REKLAMA
wt. 18 stycznia 2022, 08:01

WAŻNE: Apteki i farmaceuci mogą już zgłaszać się do pilotażu przeglądów lekowych

Do 7 lutego mogą zgłaszać się apteki i farmaceuci zainteresowani udziałem w oficjalnym pilotażu przeglądów lekowych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Nabór prowadzi Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jak się zgłosić i jakie warunki trzeba spełnić?

Filmy, książki, piosenki, a nawet gry komputerowe. Farmaceutów można znaleźć wszędzie (fot. Shutterstock)
Koordynatorem przebiegu pilotażu została dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska (fot. Shutterstock)

Rusza nabór do realizatorów pilotażu przeglądów lekowych. Prowadzi go Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, a udział w nim mogą zgłosić apteki z całej Polski, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2021 r (czytaj również:  Jest rozporządzenie ws. pilotażu przeglądów lekowych. Co się zmieniło?).

Kto może się zgłosić?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia realizatorem pilotażu może być apteka, która spełnia następujące wymagania:

 1. zgłosiła podmiotowi leczniczemu gotowość do udziału w pilotażu;
 2. realizuje umowę na realizację recept refundowanych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, i przedstawi jej kopię podmiotowi leczniczemu;
 3. nie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie;
 4. spełnia warunki określone w § 5;
 5. zatrudnia farmaceutę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6;
 6. wyrazi zgodę na poddanie się nadzorowi podmiotu leczniczego w zakresie realizacji pilotażu

Przegląd lekowy w ramach pilotażu przeprowadza farmaceuta zatrudniony w aptece będącej realizatorem pilotażu, który:

 1. ukończył studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej lub
 2. posiada co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju, potwierdzającym kwalifikacje tego farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych

Zgłoszenie powinno zawierać:

Oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w Programie pilotażowym przeglądów lekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych podpisane przez Podmiot prowadzący aptekę oraz Kierownika Apteki (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA)

Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021roku podpisane przez Podmiot prowadzący aptekę oraz Kierownika Apteki (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA)

Oświadczenie Farmaceuty, zatrudnionego w Aptece uprawnionego do prowadzenia przeglądów lekowych zgodnie z treścią 6 Rozporządzenia z dnia 2.12.2021 roku (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA)

Dokument, potwierdzający kwalifikacje farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r. dokument, poświadczający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie opieki farmaceutycznej lub dokument poświadczający co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju (czytaj również: Praktyczny przewodnik po przeglądach lekowych – przedsprzedaż wyczekiwanej książki!).

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia Aptek, wyrażających gotowość wzięcia udziału w Programie pilotażowym przeglądów lekowych i spełniające warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy pilotaz@spsk2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 roku.

Dokumenty wymienione powyżej w pkt.1, 2,3,4 powinny zostać przesłane w formie skanu jako załączniki do zgłoszenia drogą elektroniczną a następnie w formie oryginałów lub poświadczonych notarialnie odpisów na adres: Katarzyna Kukawska Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, z dopiskiem: w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

W temacie e-maila z należy podać: nazwę Apteki oraz nazwę miejscowości i województwa, w której znajduje się Apteka. Zgłoszenia nie spełniające opisanych wymogów nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników naboru

Podmiot leczniczy w celu wyłonienia realizatorów pilotażu przeprowadzi postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy o realizację pilotażu zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r. W sumie wyłonionych zostanie nie więcej niż 75 aptek, zatrudniających farmaceutów z odpowiednim przygotowaniem.

Wyłonieni Realizatorzy pilotażu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do pilotażu drogą elektroniczną oraz pocztową do dnia 20.03.2022.

Koordynatorem przebiegu pilotażu została dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, którą na to stanowisko powołały władze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Źródło: ŁW/Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu


powołanie na koordynatora pilotazu
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ciekawe czy uda się zebrać zgłoszenia aż z 75 aptek? Trochę dziwne zasady naboru.Przyjmowani są jedynie farmaceuci którzy już takie przeglądy robi wcześniej.To jakby prowadzić pilotaż szczepień w polskich aptekach i przyjmować jedynie farmaceutów którzy już wcześniej przynajmniej rok szczepili...
Takie to polskie. Tak samo się śmiano kiedyś na temat przyjęcia do pracy. Potrzebujemy osób młodych, najlepiej zaraz po studiach, ale z 5 letnim doświadczeniem najlepiej ;)