REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WAŻNE: Od 7 września nowe zasady realizowania e-recept w aptekach!

6 września 2019 08:20

Dokładnie 7 września wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Nowelizacja ta wprowadza nowe zasady dotyczące realizowania elektronicznych recept. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych zmian.


Podstawy prawne

Zmiany dotyczące wystawiania i realizacji e-recept znalazły się w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. 23 sierpnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, a większość jej zapisów wejdzie w życie w ciągu 14 dni. Środowisko aptekarskie już podczas prac nad ustawą w Komisji Zdrowia, wskazywało na duży poziom skomplikowania przepisów, który może być problemem podczas realizowania recept w aptekach. A konkretne chodzi o nowe brzmienie art. 96a ust. 7 Prawa farmaceutycznego (czytaj również: E-recepta pomoże, gdy w lokalnej aptece nie będzie leku. Jak?).

REKLAMA

Z nowych przepisów wynika, że receptę papierową nadal będzie można zrealizować w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. Natomiast w przypadku recepty elektronicznej, pacjent będzie mógł wykupić leki w ciągu 365 dni. Bez zmian pozostaną terminy realizacji recept na antybiotyki (7 dni). 30 dni od daty wystawienia pacjent będzie miał też na realizację recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 (czytaj również: Apteka poprawi błędy na e-recepcie. Zmiany weszły w życie…).

REKLAMA

Z nowelizowanych przepisów wynika, że lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Przy czym na jednej recepcie w postaci papierowej ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania.

Z kolei pielęgniarka i położna w przypadku recepty w postaci elektronicznej może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. W przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego pielęgniarka lub położna może przepisać go wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego (czytaj również: NFZ: Pielęgniarki nie mogą przepisywać leków recepturowych).

Ile leku wyda apteka?

Wśród farmaceutów wątpliwości budzą przepisy dotyczące tego ile leku przepisanego będzie można wydać pacjentowi, w zależności od czasu jaki upłynął od jej wystawienia. Otóż art. 96a ust. 7a mówi, że „przypadku realizacji recepty elektronicznej:

1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,

REKLAMA

2) jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie”.

Wątpliwości zgłaszane przez środowisko

Podczas prac nad ustawą sejmowej Komisji Zdrowia, uwagę na zawiłość tych przepisów zwracał uwagę ekspert Konfederacji Lewiatan Michał Morek.

– Panie ministrze, w art. 96a został dodany pkt 7a, który nas, farmaceutów praktyków, zastanowił, jak będzie wyglądało liczenie tych leków i wyłączenie terapii, jeżeli recepta zostanie zrealizowana później. Prosilibyśmy o wyjaśnienie, ewentualnie wskazanie, jak ta procedura będzie wyglądała, bo z punktu widzenia praktyka wydaje mi się, że po kilku miesiącach od zrealizowania takiej recepty te obliczenia będą sprawiały trudności farmaceutom – mówił Morek, prosząc wiceministra Janusza Cieszyńskiego o wyjaśnienie.

– Odnośnie do kwestii związanych z tym, jak obliczać te wartości przy wydawaniu opakowań, w przypadku, w którym od wystawienia recepty upłynął już jakiś czas, to jest to jasno opisane w przepisach. W naszej ocenie, to nie wymaga doprecyzowania. Wychodzimy też naprzeciw państwa oczekiwaniom i tak naprawdę dajemy też możliwość w granicach prawa, w ramach przepisów, wydania z „górką”, żeby nie było takiej wątpliwości, że pacjent nie dostanie całego leku. Nawet, jeżeli to jest lek refundowany, nawet, jeżeli to jest lek, do którego państwo dopłacą, to zawsze potrzeby pacjenta, na podstawie ordynacji lekarskiej, zostaną zaspokojone – zapewniał wiceminister.

Odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia

Redakcja serwisu MGR.FARM wystosowała do Ministerstwa Zdrowia szereg pytań dotyczących funkcjonowania nowych przepisów od 7 września. Pytania te otrzymaliśmy na naszą skrzynkę redakcyjną (redakcja@mgr.farm) oraz pojawiały się one w komentarzach pod wcześniejszą publikacją na ten temat (czytaj więcej: Zmiany w przepisach o receptach i matematyczna łamigłówka dla farmaceutów). Oto odpowiedzi jakie uzyskaliśmy:

Pytanie 1. Czy art. 96a ust. 7a obowiązujący od 7 września 2019 r. będzie dotyczył recept wystawionych również przed dniem 7 września? Ustawa tego nie precyzuje, a wskazane przepisy dotyczą realizacji recept, a nie ich wystawiania. Stąd pojawia się wątpliwość czy e-recepty wystawione przez 7 września, należy realizować zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 7 września?

ODPOWIEDŹ: Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie później. Wśród nich nie ma jednak art. 96a ust. 7 i 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 4 nowelizacji ustawy).  Należy zatem przyjąć, że ww. regulacja wejdzie w życie 7 września 2019 r.

Pytanie 2. Czy termin ważności e-recept – 365 dni – dotyczy tylko e-recept wystawionych po 7 września, czy również tych wystawionych wcześniej, ale realizowanych w aptekach po 7 września?

ODPOWIEDŹ: Wydłużony do 365 dni termin realizacji e-recepty nie dotyczy tych recept, które zostały wystawione przed wejściem w życie ustawy tj. przed 7 września 2019 r.

Pytanie 3. Jak w obliczu obowiązującego od 7 września art. 96a ust. 7a, należy postąpić w następującej sytuacji: Pacjent ma na e-recepcie wypisane dwa opakowania leku np. Furosemidu. Na recepcie brakuje dawkowania. Do apteki pacjent przychodzi 31 dni od wystawienia recepty. Ile opakowań leku powinien pacjentowi wydać pracownik apteki i dlaczego?

ODPOWIEDŹ: W pierwszej kolejności należy zauważyć, że informacja o sposobie dawkowania jest jednym z elementów istotnych na recepcie, który na niej powinien się znaleźć. W przypadku jednak braku takiej informacji osoba wydająca lek może go wydać pod określonymi warunkami. Zgodnie bowiem z § 10 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept w przypadku m.in. niewpisania na recepcie przez lekarza sposobu  dawkowania leku – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przypadków, w których sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pytanie 4. Jeśli lekarz wypisze jedno najmniejsze opakowanie refundowane leku BEZ dawkowania, to ile farmaceuta może mu wydać po 30 dniach skoro nie da się wyliczyć na ile lek miał starczyć, a recepta ważna jest 365 dni?

ODPOWIEDŹ: Por. odpowiedź na pytanie 3. Osoba wydająca produkt leczniczy może wydać  jedno najmniejsze opakowanie.

Pytanie 5. Zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 2, pacjent może jednorazowo otrzymać lek na 180 dni stosowania. Kiedy pacjent może otrzymać pozostałą ilość leku z tej e-recepty, jeśli lekarz zapisał go więcej? Po kilku minutach? Po 180 dniach?

ODPOWIEDŹ: Przepisy nie określają odstępu czasu po którego upływie pacjent może otrzymać pozostałą ilość leku po otrzymaniu ilości leku na 180 dni (lub mniej) stosowania. Pacjent ma zatem prawo otrzymać lek przed upływem kolejnych 180 dni od zakupu poprzedniej ilości leku.

Pytanie 6. Przepis mówi, że w przypadku leku wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie. Chodzi o najmniejsze opakowanie zarejestrowane czy najmniejsze opakowanie refundowane?

ODPOWIEDŹ: Przepis odnosi się do najmniejszego opakowania leku dopuszczonego do obrotu.

Matematyczna łamigłówka i kolejka pacjentów

Nowe przepisy wywołały poruszenie wśród farmaceutów, którzy w mediach społecznościowych krytykują pomysł Ministerstwa Zdrowia. Wskazują na liczne dziury w nowych przepisach, ale przede wszystkim na ich poziom skomplikowania. Już za miesiąc realizując e-receptę wystawioną np. 7 września, będą musieli uwzględniać liczbę dni jaka upłynęła od jej wystawienia. Pacjent otrzyma tylko tyle leku, ile potrzebuje by dokończyć terapię na czas stosowania, na jaki został mu przepisany.

Farmaceuci w mediach społecznościowych alarmują, że przeprowadzanie tego typu wyliczeń przy pacjencie będzie znacząco wydłużało czas jego obsługi. Będzie też zwiększało ryzyko popełnienia błędu. Pracownik apteki wydając lek pacjentowi, będzie musiał bowiem uwzględniać liczbę dni poprzednich miesiącach, wydaną już pacjentowi ilość leku czy wielkość opakowań.

Wielu komentatorów wskazuje, że wykonanie tego typu obliczeń bez wsparcia informatycznego będzie niemal niemożliwe. Od kilku dni wskazują, że niezbędny będzie specjalny kalkulator e-recepty, który pozwoli w szybki sposób wyliczyć ile leku można jeszcze pacjentowi wydać.

Kalkulator e-recepty

Grupa Farmacja.net wsłuchując się w głos środowiska przygotowała więc pierwszy kalkulator e-recepty. Dostępny jest całkowicie bezpłatnie pod adresem kalkulator.erecepty.pl. Na ten moment kalkulator pozwala na wyliczenie ilości leku, jaką apteka będzie mogła wydać pacjentowi co najmniej 30 dni od daty jej wystawienia.

Kalkulator e-recepty będzie stopniowo rozbudowywany i ulepszany, tak aby był w pełni sprawny i funkcjonalny w momencie gdy będzie najbardziej potrzebny – a więc po 8 października. To właśnie wtedy w aptekach zaczną pojawiać się e-recepty wystawione według nowych przepisów, które będą wymagały obliczeń.

Zachęcamy do testowania wersji beta kalkulatora e-recepty. Wszelkie uwagi i zauważone błędy prosimy przesyłać na skrzynkę mailową: kalkulator@farmacja.net.

Źródło: ŁW/Dziennik Ustaw
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

70 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To apteka zacznie odliczać, czy farmaceuta ?
Osobami uprawnionymi do realizowania recept w aptece są farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Celem infografiki jest zwięzłe przekazanie informacji, dlatego uznaliśmy, że słowo "apteka" nie dość, że jest krótsze (bardziej zwięzłe) od "farmaceuta lub technik farmaceutyczny", to oddaje istotę rzeczy.
radzę od jutra wszystkim pracownikom aptek zaopatrzyć się w dobrej jakości kalkulatory
ostatnio byłem przelotem w innej aptece, gdzie Pani farmaceutka, lekko starsza, podliczała rachunek na kalkulatorze ;)
Dobre, ale starsi ludzie w większości przeliczają jeszcze po swojemu paragony, tylko że najczęściej robią to w domu.
Chyba w coś na uspokojenie🤪😂
nie ma takich środków które dadzą radę ;)
Apteka też może zacząć odliczać, dni do zamknięcia się.
Niby takie to proste a i tak będzie bałagan...
czyli w przypadku przekroczenia dawkowania Rp. Nasometin a 140 dawek 3 op dawkowanie 2x1 na 180 dni mogę dać 2 op refun 140daw. + 1 op 60daw. pełnopłatne
Droga Redakcjo, trzeba było zapytać szanowne Ministerstwo kto dokładnie będzie dopłacał do tego e-bałaganu (vide wypowiedź Pana Ministra z Komisji). Ton wypowiedzi byl skandaliczny. Pan Minister się ewidentnie zapędził w swoich dywagacjach, jak taki mądry to niech sam staje na kasie i dopłaca ze swojej kieszeni.
Zastanawia mnie skąd wiadomo jaki lek i w jakiej dawce ma użyć pacjent rok po wizycie u lekarza ? Tak długa ważność e-recepty to absurd ! Dotychczas NFZ nie refundował leku jeśli pacjent choć 1 dzień spóźnił się z realizacją recepty a teraz hojnie zamraża publiczne pieniądze na rok ? Przy czym dany lek może 6 razy w jego ciągu zmienić cenę ? Zastanawia mnie jeszcze jedno . Co zrobić z e-receptą na której wypisano dziś lek pełnopłatny za np.200 zł na 100 % a po 300 dniach od jej wystawienia zmienia on cenę , jest refundowany oraz wydawany z odpłatnością R za 3,20 zł ? Czy ta sama e-recepta może być realizowana wielokrotnie z różnymi odpłatnościami i cenami ?
A nie masz wrażenia, że to o to chodzi, będą wiedzieć ile recept i na co wisi w systemie i łatwiej będzie podnieść ich cenę(zmniejszyć refundację) jeżeli będzie ich dużo.
Gdyby przepisy mówiły jasno - farmaceuta wydaje tyle leku ile przepisał lekarz (bez jakiś durnowatych obliczeń, że ma wydać mniej, przeliczać dawkowanie itd.) to długa ważność recepty nie byłaby problemem.
Redakcjo-pytanie do Ministra.
Ustawodaca w.w. przepisów ma na myśli "najmniejsze opakowanie leku dopuszczone do obrotu" czyli my teraz będziemy musieli skrupulatnie sprawdzać jakie opakowanie jest zarejestrowane, a jest porejestrowanych mnóstwo nieprodukowanych opakowań i ciągle ulega to zmianie.
Zdaje się , że nie jest podane, o które najmniejsze opakowanie chodzi, najmniejsze zarejestrowane czy najmniejsze refundowane.
Patrz powyżej. Pytanie 6
Ok. Doczytałam, wcześniej nie czytałam pytań w art.
też uważam że powinni zrobić porządek z rejestracją i BLOZ a potem lekarz wypisuje jakieś kwiatki których nikt na oczy nie widział
Dobre pytanie z tą odpłatnością, podobnie będzie z listą "S"
Ciekawe, jak po wielu miesiącach pacjent będzie pamiętał PIN recepty i co było na niej wypisane. Z tego co wiem, to PIN można zapisać pacjentowi na dowolnym świstku,IKP posiada kilka promili ludzi. Współczuję, szczególnie farmaceutom.
Ale pacjentom również, zaczną krążyć od apteki do lekarza zanim niektórzy zakumają całą tę zagadkę
Po prostu rewelacja... Chyba czas zmienić pracę...zanim wyląduję w jakimś wariatkowie albo w więzieniu :-)
W tym zawodzie nie ma nudy, a jakże czesto narzeka się na rutynę ;)
1. MAKSYMALNIE na 180 dni jednorazowo. 2. e-recepta to zawsze jeden lek 3. niestety tak
Zastanawiam się co się stanie w sytuacji gdy e-recepta wystawiona jest na pacjenta np. na S, który ma już częściowo zrealizowane leki, wszystkie wchodzą na zniżkę, a pacjent umrze w trakcie ważności recepty, czy system od razu odnotuje i zablokuje dalszą sprzedaż leków dla tego pacjenta czy np. rodzina będzie mogła dalej wykupować leki z jego recept? A o zgonie dowiemy się przy refundacji gdy refundację odrzuci? (niestety takie sytuacje się zdarzają)
A co w sytuacji jak pacjent nabędzie uprawnienia S w trakcie już wystawionej recepty?
Dobre pytanie, moim zdaniem my nie możemy mu takiej odpłatności naliczyć i musi wrócić do lekarza.
Kolejne pytanie do Ministra. Redakcja, do dzieła!
Pozwolę sobie przedstawić post z jednej z grup dyskusyjnych farmaceutów. W licznych komentarzach pojawia się kilka RÓŻNYCH odpowiedzi na poniższą zagadkę:"6 marca przychodzi pacjent i chce zrealizować erecepte wystawioną 17 września z datą realizacji od 2 pazdziernika na 26 opakowań Sulpirydu 50 przy dawkowanie 2×1. Oblicz ile opakowań Sulpirydu wydasz jeśli wiesz że pacjent wykupił już 6 opakowań w dniu 23 grudnia" . Czy jest na to jakiś sprytny i szybki sposób?
"Czy jest na to jakiś sprytny i szybki sposób?" Najlepiej chyba zażyć samemu ten Sulpiryd ;/
Na jakich grupach dyskusyjnych są te przykłady? Chciałabym tam sprawdzić.
I chcąc czy nie nie wracamy do szkolnych zadań matematycznych.
Zagadka druga: recepta wystawiona 1 września na relanium na 360 dni stosowania. Termin ważności recepty 30 dni. Pacjent otrzymuje w dniu 1 września na 180 dni a kiedy reszta, skora recepta traci ważność po miesiącu? Czy w myśl zasady że jednorazowo na 180 dni, na kolejne 180 możemy wydać już 2 września?
Recepta na psychotropy nie jest ważna cały rok ale tylko 30 dni...
To wszyscy wiemy, tylko skoro jednorazowo możemy wydać na 180 dni, to kiedy może nastąpić ten drugi raz, bo nigdzie to nie jest określone.
Jednorazowo na 180 dni, czyli odliczanie trzeba będzie zacząć jakieś pół roku od wystawienia recepty a nie 30 dni od wystawienia recepty. Chyba że źle rozumiem 😉
Odliczanie dawek dziennych zaczynamy po 30 dniach od wystawienia recepty. Leku ZAWSZE wydajemy nie więcej niż na 180 dni.
Macie jakiś pomysł na ten kalkulator?
Proponuję dać takie zadanie z sulpirydem do rozwiązania na takiej komisji zdrowia. Czas...powiedzmy 1 minuta. Ciekawe jakie będą wyniki i czy takie same. Albo ...zasypmy ich mailami z takimi zadaniami matematycznymi...niech rozwiązują.
Aha...w treści maila wpisujemy :" Panie Ministrze, przed panem kolejka 10-cio osobowa. Starsi ludzie, płaczące dzieci, dzwoniący telefon...obsługuje pan pacjenta z 5-cioma e-receptami. I podać 5- przykładów w stylu tego sulpirydu.
Do tego e-recepta z błędami, albo tak jak mnie się ostatnio zdarzyło, pacjent był w innej aptece po drodze od okulisty, tam wczytano e- receptę, okazało się że kropli nie ma w tym momencie w aptece, więc pacjent zabrał swój wydruk, przyjechał do kolejnej apteki czyli do mnie. Krople były, owszem, ale pojawił się komunikat że recepta już została zrealizowana. Wspomniana apteka pracuje na miłościwie nam panującym Kamsofcie. Jak takie coś jest możliwe, skora pacjent zawsze może się rozmyślić, zwłaszcza jak mu się cena nie spodoba.
I wszyscy z tych 10 osób w kolejce krzyczy, czy mógłby się Pan troszeczkę pospieszyć
jak ostatnio pani u mnie tylko szybko bo biletu nie wydrukowałam. Myślę sobie to nie monopolowy ugryzłam się w język i obsługiwałam jak najwolniej potrafiłam ;P
bo nie wzięłam biletu parkingowego albo za 5 minut mam autobus.....
U nas ostatnio spieszyla się na autobus babeczka którą znam i mieszka po drugiej stronie apteki😉😉😉
No ale może jechała do miasta? ;)
to już wiem, jakie będzie pytanie na maturze z matematyki na przyszłą wiosnę - oblicz ile leku może wydać farmaceuta pacjentowi na e-receptę, wystawioną w dniu ...., z ilością opakowań... i dawkowaniem...., jeśli pacjent przyszedł do apteki w dniu ... - jak nic matura z matematyki - poziom rozszerzony... :) BRAWO WY - MZ!
Muszę syna podszkolić - jak sama dam radę z tymi wyliczankami😂🤪
a relanium też na 360 dni ? I może wykupić za jednym razem na 180 dni ?
to nie zdziwię się, jak znajdą się pacjenci, którzy chętnie wykupią jednorazowo kilkanaście opakowań Relanium - i jak to się ma do ustawy o p/działaniu narkomanii? a gripexu tylko 1 opakowanie możemy sprzedać...
Dobre pytanie a narkotyczne?
"Bez zmian pozostaną terminy realizacji recept na antybiotyki (7 dni). 30 dni od daty wystawienia pacjent będzie miał też na realizację recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1" Moim zdaniem ilość psychotropów zostaje bez zmian na 120 dni.
A te pelne 30 dni odejmujemy od daty wystawienia recepty czy daty realizacji od jeśli recepta taka posiada?
Od daty realizacji włączając tę datę, jeśli nie ma d.r. to od daty wystawienia licząc 30 od dnia następnego, imho :)
Ile odjąć opakowań jeśli recepta est z pierwszego a pacjent przyjdzie 29?
Żadnego. Pacjent może używać jeszcze 2 dni w tym miesiącu a opakowań nie dzielimy.
Moim zdaniem, nam jest potrzebny prosty kalkulator liczący tylko ile dni upłynęło od dnia wystawienia recepty. Resztę obliczeń i tak musimy dokonać sami na podstawie recepty i wykazu leków zarejestrowanych.
Te wszystkie kalkulatory o ile nie będą zamieszczone na stronie MZ, nie daja żadnej gwarancji, że działaja prawidłowo, juz lepiej liczyć w pamieci i na wszelki wypadek dac mniej niz więcej.
Już bardziej ułatwić pracy farmaceutom chyba nie można.
Czyli mogę wydać pacjentowi leki na 180 dni i za 5 sekund na kolejne 180 dni? 😀
Przepis do niszczarki ! Przywrócić stan poprzedni !!! Wystarczy dawkowanie w kroplach kropli do oczu lub jednostkach insuliny i wszystkie kalkulatory się wykładają ?! Nie róbcie z farmaceutów wariatów i nie zmuszajcie do idiotycznych obliczeń ! Są miesiące w roku mające 28,30,31 dni !! Konia z rzędem temu kto się nie rypnie w tak skomplikowanych obliczeniach !!!!
Dlatego, moim zdaniem Kamsoft, powinien dodać nam do programu funkcję liczącą dni od zadanej daty wystawienia.
Do studentka. A moim zdaniem przepisy winny byc na tyle proste, żeby mozna było bez trudu wyznaczyc ile trzeba wydać, bez uzywania kalkulatorów.
Niech Ministerstwo opłaci informatyka, który stworzy taki kalkulator. i mają uwzględnić te krople i jednostki insuliny, a co.
Patrzcie jacy farmaceuci są. MZ wymyśliło skomplikowany przepis, a farmaceuci zamiast zaprotestować, to sie przekrzykują, kto ma lepszy kalkulator lub kto powinien wymyslic kalkulator. Lekarze w takiej sytuacji by po prostu odmówili czynnosci. A MZ by przyszedł i namawiał przy pomocy pieniążków.
Ja to chętnie poznam tego cymbała co wymyślił te przepisy jak i kretyna, który to przyklepał i zapraszam na jeden dzień do okienka. Mam dosyć robienia z farmaceutów debili, mam dosyć niszczenia tego zawodu, mam dosyć komplikowania przepisów, które i bez tego są czasami zawiłe! Czy chociaż jeden dzień może być normalny? A nie że: użerasz się z pacjentami czy lekarzami, walczysz z e recptą i serializacją, czytasz bzdurne ustawy a na placach czujesz oddech NFZtu i osłabia cię widmo potencjalnych kar, bo "zupa była za słona". Wkurwia mnie, że nasi reprezentanci zmiast zrobić aferę na pół Polski co najwyżej wysmarują pismo, że "ubolewają lub są zaniepokojeni". Za takim podejściem to każdy będzie na dymał!

Powiązane artykuły

NIA studzi euforię prawników. Spór o “1 procent” nadal trwa… NIA studzi euforię prawników. Spór o “1 procent” nadal trwa…

Zdaniem przedstawicieli organizacji reprezentujących największe sieci apteczne, w ogłoszonych 4 lute...

Prezentacje dla farmaceutów! E-recepta i recepty papierowe po 1 stycznia… Prezentacje dla farmaceutów! E-recepta i recepty papierowe po 1 stycznia…

W całej Polsce organizowane są szkolenia dotyczące zmian, jakie w aptekach zajdą po 1 stycznia 2019 ...

Pytania i odpowiedzi na temat e-recepty! Pytania i odpowiedzi na temat e-recepty!

Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki w systemie P1? W jaki sposób inspektor WIF będzie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz