REKLAMA
czw. 17 października 2019, 16:34

Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?

Dzisiaj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano wersję projektu ustawy o zawodzie farmaceuty po zmianach, jakie zaszły w nim po konsultacjach publicznych. Taką właśnie treść ustawy przedłożono Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Jakie zaszły w nim zmiany?

Projekt ustawy o wyrobach medycznych zawiera trzy zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty (fot. MGR.FARM)
Pierwotnie projekt miał 90 stron, a jego uzasadnienie 62 strony. Obecnie projekt liczy sobie 85 stron, a jego uzasadnienie ma ich 44 (fot. MGR.FARM)

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił do konsultacji publicznych w połowie lipca. Wpłynęło do niego wiele opinii, które często były ze sobą sprzeczne (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!). Mimo to Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się na zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej. Projekt zmieniono i w piątek 11 października skierowano do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Czym ostateczna wersja projektu różni się od tej, która trafiła do konsultacji publicznych?

Nowa wersja projektu została nieco odchudzona. Pierwotnie miał on 90 stron, a jego uzasadnienie 62 strony. Obecnie projekt liczy sobie 85 stron, a jego uzasadnienie ma ich 44. Oto najciekawsze ze zmian, jakie pojawiły się w nowej wersji projektu.

Kary za podszywanie się pod farmaceutę

Poszerzono katalog kar w rozdziale 7 ustawy. Kto bez wymaganego uprawnienia posługuje się tytułem zawodowym „farmaceuta”, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jednocześnie kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu wykonuje zawód farmaceuty, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Farmaceuta na 100 pacjentów w szpitalu

Do projektu wprowadzono zapis mówiący, że w aptece szpitalnej lub zakładowej obowiązuje minimalna norma zatrudnienia, zgodnie z którą w aptece zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin jej kierownik oraz co najmniej jeden farmaceuta na 100 pacjentów, do udzielania świadczeń którym przeznaczony jest zakład leczniczy lub jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, zaopatrywane przez tę aptekę.

W dziale farmacji szpitalnej obowiązuje minimalna norma zatrudnienia, zgodnie z którą w dziale farmacji szpitalnej zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin jeden farmaceuta na 50 pacjentów, do udzielania świadczeń którym przeznaczony jest zakład leczniczy lub jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, zaopatrywane przez dział farmacji szpitalnej (czytaj więcej: Pozycja farmaceuty w szpitalu zostanie wzmocniona).

Kierownik aptek bez obowiązku specjalizacji

Z nowej wersji projektu usunięto zapis mówiący, że kierownikiem apteki może być farmaceuta posiadający specjalizację. Zgodnie z nowym brzmieniem, kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który posiada co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy (czytaj więcej: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty: specjalizacja kierownika apteki obowiązkowa czy nie?).

Cofnięcie zezwolenia za ograniczanie farmaceucie samodzielności

Dodano zapis umożliwiający wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu cofnięcie zezwolenia właścicielowi apteki, który ogranicza samodzielność farmaceuty. A dokładniej gdy podmiot prowadzący aptekę w sposób uporczywy nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty, który mówi, że „podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej jest zobowiązany umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej lub udzielania usług farmaceutycznych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością”.

Bez zmian w zakazie reklamy aptek

Z projektu usunięto zmianę w art. 94a ust. 1 – czyli zakazie reklamy aptek. W pierwotnej wersji projektu wprowadzano wyjątek, mówiący, że reklamy nie stanowi zamieszczenie w lokalu apteki znaku, o którym mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (czytaj więcej: Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty?).

Bez zmian w uprawnieniach techników

W nowej wersji projektu ustawy o zawodzie farmaceuty usunięto zmiany w art. 91 ust. 1 pkt 1 Prawo farmaceutycznego.  Zmiany te zakładały, że źródłem wykazu substancji bardzo silnie działających będzie Farmakopea Polska, a nie jak do tej pory Urzędowy Wykaz Leków (czytaj więcej: Technicy z własną propozycją zmian projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

Farmaceuta w godzinach pracy apteki

Do projektu wprowadzono zmienione brzmienie art. 92, który mówi, że „w godzinach pracy apteki w jej lokalu musi znajdować się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej postawie prawnej”.

Cały projekt dostępny jest w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Źródło: ŁW/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

54 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

1. Brak recept pro auctore. Farmaceuta poza apteką zdany jest na łaskę innych farmaceutów lub lekarzy, jakby był jakimś ułomem nieogarniającym wskazań terapeutycznych. To już nawet pielegniarki po piatkowo-niedzielnych "studiach" i kursie wystawiania recept mają te możliwość. Farmaceuta dalej nie. Skandal! 2. Opieka farmaceutyczna za friko, opieka i porada pielęgniarska/położnej finansowana ze środków publicznych. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? 3. Farmaceuta w pełnym wymiarze godzin w dziale farmacji- już to widzę.
Co znaczy nawet pielęgniarka? Pielęgniarka tak jak i farmaceuta kończy studia a nie kurs. Podobnie jak farmaceuta ma wykształcenie wyższe, a studia jej trwają 5 lat. U farmaceuty farmaceuty dłużej? Podobnie jak farmaceuta może skorzystać ze studiów dziennych jak i zaocznych( "studia Piątkowo-sobotnie"). Ad te pobudzanie zawodu pielęgniarki? Jest się niedouczonym i ma kompleksy? Wstyd a na pewno żenada
A i porada pielęgniarki jest bardziej w punkt niż farmaceuty typu proszę powiedzieć lekarzowi by pani przepisal lub proponuję APAP. To pielęgniarka też potrafi
Farmacji nie można studiować zaocznie.
A to dziwne. Takie studia proponuje uniwersytet w Krakowie, Warszawie, w Poznaniu itd
Jest różnica między studiami wieczorowymi a zaocznymi. Myślę, że wykształceni ludzie to wiedzą.
Wykształceni ludzie droga pani nie dyskryminują innych zawodów ani nie przeważają wykształcenia tym bardziej że i farmaceuta i pielęgniarka maja skończone studia a w pracy jest się magistrem i nigdzie nie zaznacza się magister po zaocznych. Sprawdza się przysłowie - na co komu magisterki i doktoraty jak się jest chamowaty.
Tak, u farmaceuty farmaceuty dłużej, bo to 5+5, czyli 10 lat studiów :))))))
Wzruszyłam się bo ja studiowałam 5 lat. A pielęgniarstwo to kurs to specjalizacja itd. Nie róbmy scen. Oprócz lekarzy i pielęgniarek i prawa nikt tak długo nie studiuje. Chyba że robi doktorat
To wszystko co Pani pisze nie trzyma sie kupy. Ani o swoich studiach farmaceutycznych, ani o pielęgniarskich. Nie wnikamy jakie ma Pani wykształcenie ani co Pani kończyła bo nas to zupełnie nie interesuje. Pozostałym polecam poczytać co o specjalizacjach i kursach pielegniarek mówiła p. Szczurek-Żelazko. Może nam sie to kiedyś przydać, szczególnie podczas tak merytorycznej rozmowy jak ta: "(...) od pielęgniarki z dyplomem magistra nie wymagamy, aby posiadała dodatkowe kwalifikacje uzyskane w trybie szkolenia podyplomowego, np. specjalizację i kursy. Wystarczy dyplom magistra pielęgniarstwa. W przypadku pozostałych pielęgniarek, które są kształcone w różnych systemach, bo państwo pamiętacie, że kształciliśmy w systemie licencjackim… Ale w obydwu tych systemach pielęgniarki posiadają dyplom pielęgniarki, czyli są pielęgniarkami. Dlatego nie definiujemy, czy pielęgniarka ma licencjat, czy jest po liceum medycznym, bo to są równoważne tytuły w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa, ale wymagamy, aby te pielęgniarki posiadały dodatkowe kwalifikacje w postaci specjalizacji albo kursu kwalifikacyjnego." Przytoczone slowa pochodzą z senackiej komisji zdrowia w dniu 8 maja 2019 roku.
Przepraszam, że jeszcze dopytam, bo to mnie zaintrygowało. Co to jest "pobudzanie zawodu pielęgniarki"? Takiej pozycji jeszcze nie znałem.
A to nawet pielęgniarka wie że jak się pisze na słowniku z komórki to takie błędy się zdarzają. Poniżanie zawodu
To znaczy dokładnie to co napisałam. Moze zacznijmy od tego ile i w jakim wymiarze wykłada się choćby farmakologię na takich studiach pielęgniarskich? W tej kwestii mam akurat duże rozeznanie. Nie raz spotkałam sie z pielęgniarkami, które oczekiwały ode mnie porady w doborze antybiotyku i dawki jaką podac dziecku. Jak się dostało usprawnienie to wypadałoby opanować przynajmniej podstawy. Poza tym proszę mi wskazać uczelnię, na której można studiować farmację zaocznie- widze ze znalazla Pani taką, skoro o tym wspomina. Kompleksów żadnych nie mam, o stan mojej wiedzy również prosze się nie kłopotać. Zawstydzenia i żenady nie widzę, jedyne co napisałam to czyste fakty.
Żenada tak traktować inne zawody. Mnie też farmaceuta pytał co może być mamie i jak jej pomóc we właściwej pielęgnacji. Nigdy bym nikogo tak nie dyskryminowala. Wstyd i żenada
Żeby udzielać porady pacjentom trzeba przynajmniej w podstawie orientować się w jednostkach chorobowych i objawach. Ile godzin tej wiedzy było?
A to pani nie wie że w Krakowie, Katowicach, w Poznaniu itd? To jednak ja pani kurs kończyć skoro nie wie pani nic o swoim kierunku. Aby udzielać chorym porad należałoby wiedzieć coś o objawach chorobowych. Ile takich godzin mieliście?
Studia niestacjonarne to jednak nie to samo co zaoczne w weekendzik.
Droga pani. Nie wszystkie pielęgniarki studiują zaocznie. Zaocznie droga pani robią te, które są po liceum lub po studium. Czyli maja jakieś doświadczenie w zawodzie, praktykę i wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa. A dla reszty droga pani jest tryb stacjonarny
Studia zaoczne "piątkowo sobotnie"? Na farmacji to tak nie działa ;)
Mylisz się . Farmacja to tylko studia stacjonarne 5 letnie. Nawet płatne są w cyku dziennym 5 dniowym!
No dobrze ale one mają prawo do wystawienia sobie i rodzinie recepty a my jesteśmy traktowani tylko jako sprzedawcy i nic się w tej kwestii nie zmieniło .
No nie do końca. Dużo w tym racji ja optowałam że niech szczepią a dlaczego nie. Tylko w aptece cisza a do pielęgniarek przy rozdawaniu leków każdy pacjent podchodzi. Szacunku nie ma. Zacznijmy wszystkie zawodh medyczne w stosunku do siebie szanować. Będziemy szanowani
No, bąbelek widzisz, masz prze..bane. Pakuj się !
Nie pierwszy raz i nie ostatni. Po tylu latach już sie przyzwyczaiłam.
Studiowałam farmację i o poziomie studiów możemy polemizować. https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-na-studiach-pierwszego-stopnia-na-kierunkach-pielegniarstwo-i-poloznictwo. Warto zapoznać się z ilością godzin farmacji a pielęgniarstwa. Wtedy pogadamy jak magister z magistrem. Jak na magistra to bardzo głąbiasty
No to widać farma byla zbyt ciężka do skończenia...
Tylko ja te farmację droga pani skończyłam a pani pielęgniarstwa nie. Właśnie tym się różnimy
Ale nie skończyłam, bo? Farmaceuci to multidyscyplinarnie wykształceni specjaliści od leków. Aktualne szkolenia obejmują najnowsze zalecenia schematów terapii; farmaceuta ma obowiązek ciągłego szkolenia i aktualizowania wiedzy. Nie znalazłam Twoje odpowiedzi, ile godzin farmakologii jest na pielęgniarstwie? Pielęgniarka/pielęgniarz nie jest specjalistą od leczenia ani od leków, tylko od ochrony zdrowia. Oczekujesz szacunku dla zawodu pielęgniarki, ale anonimowo ubliżasz wszystkim farmaceutom, którzy czytają Twoje wypowiedzi.
Tak się składa że skończyłam i co? Ja też nie znalazłam odpowiedzi na moje zadane pytania. Ublizam? A czym? Mówię do kogoś "studia w piątki i soboty" nawet pielęgniarki? Obrażając zawód pielęgniarki jesteście przygotowani by obrażać Was. Żadna z pielęgniarek nie jest po szkole specjalnej by na plucie mówić że deszcz pada. Jest to samodzielny zawód jak zawód lekarza, farmaceuty czy laboranta
Która część mojej wypowiedzi jest wg Pani obrazą pielęgniarek? Spójrzmy prawdzie w oczy- tak jesteście kształcone. Nie wszystkie, ale jednak spora część. Dużo o tym wiem, bo tak się składa, że prowadzę zajęcia z farmakologii i to właśnie dla kierunku pielęgniarstwo. Są uczelnie prowadzące studia na wyższym poziomie i weekendowe pseudo uniwersytety. Pani zachowuje się tak, jakby skończyła ten drugi typ "uczelni". Z ciekawości zapytam- gdzie skończyła Pani tą farmację?
Farmaceuta też nie jest specjalistą od leczenia. Dla pani wiedzy nadmienie, że pielęgniarka ustawicznie kończy kursy, szkolenia, specjalizację. Dla pani wiedzy specjalizacja pielęgniarki trwa dwa lata. Kursy po 6 lub więcej mies. Nie jesteśmy więc po szkole specjalnej.
Skoro ma Pani tak szeroka wiedzę o specjalizacjach, powinna Pani wiedzieć, że farmaceuci również mogą się specjalizować. Takie studia trwają 4 lata i można PRÓBOWAĆ się dostać na specjalizację po toku pracy w pełnym wymiarze godzin w odpowiedniej jednostce (apteka otwarta, szpitalna). Nie umniejszam nigdy pielęgniarkom, znam wiele świetnie wykształconych, ale niestety w wielu przypadkach potrafią tylko głośno krzyczeć...
Nikt nie napisał, że jest od leczenia.
Ustawicznie kursy musi kończyć pielęgniarka bez stopnia magistra. Magister farmacji tym różni sie od magistra pielęgniarstwa, że wymaga się od niej/ niego ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (kursy i zbieranie punktów edukacyjnych).
Nie wiem jakie pani ma wykształcenie bo to się żadnej kupy nie trzyma. Specjalizacja farmaceuty to 3 lata Góra 3.5i też jej nie musi robić. Inaczej jesteście najlepsi. Pielęgniarki nic nie znaczą da głupie niedouczone - ukłony dh Was. Wystarczy? Wstyd i żenada
Ale na pewno nie do farmaceuty bo można byłoby wykitowac
A mnie się wydawało , że to portal dla farmaceutów . No cóż , uderz w stół a sekator się odezwie.
Każdy jest w czyms pan w niczym. Pozdrawiam
Tę fsrmację wraku zasad sztuka polskiego
Tę fsrmację według zasad polskiej pisowni
Przeprasza znowu słownik. Tę farmację według zasad pisowni polskiej. Tego uczą już już w podstawówce
Pani Barbaro, podpisuje się Pani z imienia i nazwiska, więc można sprawdzić czy jest Pani w ewidencji farmaceutów. Nikt o Pani danych nie posiada PWZ farmaceuty. Proszę nie korzystać z serwisu, do którego nie jest Pani uprawniona.
Jakby studiowała farmację to nie walnęłaby z tekstem o "piątkowo-sobotniej" zaocznej farmacji. Każdy kto studiował wie, że to bzdura ;)
Studiowała dziennie 25 lat temu. Ale gdyby ona wiedziała jak studia pielęgniarki wyglądają to też by nie mówiła że w systemie Piątkowo - sobotnim. Są to studia dzienne bo żeby zostać pielęgniarką nie ma już w tym kierunku liceów czy studium. Teraz są tylko studia. Dla pań które skończyły liceum lub studium lat dzieści temu i mają dużą wiedzę i doświadczenie rzeczywiście są zaocznie w systemie Piątkowo - niedzielnym. Studia pielęgniarskie to największa liczba godzin. I nie ma wyższego wykształcenia lepszego czy gorszego. Każdy po ukończeniu studiów ma wyższe lub wyższe zawodowe.
Nie ma wyższego wykształcenia lepszego czy gorszego ? No niestety jest, życie to weryfikuje, popatrz na rzesze bezrobotnych filozofów, filologów, socjologów, "specjalistów od marketingu i zarządzania", historyków i innych bibliotekoznawców. A z drugiej strony rozrywani informatycy, mechatronicy, lekarze i farmaceuci :)
Nie tylko oni ale przypominam że też pielęgniarki maja pracę. Co do innych zawodów zgoda ale wykształcenie wyższe jest wyższym. Nie ma czegoś takiego że mgr filozofii jest gorzej wykształcony czy mniej. Wszyscy skończyli studia.
To proponuję je zrobić. Tyle w temacie. Pozdrawiam farmaceutów z przerostem treści nad formą.
Jak czytam tą idiotyczną dyskusję kto jest ważniejszy pielęgniarka czy farmaceuta lub czyje studia trudniejsze to już wiem dlaczego polska farmacja jest w tym miejscu w którym jest ? ;-) Ludzie , co mają te dylematy do treści zapisów prezentowanych wyżej ? Nie każdy zajmie się swoim zawodem do którego wykonywania został przygotowany... Pielęgniarka niech sobie szczepi pacjentów a farmaceuta niech wydaje leki i pisze recepty farmaceutyczne oczywiście z pewnymi ograniczeniami ale powinien mieć do tego prawo...Obecnie wszystko w Polsce postawione jest na głowie. Szczepionki sprzedają przychodnie i nimi szczepią a odmawiają wykonywania szczepień lekami kupionymi w aptece stąd pomysł żeby przenieść szczepienia do aptek ? Kiedy rozwiązanie jest proste : apteka szczepionki powinna sprzedawać po sprawdzeniu legalności kodu QR a tym samym zachowaniu jakości a przychodnia powinna nimi szczepić ? W wyjątkowych przypadkach powinna być możliwość wykonania szczepienia w aptece ale nie czarujmy się , że to jakiś krok milowy bo zachowanie wszelkich procedur związanych z tą usługą znacząco przerasta ewentualny zysk apteki ? O zawodzie farmaceuty najwięcej do powiedzenia mają : lekarze , pielęgniarki , dziennikarze ,lobbyści a najmniej farmaceuci praktycy ? Przypadek ?
Helmut, nie kłóć się. Końcówki muszą się zgadzać ! -ę to -ę, ( double facepalm :).
Jestem pielęgniarka i technikiem farm. Pracuję w jednym i drugim zawodzie,i nie uważam się za głupią i niedouczona. Wręcz przeciwnie pomaga mi to w pełni wykonywać pracę rzetelnie i sumiennie. Nie przypominam sobie żebym nie poinformowała pacjentów jak używać np. glukometru czy jak ordynowac leki. Może lepiej współpracować niż tylko krytykować, bo w każdej grupie zawodowej są niedouki. Pozdrawiam
Zgadzam się, nawet kiedyś byłam u fachowego pediatry z dzieckiem który polecił sumamed podać, twierdząc jednocześnie że jest to niewielka infekcja wirusowe, cóż jednym słowem pełny profesjonalizm