REKLAMA
Magazyn mgr.farm

UOKiK nie wie jak bardzo Solgar zawyżał ceny swoich suplementów

16 maja 2019 08:01

Na spotkaniu prasowym w siedzibie UOKiK urząd poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko spółce Solgar. Okazało się, że narzucała swoje ceny detalicznym dystrybutorom. W konsekwencji pacjenci nie mogli kupić taniej suplementów tej firmy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił, że od 24 kwietnia 2019 r. trwa postępowanie antymonopolowe wobec spółki Solgar Polska (fot. MGR.FARM)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił, że od 24 kwietnia 2019 r. trwa postępowanie antymonopolowe wobec spółki Solgar Polska (fot. MGR.FARM)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił, że od 24 kwietnia 2019 r. trwa postępowanie antymonopolowe wobec spółki Solgar Polska. Chodzi o podejrzenie, że firma zawarła tzw. porozumienie wertykalne, które naruszało zasady konkurencji na rynku suplementów. Zarzuty usłyszało także dwóch menadżerów spółki. Grozi im do 2 mln kary (czytaj więcej: PILNE: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko SOLGAR za zmowę cenową. Co z aptekami?).

Porozumienie wertykalne

Zmowa cenowa polegała na tym, że Solgar narzucał minimalne ceny odsprzedaży swoich produktów innym dystrybutorom (czytaj więcej: UOKiK podejrzewa zmowę na rynku suplementów diety. O jaką markę chodzi?). Porozumienie wertykalne, czyli pionowe, zostało zawarte przez przedsiębiorców współdziałających na różnych szczeblach obrotu. Z jednej strony była to spółka Solgar Polska, a z drugiej niezależni dystrybutorzy detaliczni. Prowadzili oni sprzedaż zarówno w placówkach stacjonarnych, przede wszystkim aptekach, oraz przez internet.

REKLAMA

Zakresem przedmiotowego porozumienia były objęte suplementy diety, przede wszystkim witaminy, mikroelementy i zioła – wyjaśnił UOKiK. Jak powiedziała Anna Maicka-Sekinda, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji, to porozumienie trwało prawdopodobnie od 2010 r., a ceny były ustalane w sposób formalny i nieformalny.

REKLAMA

Ile stracił klient?

Wojciech Dorabiński dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji tłumaczył, że niedozwolone jest ustalanie cen sugerowanych ani ich pilnowanie. Niestety, jak przyznał, przedsiębiorcy dość często uczestniczą w tym nielegalnym procederze. Na pytanie skąd UOKiK dowiedział się o praktykach Solgara, urząd udzielał wymijających odpowiedzi. A. Maicka-Sekinda przyznała, że pomocnym narzędziem jest monitoring rynku, a także wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia.

Podobnie urząd nie wie lub nie chciał przyznać, jak dalece została zawyżona cena produktów Solgar. W. Dorabiński powiedział, że nie ma to znaczenia, ponieważ samo ustalenie ceny jest już zabronione. Dodał, że postępowanie rozpoczęło się niedawno, cały czas trwa i zbierane są dowody. W konsekwencji takiego procederu tracą konsumenci, ale trudno wyliczyć ich szkody – twierdzi Dorabiński. Szczególnie gdy produktów jest tak dużo jak w przypadku Solgara. – Z resztą to już nie urząd zajmuje się badaniem, ile traci klient – dodał.

Czy padnie pierwsza kara?

UOKiK uchylał się od komentowania również tego, jak zareagowali dwaj menadżerowie firmy Solgar, którym grozi tak wysoka kara. Urząd twierdzi, że czeka na ich oficjalne stanowisko. Michał Holeksa, wiceprezes UOKiK, dodał, że dotychczas tego typu postępowanie zostało wszczęte przeciwko 19 osobom fizycznym.

Jednak jak przyznali przedstawiciele urzędu, do tej pory żadna osoba fizyczna w historii UOKiK nie otrzymała takiej kary. M. Holeksa napomknął także, że w polskich firmach zawiera się wiele porozumień wertykalnych…

REKLAMA

Co może zrobić apteka?

Naczelna Izba Aptekarska w związku z tą sprawą również wydała komentarz. Farmaceuci, którzy mają podejrzenia, że w aptekach, w których pracują mogło dojść do naruszenia prawa antymonopolowego w zakresie sprzedaży suplementów diety firmy Solgar jak również innych przypadków naruszeń, powinni skontaktować się z UOKiK. Wówczas będą mogli przedstawić konkretne dowody potwierdzające istnienie zmowy cenowej (czytaj więcej: NIA: Farmaceuci mający podejrzenia ws. firmy Solgar powinni skontaktować się z UOKiK).

IK

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Problemy sieci aptek z marką własną… Spółka wstrzymuje i wycofuje swoje produkty Problemy sieci aptek z marką własną… Spółka wstrzymuje i wycofuje swoje produkty

Firma DOZ w ostatnich kilku dniach wydała cztery decyzje dotyczące produkowanych przez siebie prepar...

Sprzedawca suplementu naraża życie i zdrowie swoich klientów? Sprzedawca suplementu naraża życie i zdrowie swoich klientów?

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę suplementu diety, którego stosowanie ma rzekomo....

Wyniki badania: witaminy i suplementy diety to strata pieniędzy Wyniki badania: witaminy i suplementy diety to strata pieniędzy

Trzydzieści miliardów dolarów. Tyle rocznie Amerykanie wydają na witaminy i suplementy diety. Według...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz