REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

WAŻNE: Apteki i farmaceuci mogą już zgłaszać się do pilotażu przeglądów lekowych

wt. 18 stycznia 2022, 08:01

Do 7 lutego mogą zgłaszać się apteki i farmaceuci zainteresowani udziałem w oficjalnym pilotażu przeglądów lekowych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Nabór prowadzi Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jak się zgłosić i jakie warunki trzeba spełnić?

Koordynatorem przebiegu pilotażu została dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska (fot. Shutterstock)
Koordynatorem przebiegu pilotażu została dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska (fot. Shutterstock)

Rusza nabór do realizatorów pilotażu przeglądów lekowych. Prowadzi go Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, a udział w nim mogą zgłosić apteki z całej Polski, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2021 r (czytaj również:  Jest rozporządzenie ws. pilotażu przeglądów lekowych. Co się zmieniło?).

Kto może się zgłosić?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia realizatorem pilotażu może być apteka, która spełnia następujące wymagania:

REKLAMA
  1. zgłosiła podmiotowi leczniczemu gotowość do udziału w pilotażu;
  2. realizuje umowę na realizację recept refundowanych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, i przedstawi jej kopię podmiotowi leczniczemu;
  3. nie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie;
  4. spełnia warunki określone w § 5;
  5. zatrudnia farmaceutę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6;
  6. wyrazi zgodę na poddanie się nadzorowi podmiotu leczniczego w zakresie realizacji pilotażu

Przegląd lekowy w ramach pilotażu przeprowadza farmaceuta zatrudniony w aptece będącej realizatorem pilotażu, który:

REKLAMA
  1. ukończył studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej lub
  2. posiada co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju, potwierdzającym kwalifikacje tego farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych

Zgłoszenie powinno zawierać:

Oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w Programie pilotażowym przeglądów lekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych podpisane przez Podmiot prowadzący aptekę oraz Kierownika Apteki (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA)

Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021roku podpisane przez Podmiot prowadzący aptekę oraz Kierownika Apteki (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA)

Oświadczenie Farmaceuty, zatrudnionego w Aptece uprawnionego do prowadzenia przeglądów lekowych zgodnie z treścią 6 Rozporządzenia z dnia 2.12.2021 roku (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA)

Dokument, potwierdzający kwalifikacje farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r. dokument, poświadczający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie opieki farmaceutycznej lub dokument poświadczający co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju (czytaj również: Praktyczny przewodnik po przeglądach lekowych – przedsprzedaż wyczekiwanej książki!).

REKLAMA

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia Aptek, wyrażających gotowość wzięcia udziału w Programie pilotażowym przeglądów lekowych i spełniające warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy pilotaz@spsk2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 roku.

Dokumenty wymienione powyżej w pkt.1, 2,3,4 powinny zostać przesłane w formie skanu jako załączniki do zgłoszenia drogą elektroniczną a następnie w formie oryginałów lub poświadczonych notarialnie odpisów na adres: Katarzyna Kukawska Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, z dopiskiem: w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

W temacie e-maila z należy podać: nazwę Apteki oraz nazwę miejscowości i województwa, w której znajduje się Apteka. Zgłoszenia nie spełniające opisanych wymogów nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników naboru

Podmiot leczniczy w celu wyłonienia realizatorów pilotażu przeprowadzi postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy o realizację pilotażu zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r. W sumie wyłonionych zostanie nie więcej niż 75 aptek, zatrudniających farmaceutów z odpowiednim przygotowaniem.

Wyłonieni Realizatorzy pilotażu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do pilotażu drogą elektroniczną oraz pocztową do dnia 20.03.2022.

Koordynatorem przebiegu pilotażu została dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, którą na to stanowisko powołały władze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Źródło: ŁW/Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu


powołanie na koordynatora pilotazu
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ciekawe czy uda się zebrać zgłoszenia aż z 75 aptek? Trochę dziwne zasady naboru.Przyjmowani są jedynie farmaceuci którzy już takie przeglądy robi wcześniej.To jakby prowadzić pilotaż szczepień w polskich aptekach i przyjmować jedynie farmaceutów którzy już wcześniej przynajmniej rok szczepili...
Takie to polskie. Tak samo się śmiano kiedyś na temat przyjęcia do pracy. Potrzebujemy osób młodych, najlepiej zaraz po studiach, ale z 5 letnim doświadczeniem najlepiej ;)