REKLAMA
wt. 19 kwietnia 2022, 08:01

Uchodźcy z Ukrainy dostaną 500 zł na zakup leków w polskich aptekach

Na dniach ruszy program zakładający wydanie nawet 100 tys. elektronicznych kodów, każdy o wartości 500 złotych, do wykorzystania w 2022 roku na zakupy w 8000 aptek na terenie Polski. Otrzymają je uchodźcy z Ukrainy.

Resort zdrowia wskazuje nowości na wykazach bezpłatnych leków "65 plus" i "18 minus" (fot. Shutterstock)
Dofinansowaniem objęty jest szeroki wachlarz leków, zarówno wydawanych na receptę, jak i OTC (Fot. Shutterstock)

10 milionów dolarów na zakup leków dla przymusowych emigrantów z Ukrainy przebywających w Polsce przeznaczyła Direct Relief, jedna z największych amerykańskich organizacji humanitarnych. Ta rekordowa w historii tej instytucji pomoc gotówkowa pozwoli uruchomić – wspólnie z polską spółką epruf s.a. – unikatowy na skalę światową program pomocowy. W uznaniu dla tej pomocy, patronat honorowy nad programem obejmie Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba.

Jak podkreślił Ambasador Ukrainy, Andrij Deszczyca, w trakcie spotkania z dziennikarzami, pomoc, jaką obywatele Ukrainy otrzymali w Polsce – na wielu polach – jest nie do przeceniania. Zwrócił uwagę, że obok pomocy socjalnej czy edukacyjnej, kluczowe jest także wsparcie w zakresie zakupu leków, na co odpowiedzią jest program realizowany we współpracy przez Pelion i Direct Relief. Dziękując za inicjatywę, która – jak zaznaczył – powstała w ekspresowym tempie, Ambasador wyraził równocześnie nadzieję na dalszy rozwój programu i jego rozszerzenie na inne kraje (czytaj więcej: Pelion przejęty przez prezesów )

– Pokazujecie, że Ukraina nie jest sama, że Ukraina to nie jest tylko sprawa Polski – zwrócił się do przedstawicieli Pelion i Direct Relief Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski. To wspaniały, międzynarodowy przykład współdziałania i lekcja pomocy dla całego świata – dodał, wzywając innych do aktywnego wsparcia obywateli Ukrainy.

8000 aptek w Polsce

Spółka epruf w pierwszych dniach po świętach Wielkiej Nocy rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc i rozsyłanie elektronicznych kodów, które pozwolą sfinansować zakup leków. Program w uruchomionej właśnie fazie zakłada wydanie nawet 100 tys. elektronicznych kodów, każdy o wartości 500 złotych, do wykorzystania w 2022 roku na zakupy w aptekach na terenie Polski.

Aby przystąpić do programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.Health4Ukraine.com. Po weryfikacji, uczestnik otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość, zawierającą indywidualny Kod Uczestnika Programu (w postaci kodu kreskowego), umożliwiający otrzymanie dofinansowania do zakupu leków oraz logowanie w dedykowanej aplikacji webowej. Kod Uczestnika Programu można wyświetlić w aplikacji webowej na ekranie smartfona albo wydrukować i w formie papierowej okazać farmaceucie w aptece podczas zakupu leków. Ta bezgotówkowa forma płatności za leki działa w 8 000 aptek w Polsce. Uczestnik może również zakupić leki w dowolnej aptece i wnioskować o zwrot poniesionych kosztów.

Dofinansowaniem objęty jest szeroki wachlarz leków, zarówno wydawanych na receptę, jak i OTC z różnych kategorii, m.in. przeciwcukrzycowe, stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego czy wspierające pracę układu sercowo-naczyniowego i nerwowego.

Pieniądze pochodzą ze zbiórki

Direct Relief i Pelion będą wspólnie dążyć do rozszerzenia inicjatywy i objęcia pomocą 400 000 uchodźców, w tym 100 000 osób starszych oraz 300 000 kobiet i dzieci. Ta ekspansja, wymagająca dodatkowych 90 milionów dolarów finansowania, pozwoliłaby zaadresować wsparcie dla blisko połowy z ponad 880 000 obywateli Ukrainy, którzy – według danych z 12 kwietnia 2022 r. – złożyli wniosek w wydanie numeru PESEL.

– Direct Relief wyraża swoje głębokie uznanie i wdzięczność dla Pelion za opracowanie tego wysoce skutecznego kanału bezpośredniej pomocy dla obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia swoich domów, dzięki któremu mogą oni uzyskać niezbędne dla zdrowia leki – mówi prezes i dyrektor generalny Direct Relief, Thomas Tighe. – Początkowe finansowanie w wysokości 10 milionów dolarów pochodzi z wkładu tysięcy osób głęboko zaniepokojonych sytuacją Ukraińców, których życie zostało zagrożone. Przekuwamy tę niesamowitą hojność w istotny, praktyczny sposób niesienia pomocy dla narodu ukraińskiego, pozwalając na celowe przekazanie otrzymanych przez Direct Relief funduszy – dodaje.

– To dla nas szczególny dzień i wielki przywilej. We współpracy z Direct Relief, jedną z największych organizacji humanitarnych w USA, uruchamiamy unikatowy program wsparcia w zakupie leków dla pacjentów z Ukrainy, z którego będzie można skorzystać w każdej aptece w Polsce. Przekazane dziś 10 milionów dolarów to niezwykle znacząca i realna pomoc, która w pierwszej kolejności trafi nawet do 100 tys. potrzebujących, głównie matek z dziećmi i osób starszych. Opracowany przez naszą firmę program dofinansowania zakupu leków jest w pełni przetestowany i gwarantuje całkowitą transparentność – podkreśla Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu Pelion S.A., do której należy spółka epruf s.a.

Teleporady w języku ukraińskim

Dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony Pelion w kwocie 1 miliona dolarów, oferta pomocy dla pacjentów z Ukrainy została rozszerzona o teleporady w języku ukraińskim, świadczone przez lekarzy przychodni Dimedic 7 dni w tygodniu. Na konsultacje lekarskie online można zarejestrować się przez dedykowaną stronę przychodni https://www.dimedic-ukrayina.eu. Przymusowi imigranci mogą uzyskać konsultację z lekarzem w ciągu 2 h, w tym m.in. przedłużenie recepty, pomoc doraźną, skierowanie na leczenie specjalistyczne.

– Mam nadzieję, że zainicjowana dziś współpraca będzie miała długofalowy charakter i zachęci kolejnych darczyńców do włączenia się w pomoc. Skala potrzeb jest bowiem ogromna – dodał Jacek Szwajcowski.

Kto organizuje akcję?

Spółka epruf, należąca do Pelion, to polski fintech działający od 13 lat w Polsce. Specjalizuje się w inteligentnych kartach i rozwiązaniach mobilnych umożliwiających bezgotówkowe rozliczenia transakcji i świadczeń ubezpieczeniowych. W ciągu 13 lat swojej działalności wydała ponad 5 mln kart i przeprocesowała ponad 33 mln transakcji.

Dimedic, także będący częścią Pelion, to jedna z największych firm telemedycznych, działająca od 7 lat w Polsce i na Litwie. Oferuje konsultacje z lekarzem w ciągu 60 minut, zapewniając opiekę medyczną 7 dni w tygodniu. Pod opieką lekarzy Dimedic pozostaje blisko 200 tys. Polaków. Więcej na: https://dimedic.eu

Pelion S.A. jest największą firmą z sektora ochrony zdrowia istniejącą od 32 lat w Polsce i rozwijającą swoją działalność w Szwecji i na Litwie. Świadczone przez Pelion usługi obejmują wszystkie sektory rynku – sprzedaż detaliczną, sprzedaż hurtową oraz sprzedaż do szpitali i są skierowane do indywidualnych pacjentów, aptek, szpitali i producentów. Pelion zarządza piątą największą w Europie siecią aptek. Misją firmy jest troska o jakość i długość życia. Więcej na: https://www.pelion.eu/

Organizacja humanitarna Direct Relief działa w 50 stanach USA i ponad 80 krajach. Jej misją jest poprawa stanu zdrowia i życia osób dotkniętych ubóstwem lub sytuacjami wyjątkowymi – bez względu na politykę, religię czy możliwości finansowe. Jest jedną z niewielu organizacji pozarządowych uznanych przez ukraińskie Ministerstwo Zdrowia za „partnerów międzynarodowych”, obok takich instytucji, jak Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę ukraińską, Direct Relief dostarczyła już ponad 206 ton leków i artykułów medycznych, stosowanych w leczeniu różnych schorzeń (m.in. nowotworów, cukrzycy), urazów oraz w terapii Covid-19. Organizacja odpowiedziała również na apel o środki do reagowania na ataki chemiczne.

Źródło: ŁW/Pelion

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ilu Polaków dostało takie dofinansowanie??
Karolino te pieniądze nie są od Ciebie, ani od żadnego Polaka. Te pieniążki przekazali amerykanie i nic nam do tego !!!!! A co do Polaków to nie zauważyłem żeby w Polsce byli biedni, uciekający przed wojną ludzie, wręcz przeciwnie (choćby kosze pełne leków w każdej aptece, lub oddawanie wielkich kwot w metodzie na wnuczka ), tak że proponuję więcej empatii i czytania całych artykułów nie tylko nagłówków !!!!!!!!!!!!!!!!!
Skąd takie info, ze to amerykanie przekazali te pieniądze? Źródło proszę.
Widzę ze masz trudności z czytaniem ze zrozumieniem (przypominam czytanie ze zrozumieniem 4 klasa podstawówki), ale dobrze przytoczę kilka cytatów z tekstu uwaga: "10 milionów dolarów na zakup leków dla przymusowych emigrantów z Ukrainy przebywających w Polsce przeznaczyła Direct Relief, jedna z największych amerykańskich organizacji humanitarnych." Direct Relief i Pelion będą wspólnie dążyć do rozszerzenia inicjatywy i objęcia pomocą 400 000 uchodźców, w tym 100 000 osób starszych oraz 300 000 kobiet i dzieci. Ta ekspansja, wymagająca dodatkowych 90 milionów dolarów finansowania, pozwoliłaby zaadresować wsparcie dla blisko połowy z ponad 880 000 obywateli Ukrainy" – To dla nas szczególny dzień i wielki przywilej. We współpracy z Direct Relief, jedną z największych organizacji humanitarnych w USA, uruchamiamy unikatowy program wsparcia w zakupie leków dla pacjentów z Ukrainy, z którego będzie można skorzystać w każdej aptece w Polsce. ŹRÓDŁO PELION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"pozwoliłaby zaadresować wsparcie" Dlatego nie czytam tego badziewia tutaj, a jedynie komentarze. Translator by to chyba lepiej przetłumaczył. I nie grzej sie tak z tymi wykrzyknikami, bo jeszcze w portki popuścisz. Nara.
... no właśnie nie czytałem, a komentuje jakie to prymitywne. A tak z innej beczki do tej pory tylko twoja rodzina wiedziała że jesteś idiotą, ale dzięki twoim komentarzom dowiedziało sie mnóstwo farmaceutów i nie tylko. Żal mi ciebie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cieszę się, że masz satysfakcję. Doszedłeś już? Chyba jeszcze nie, za mało wykrzykników.