REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Surowa kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece?

5 sierpnia 2019 11:30

Co grozi kierownikowi apteki za dopuszczenie do jej funkcjonowania bez obecności farmaceuty? Jeśli sprawą zajmą się organy odpowiedzialności zawodowej, konsekwencje mogą być całkiem dotkliwe. Szczególnie dla członków samorządu aptekarskiego…

Dopuszczenie do niezgodnej z prawem funkcjonowania apteki, tj. bez obecności w niej w godzinach czynności uprawnionego farmaceuty, obciąża jej kierownika (fot. Shutterstock)
Dopuszczenie do niezgodnej z prawem funkcjonowania apteki, tj. bez obecności w niej w godzinach czynności uprawnionego farmaceuty, obciąża jej kierownika (fot. Shutterstock)

Naczelny Sąd Aptekarski nałożył na farmaceutkę karę upomnienia za to, że dopuściła do funkcjonowania apteki bez obecności w niej uprawionego farmaceuty. Kobieta była kierowniczką placówki, a okolicznością dodatkowo ją obciążającą było… pełnienie przez nią funkcji sędzi okręgowego sądu aptekarskiego. Konsekwencją nałożonej na nią kary upomnienia jest utrata rękojmi, co skutkuje brakiem możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki przez kolejny rok (czytaj więcej: Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…).

Wyrok w tej sprawie zapadł na początku 2019 roku. Wydał go Naczelny Sąd Aptekarski, który stanowi pierwszą instancję w rozpatrywaniu spraw odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów aptekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców. Oskarżona farmaceutka pełniła funkcję sędziego w okręgowym sądzie aptekarskim (czytaj również: Miała oceniać wykroczenia farmaceutów, a sama stanęła przed sądem…).

REKLAMA

Za funkcjonowanie apteki bez farmaceuty odpowiada kierownik

W trakcie kontroli inspekcji farmaceutycznej w aptece prowadzonej przez kobietę, okazało się, że w godzinach jej funkcjonowania nie było w niej farmaceuty. W rezultacie z inicjatywy wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zarzuty zostały potwierdzone. W trakcie przesłuchania, farmaceutka przyznała się do zarzucanego jej czynu. Podając przyczyny nieobecności farmaceuty w aptece, kobieta wskazała na to, iż musiała przywieźć leki dla pacjenta z innej apteki prowadzonej przez tego samego właściciela (czytaj również: Technik sam w aptece, bo farmaceutka musiała… nakarmić dziecko?).

REKLAMA

– Naczelny Sąd Aptekarski uważa, że aby uznać kierownika apteki za winnego nieobecności farmaceuty w aptece konieczne jest podanie okoliczności, które wskazywałyby na winę umyślną lub winę nieumyślną kierownika apteki. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa oparta jest na zasadzie winy, co oznacza, że sprawca czynu ponosi odpowiedzialność tylko na tyle, na ile można mu postawić zarzut. Jeżeli sprawcy nie można postawić zarzutu nie jest możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności – czytamy w uzasadnieniu Naczelnego Sądu Aptekarskiego (czytaj również: NIA: Kierownicy aptek nie odpowiadają za zapewnienie fachowej obsady).

Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne kierownik apteki odpowiedzialny jest za prawidłową organizację pracy w niej. Zdaniem Naczelnego Sądu Aptekarskiego organizacja pracy w aptece obejmuje również swoim zakresem takie ukształtowanie pracy osób w niej zatrudnionych, aby zagwarantowana została obecność farmaceuty w godzinach otwarcia tej apteki. Dopuszczenie do niezgodnej z prawem funkcjonowania apteki, tj. bez obecności w niej w godzinach czynności uprawnionego farmaceuty, obciąża jej kierownika jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe jej funkcjonowanie (czytaj również: Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty).

Wysokość kary i jej konsekwencje

Orzekając o wysokości kary, Sąd uwzględnia m.in. stopień winy, naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu farmaceuty, skutki czynu oraz zachowanie się obwinionego przed popełnieniem przewinienia zawodowego i po jego przewinieniu. W tym konkretnym przypadku, uwzględniając charakter przewinienia tj. brak farmaceuty w godzinach otwarcia apteki oraz możliwość skutków jakie ten fakt może rodzić dla pacjenta, Naczelny Sąd Aptekarski przewinienie zarzucane obwinionej uważa za poważne (czytaj więcej: Rośnie liczba postępowań OROZ w związku z brakiem farmaceuty w aptece).

– Również okolicznością obciążającą obwinioną jest niewątpliwie fakt, że będąc kierownikiem apteki obwiniona sprawuje również funkcję sędziego sądu aptekarskiego wobec czego od obwinionej jako sędzi sądu aptekarskiego wymagać można drobiazgowego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz nienagannej postawy przy wykonywaniu czynności zawodowych w tym przy pełnieniu czynności kierownika – czytamy w uzasadnieniu wyroku (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

REKLAMA

Naczelny Sąd Aptekarski wymierzając karę uwzględnił też dotychczasową nienaganną postawę obwinionej zarówno przy wykonywaniu przez nią czynności, jak i podczas toczącego się postępowania. Kobieta nie utrudniała bowiem jego prowadzenia oraz przyznała się do zarzucanego czynu (czytaj więcej: WYWIAD: Kara ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet!).

Ostatecznie farmaceutka została ukarana przez NSA upomnieniem. Jednocześnie warto wspomnieć, że nałożenie takie kary na kierownika apteki, jest równoznaczne z utratą przez niego rękojmi. Po orzeczeniu takiej kary i wystąpieniu wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego z wnioskiem do okręgowej rady aptekarskiej o opinię, następuje stwierdzenie utraty rękojmi danego kierownika i utrata możliwości kierowania apteką na czas orzeczonej kary. W przypadku upomnienia, jest to 1 rok.

Sygn. akt AOR 15/18

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

AOR 15_18
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Kara nagany = oj ty niedobry, bardzo niedobry magisterku! Bardzo niegrzeczny byłeś! Mama robi nunu
Ja się pytam gdzie jest prawo, które chroni słabszych (kierownika) zamiast karać tych co trzeba(właścicieli) 😱🤐🤯
Prawo jak zawsze dziurawe w naszym państwie, co się dziwić
Prawo w Polsce jak zwykle kulawe . Niech w końcu to się zmieni osoba ,która wydaje lek odpowiada za jego wydanie . Kierownik , magister nawet jak jest w aptece to nie jest jasnowidzem i nie może być przy każdej osobie tam pracującej, ponieważ nie ma możliwości bilokacji a tak to próbują traktować ROZ . Po drugie mgr też się myli to też człowiek wystarczy moment dekoncentracji , gadatliwy pacjent więc nie zwalajmy wszystkich pomyłek techników na nieobecność mgr w aptece. Po trzecie kierownik zatrudniony na umowę nie zatrudni kolejnego mgr , ponieważ nie jest pracodawcą więc niech IZBY I PRAWODAWCY WEZMĄ TO PRZEDE WSZYSTKIM POD UWAGĘ tworząc kolejne strony bezsensownego prawa.
Znacznie poważniejszym problemem jest brak leków w polskich aptekach. I to drodzy Państwo stanowi realne i dużo większe zagrożenie dla zdrowia i życia tysięcy pacjentów.

Powiązane artykuły

Zmiany w art. 86a bez abolicji? Kolejna nowelizacja budzi wątpliwości… Zmiany w art. 86a bez abolicji? Kolejna nowelizacja budzi wątpliwości…

Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Jego celem jest zmi...

Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie… Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…

Odpowiedzialność dyscyplinarna za sposób wykonywania czynności fachowych jest nieodłącznym elementem...

Szpital w Grudziądzu nie sprzedał apteki. Od 1 sierpnia nie powinna działać… Szpital w Grudziądzu nie sprzedał apteki. Od 1 sierpnia nie powinna działać…

Przepisy od 1 sierpnia wykluczają prowadzenie jednocześnie działalności leczniczej i obrotu produkta...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz