REKLAMA
wt. 2 sierpnia 2022, 12:33

Szczepienia przeciw grypie w aptekach. NIA przedstawia informację…

W związku ze zbliżającym się sezonem grypowym 2022/2023, Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowało kompendium wiedzy na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie. Jest w niej informacja o zasadach pobierania opłaty za szczepienie…

Przepisy przewidują zwrot szczepionki przez aptekę do hurtowni i ponowne ich zbycie do innej apteki... (fot. Shutterstock)
Osoba szczepiona w aptece ponosi koszt szczepionki oraz usługi szczepienia (fot. MGR.FARM)

Do aptek trafiają już pierwsze szczepionki przeciw grypie. Naczelna Izba Aptekarska przygotowała krótkie kompendium dotyczące najważniejszych informacji, umożliwiających przygotowanie się aptek do świadczenia usługi szczepienia. W przeciwieństwie do minionego sezonu, w tym pacjenci za zaszczepienie się w aptece będą musieli zapłacić (czytaj również: Pierwsze szczepionki przeciw grypie w tym sezonie już dostępne w aptekach).

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że farmaceuci posiadający odpowiednie uprawnienia, mogą przeprowadzić badanie kwalifikacyjne osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie oraz samo szczepienie.

– Normy prawne, które statuują uprawnienie farmaceutów do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego oraz podania szczepionki przeciw grypie nie określają miejsca wykonywania badań i szczepienia. Poszczególne świadczenia, usługi, zadania oraz czynności zawodowe farmaceuta może wykonywać w miejscach, które są określone obowiązującym prawem. Oznacza to, że – co do zasady – farmaceuta może wykonywać badania kwalifikacyjne i podawać szczepionkę przeciw grypie wszędzie tam, gdzie jest to prawem dopuszczone – wskazuje NIA.

Farmaceuta może przeprowadzać badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem przeciw grypie oraz podawać szczepionki przeciw tej chorobie m.in. w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone prawem. Naczelna Izba Aptekarska w swoim kompendium przypomina jakie są to wymagania i w jaki sposób zmieniają się one od 1 września.

Koszt szczepienia w aptece

Do do wykonania szczepienia przeciw grypie nie jest wymagane uprzednie wystawienie e-skierowania. Szczepionka przeciwko grypie jest produktem leczniczym o kategorii dostępności Rp, czyli wydawana jest z przepisu lekarza. Osoba poddająca się szczepieniu przeciw grypie musi posiadać receptę.

Oznacza to, że osoba poddająca się szczepieniu przeciw grypie ponosi koszty: zakupu szczepionki oraz wykonania badania kwalifikacyjnego i podania szczepionki przez farmaceutę. Szczepionka przeciw grypie wydawana jest przez aptekę osobie poddającej się szczepieniu zgodnie z posiadanymi przez tę osobę uprawnieniami do zaopatrzenia w refundowane leki:

a) bezpłatnie,

b) za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania – do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania.

Farmaceuta wydaje osobie poddawanej szczepieniu przeciw grypie zaświadczenie o wykonaniu szczepienia oraz dokumentuje realizację szczepienia poprzez odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej, w tym w karcie uodpornienia, jeżeli ma dostęp do tej karty.

Co z podatkiem VAT?

Naczelna Izba Aptekarska w swojej informacji nie wskazuje wysokości opłaty, którą farmaceuta powinien pobrać za usługę szczepienia. Wskazuje jednak na kwestię podatku VAT (czytaj również: Komercyjne szczepienia przeciw grypie w aptekach mają szansę się przyjąć, ale wymagają doprecyzowania…).

– Jakkolwiek wykonanie szczepienia przeciw grypie, obejmujące badanie kwalifikacyjne i podanie szczepionki, wydaje się spełniać przedmiotowe kryterium zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, ponieważ jest „usługą w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce”, to wyjaśnienia wymaga kwestia, czy i ewentualnie,który przepis ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług może być zastosowany – czytamy w kompendium.

Naczelna Izba Aptekarska wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie w tej sprawie interpretacji ogólnej, ewentualnie objaśnienia podatkowego.

Źródło: ŁW/NIA


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]