REKLAMA
śr. 30 czerwca 2021, 10:39

WAŻNE: Recepty weterynaryjne od 1 lipca jednak BEZ kodów kreskowych!

W związku z licznymi wątpliwościami farmaceutów Ministerstwo Zdrowia poinformowało redakcję MGR.FARM, że od 1 lipca recepty weterynaryjne na leki zawierające środki odurzające i psychotropowe, nie będę musiały posiadać kodów kreskowych.

Recepty weterynaryjne pozostają w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów (fot. Shutterstock)
W ocenie MZ podstaw, aby recepty weterynaryjne posiadały kody kreskowe, nawet jeżeli kody te zgodnie ze swoim przeznaczeniem zawierać mają w swojej strukturze informacje o unikalnym numerze identyfikującym receptę (fot. Shutterstock)

Dzisiaj kończy się okres przejściowy, w którym obowiązywały jeszcze stare przepisy dotyczące realizacji recept. Od 1 lipca obowiązujące będą już tylko zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r w sprawie recept. Niektóre z nich budzą kontrowersje i mogą oznaczać problemy pacjentów w aptekach. Należą do nich między innymi nowe zasady wystawiania i realizowania recept weterynaryjnych na leki zawierające środki odurzające i psychotropowe o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Od 1 lipca lekarze weterynarii mają tego typu leki przepisywać wyłącznie na receptach zawierających unikalny numer identyfikacyjny. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy ma on na recepcie być naniesiony także w formie kodu kreskowego (czytaj również: Od 1 lipca możliwy chaos z receptami weterynaryjnymi w aptekach).

Otóż zgodnie z rozporządzeniem z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (§ 4 ust. 8) na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, “dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego”.

Przepis ten nie przewiduje wyjątku od reguły dla lekarzy weterynarii. W rezultacie w środowisku farmaceutów powszechna stała się opinia, że od 1 lipca tego typu recepty mają posiadać kody kreskowe. Innego zdania na ten temat są jednak sami weterynarze. Ci uważają, że o tym jak ma wyglądać recepta weterynaryjna, decyduje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (czytaj również: WAŻNE: Zmiany w zasadach realizacji recept w aptekach od 1 lipca…).

Na początku czerwca zapytaliśmy o tę kwestię Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. W jej ocenie zapis o umieszczeniu kodów kreskowych ma zastosowanie wyłącznie do recept wystawianych przez lekarzy i lekarzy dentystów, a nie lekarzy weterynarii.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia…

W związku z pojawiającymi się w tym zakresie wątpliwościami, postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Zdrowia czy od 1 lipca recepty weterynaryjne na leki zawierające środki odurzające lub psychotropowe, muszą zawierać unikalny numer identyfikujący (ale też dane dotyczące podmiotu, osoby wystawiającej) w formie kodu kreskowego, jak wymaga tego § 4 ust. 8 rozporządzenia w sprawie recept.

Oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

„Wchodzące w życie 1 lipca przepisy nowelizujące rozporządzenie w sprawie recept nie mają wpływu na kwestie związane z kwestią określania PWZ na recepcie weterynaryjnej, czy numeru REGON podmiotu wystawiającego na takiej recepcie. Abstrahując od tego, że objaśnienia do recepty weterynaryjnej określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 69 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt) wskazują, że na recepcie weterynaryjnej podaje się numer zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu, jednakże przepisy te nie precyzują, w którym konkretnie miejscu ma to nastąpić.

Z formalnego punktu widzenia umiejscowienie takie może być dowolne, niemniej jednak pewną wskazówkę w tym zakresie powinna stanowić dotychczasowa praktyka. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, które zostaną znowelizowane od 1 lipca 2021 r., nie zmieniają w żaden sposób ww. stanu prawnego, ani praktyki. Dotychczasowa praktyka powinna więc zostać utrzymana, gdyż jest to racjonalne.

Jeśli chodzi o kwestię podawania na recepcie weterynaryjnej numeru REGON, obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, nie odnosi się w ogóle do kwestii REGON-u, a przepisy rozporządzenia w sprawie recept w żaden sposób nie zmieniają tego stanu rzeczy. Zatem zarówno kwestie związane z PWZ jak i numerem REGON na recepcie weterynaryjnej pozostają bez związku z przepisami, których dotyczą pytania, a które zostaną znowelizowane 1 lipca 2021 r.

Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept w żaden sposób nie modyfikują dotychczasowej praktyki umiejscawiania na recepcie weterynaryjnej unikalnego numeru identyfikującego receptę, przydzielanego lekarzowi weterynarii przez GIF po jego uzyskaniu od OW NFZ. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt nie rozstrzygało dotychczas, ani nie rozstrzygnie od 1 lipca, gdzie konkretnie na recepcie weterynaryjnej taki numer ma być umiejscowiony. Praktyka uzyskiwania takiego numeru i miejsce jego umiejscawiania powinna pozostać taka, jak dotychczas. Już dotychczas takie numery były przydzielane (tyle że w węższym zakresie, niż ten który stanie się obowiązkowy od 1 lipca 2021 r.) i były skutecznie umiejscawiane na receptach weterynaryjnych bez żadnych znanych MZ problemów z tym związanych czy będących tego konsekwencją. Od 1 lipca 2021 r. powinno być to umiejscawianie analogiczne, jak dotychczas. Nie wprowadza się bowiem nowego wymogu, a jedynie rozszerza się zakres przypadków, w których takie zamieszczanie będzie obligatoryjne.

Jeśli chodzi o kwestie kodów kreskowych, to wprawdzie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept wymaga zamieszczania na recepcie papierowej kodów kreskowych, w tym zawierających w swojej strukturze dane o unikalnym numerze identyfikującym receptę, m.in. gdy na recepcie przepisywane są leki zawierające substancje przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, niemniej jednak obowiązek ten należy odnosić do przypadków wystawiania recept na podstawie aktu prawnego, w którym obowiązek zamieszczania tych kodów kreskowych przewidziano, a zatem na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, na podstawie którego wystawiane są wyłącznie recepty przeznaczone dla ludzi.

Przepisy ww. rozporządzenia nie mają zastosowania do recept weterynaryjnych wystawianych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Zatem nie ma w ocenie MZ podstaw, aby recepty weterynaryjne posiadały kody kreskowe, nawet jeżeli kody te zgodnie ze swoim przeznaczeniem zawierać mają w swojej strukturze informacje o unikalnym numerze identyfikującym receptę, a te będą przydzielane lekarzom weterynarii w szerszym zakresie niż dotychczas. Już obecnie istnieje obowiązek nadawania ww. unikalnych numerów receptom weterynaryjnym, na których przepisywane są leki o kategorii dostępności „Rpw”. Część z leków o takiej kategorii dostępności może być kwalifikowana jako leki zawierające substancje przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a jednak MZ nie jest wiadome, aby w związku z tym wymagane było dla recept weterynaryjnych nanoszenie kodów kreskowych. Zatem od 1 lipca br. powinno być analogicznie. To, że wymóg uzyskiwania i nadawania unikalnych numerów identyfikujących na receptach weterynaryjnych stanie się obligatoryjny dla recept zawierających wszystkie, a nie potencjalnie tylko niektóre substancje przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (jak było dotychczas), nie zmienia tego stanu rzeczy”.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

czy to znaczy że łączna ilość substancji czynnej też nie musi być na recepcie wetr. z psychotropami ?
Spokojnie, do północy pewnie jeszcze parę się zmieni 🙃🙃🙃