REKLAMA
pon. 28 lutego 2022, 08:01

Pacjenci z Ukrainy, status uchodźcy i „BW” na recepcie. Ważne informacje!

Każdy obywatel Ukrainy posiadający status uchodźcy ma prawo do skorzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy to także zniżek na leki przepisane na recepcie. Kluczowe jest jednak umieszczenie na niej symbolu „BW” oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy.

Kwestia wycofania preparatów z monakoliną, które nie spełniają nowych wymogów, jest przedmiotem dyskusji wśród ekspertów i prawników (fot. Shutterstock)
Uprawnienie "BW" przysługuje uchodźcom ze statusem potwierdzonym odpowiednimi dokumentami (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat dotyczący pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski, w związku z konfliktem zbrojnym z Rosją. NFZ wskazuje, że rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy (czytaj również: Recepta farmaceutyczna dla uchodźcy z Ukrainy? Komunikat GIF!).

– Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku – informuje NFZ.

Uprawnienie „BW” dla uchodźców

Na ten moment nie jest jeszcze jasne, czy przygotowywane rozwiązanie będzie dotyczyć też refundacji leków na wystawianych takim pacjentom e-receptach. Komunikat NFZ mówi jedynie, że „obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce” (czytaj również: Jak realizować w Polsce recepty z Ukrainy? Komunikat NIA…).

Warto zwrócić uwagę, że obecnie obcokrajowcy posiadający status uchodźcy, co do zasady są uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Status ten musi być jednak potwierdzony decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. W takich przypadkach na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osobom takim przysługuje także refundacja na leki. Na receptach dla nich umieszczany jest wtedy identyfikator, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne:

Identyfikator Kogo dotyczy Zakres uprawnień
BW Wszystkie dorosłe osoby o udokumentowanym statusie uchodźcy Jak u osoby ubezpieczonej.
CN Kobiety w ciąży, porodu lub połogu. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze związane z ciążą, porodem i połogiem.
DN Dzieci i nieletni do ukończenia 18 roku życia. Jak u osoby ubezpieczonej.

Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego to uprawnienie jest umieszczany w Dokumencie Realizacji Recept, o czym mówi § 5. 8. 2) rozporządzenia w sprawie recept.Status uchodźcy

Warto jeszcze raz podkreślić, że zgodnie z obecnym stanem prawnym recepty z uprawnieniem „BW” przepisuje się uchodźcom z potwierdzeniem tego statusu. Na ten moment nie jest jednak jeszcze jasne czy wszyscy obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przekroczyli polską granicę, automatycznie uzyskali (uzyskają) status uchodźcy.

Z dostępnych informacji wynika, że sama rejestracja w punkcie recepcyjnym po przekroczeniu granicy daje prawo do bezpłatnego dostępu do opieki medycznej. Na ten moment nie oznacza jednak uzyskania statusu uchodźcy. Osoba przybywająca z Ukrainy musi bowiem najpierw wyrazić wolę uzyskania takiego statusu  w Polsce. W tym celu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. W nagłych przypadkach taki wniosek może złożyć lekarz udzielający świadczenia. Decyzję natomiast wydaje wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy.

Sytuacja jest jednak dynamiczna i na początku tygodnia spodziewane są rozwiązania prawne przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia, które mają rozwiać wątpliwości lekarzy oraz farmaceutów.

Wydruk informacyjny e-recepty z kodem

Jednocześnie farmaceuci i lekarze zwracają uwagę na ważną kwestię techniczną dotyczącą recept dla uchodźców z Ukrainy. Otóż w przypadku e-recept wystawianych na obcokrajowców, niezbędne jest przekazanie im przez lekarza wydruku informacyjnego e-recepty z kodem kreskowym lub QR. W przypadku braku numeru PESEL, na wydruku nie jest bowiem podawany 4-cyfrowy kod do e-recepty. Jedynym sposobem na jej odczytanie w aptece jest zatem umieszczony na wydruku kod kreskowy lub QR.Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Teleplatformę Pierwszego Kontaktu w języku ukraińskim m. in. po to by można było przepisać recepty z refundacją. Kontakt z nią jest możliwy pod numerem 800 137 200 i przez stronę internetową.Recepty pełnopłatne

Niezależnie od powyższego w aptece możliwe jest zrealizowanie pełnopłatnie recepty wystawionej na Ukrainie, pod warunkiem, że znalazły się na niej wszystkie niezbędne informacje (czytaj więcej: Jak realizować w Polsce recepty z Ukrainy? Komunikat NIA…).

W przypadki zagrożenia zdrowia lub życia receptę farmaceutyczną dla pacjenta z Ukrainy może wystawić też farmaceuta (czytaj więcej: Recepta farmaceutyczna dla uchodźcy z Ukrainy? Komunikat GIF!).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]