REKLAMA
czw. 24 września 2020, 08:53

Trzy apteki Ziko tracą zezwolenia za przejęcia niezgodne z „apteką dla aptekarza”

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję cofającą zezwolenia trzem aptekom należącym do sieci Ziko. Przyczyną jest naruszenie zapisów „apteki dla aptekarza” w trakcie procesu przejmowania aptek.

Zdaniem prawników kancelarii DZP decyzja Opolskiego WIF może zapoczątkować serię decyzji prowadzących do zamknięcia wielu aptek na terenie całej Polski (fot. Shutterstock)
Opolski WIF niedawno zakończył postępowanie, wydając decyzję cofającą zezwolenia trzem aptekom (fot. Shutterstock)

O sprawie pisze Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Apteka ogłaszając „wielki sukces inspekcji farmaceutycznej i ZAPPA”. To na wniosek organizacji Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w tej sprawie (czytaj również: GIF poparł ZAPPA w sprawie cofnięcia zezwoleń dla DOZ).

– Co najmniej trzy z kluczborskich aptek zostały przejęte przez sieć aptek z naruszeniem ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Spółka z o.o. kontrolowana przez sieć, prowadzącą więcej niż 4 apteki, nabyła udziały w innej spółce, prowadzącej trzy apteki. Stworzyła więc grupę kapitałową, w ramach której przejęła kontrolę nad więcej niż 4 aptekami – a tego zabrania ustawa Prawo Farmaceutyczne, konkretnie wprowadzony ustawą „AdA” art.99.3a. W związku z tym, ZAPPA złożył wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięcie zezwoleń na prowadzenie tych aptek – informuje Związek na swojej stronie.

Przedsiębiorca przestał spełniać warunki…

Opolski WIF niedawno zakończył postępowanie, wydając decyzję cofającą zezwolenia trzem aptekom. Jako podstawę wskazał art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który mówi, że organ zezwalający cofa zezwolenia, w przypadku gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu (czytaj również: W toku jest 130 postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia apteki).

W uzasadnieniu organ wskazał, że trzy spółki działające na terenie Kluczborka zostały przejęte przez spółkę prowadzącą już w całej Polsce 45 innych aptek. Do przejęcia doszło po 25 czerwca 2017 roku, a więc po wejściu w życie tzw. „apteki dla aptekarza„. Ta nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadziła art. 99 ust. 3a pkt 3 mówiący, że „zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne”.

W tej konkretnej sytuacji doszło zatem do naruszenia tego przepisu. To z kolei skończyło się cofnięciem zezwoleń trzech aptek w Kluczborku.

– To bodaj pierwsze cofnięcie zezwoleń na prowadzenie aptek za naruszenie przepisów wprowadzonych ustawą Apteka dla Aptekarza. Cieszę się, że inspekcja dostrzega problem, właściwie interpretuje przepisy i zaczyna zdecydowanie działać. To daje jakże potrzebną nam wszystkim nadzieję na wyleczenie rynku po 15 latach narastającej patologii. Szczególnie cieszy mnie też sam ZAPPA – wciąż rozrastająca się grupa aptekarzy, którzy uwierzyli, że razem mogą wiele osiągnąć – walczyć o rynek, o prawo i jego egzekwowanie. Dziś mamy pierwszy spektakularny sukces! I nowy wiatr w żagle. – komentuje Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek udostępnił na swoich stronach niezanonimizowaną decyzję Opolskiego WIF.

Źródło: ŁW/ZAPPA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak na razie apteki te normalnie są otwarte. Pewnie się odwołali. Ciekawe jaki będzie rozwój wypadków. Szkoda tylko pracowników.