwa gdzie w aptekach zawsze powinien być obecny farmaceuta o uprawnieniach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika. Inspektorzy z tych województw przyznali, że podczas kontroli weryfikują staż pracy farmaceuty. Jeśli jest on krótszy niż 5 lat (lub 3 w przypadku posiadania specjalizacji), inspekcja stwierdza naruszenie art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne.

REKLAMA

– Podczas kontroli aptek sprawdzana jest między innymi obecność w aptece w godzinach jej czynności farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutycznego, posiadającego uprawnienia określone w art. 88 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy – poinformował nas dr n. farm. Grzegorz Pakulski, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

REKLAMA
SKAN_SEKRETARIAT0512

 

Podobna odpowiedź nadeszła również z Gorzowa Wielkopolskiego.

– Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w trakcie kontroli stosuje wykładnię podaną przez II GSK 5609/16 – Wyrok NSA w Warszawie z 2019-02-20. Tym samym podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w aptece i weryfikacji obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, wymagane jest aby obecny w niej farmaceuta posiadał przynajmniej 5 lat stażu zawodowego, lub przynajmniej 3 lata stażu zawodowego oraz specjalizację z farmacji aptecznej – czytamy w odpowiedzi Adama Chojnackiego na nasz wniosek.

REKLAMA

Tego samego zdania jest też Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który poinformował nas, że podczas kontroli obejmujących weryfikację obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499) inspektorzy farmaceutyczni sprawdzają, czy w godzinach czynności apteki obecny jest w niej farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

– W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, podczas weryfikacji wywiązywania się kontrolowanego z obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, sprawdzane jest spełnienie przez farmaceutę obecnego podczas kontroli wymogów dotyczących staży pracy w aptece, tj. posiadanie przez tego farmaceutę przynajmniej pięcioletniego stażu pracy w aptece lub trzyletniego stażu pracy w aptece i specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej – potwierdziła z kolei Zofia Gardecka, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Podobnej odpowiedzi udzielił Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu.

wrocław

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak dotąd było ok jak był sam technik a teraz nagle mgr z uprawnieniami..
Prawda? Technik starczał a nawet pomoc apteczna sama w aptece, a teraz nagle magister. Co za czasy.
Top of the top to żona właściciela (niefarmaceuty) nie będąca nawet pomocą stojąca za pierwszym stołem.
Najbardziej się chyba rozpisał zachodniopomorski WIF chociaż napisał odpowiedź na "zapytanie publiczne" (nie wiem czy ktokolwiek wie co to takiego jest). Zastanawia mnie czy WIF może sprawdzać grafiki - czy przedsiębiorca ma obowiązek tworzenia grafiku pracy? Czym innym jest ewidencja czasu pracy - tutaj obowiązek istnieje, a od 1 stycznia ewidencja musi być prowadzona ze wskazaniem godzin "od-do" ale.... czy to nie jest czasem kompetencja inspekcji pracy kto kiedy pracował?

Powiązane artykuły

Zachodniopomorskie: trzy apteki tracą zezwolenia za brak farmaceuty Zachodniopomorskie: trzy apteki tracą zezwolenia za brak farmaceuty

W minionym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie cofnął zezwolenia...

Jeden farmaceuta w kilku aptekach? Przepisy tego nie zabraniają Jeden farmaceuta w kilku aptekach? Przepisy tego nie zabraniają

W polskim systemie prawnym brak jest przepisu, który zakazywałby farmaceucie jednoczesnej pracy w ki...

Technik sam w aptece, bo farmaceutka musiała… nakarmić dziecko? Technik sam w aptece, bo farmaceutka musiała… nakarmić dziecko?

W październiku kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, przeprowadzili ko...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz