REKLAMA
czw. 13 stycznia 2022, 10:19

WAŻNE: stanowisko Ministerstwa Zdrowia ws. zapisu dawkowania na recepcie

Czy zapis dawkowania leku na recepcie „1 x dziennie” lub „1 x dziennie wieczorem” jest prawidłowy? Takie pytanie Naczelna Izba Aptekarska zadała Ministerstwu Zdrowia. Odpowiedź resortu jest zaskakująca…

Recepty weterynaryjne pozostają w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów (fot. Shutterstock)
Resort zdrowia zajął stanowisko w sprawie zapisu dawkowania na recepcie. Co z niego wynika? (Fot. Shutterstock)

Na początku grudnia Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do Ministerstwa Zdrowia pismo z pytaniami farmaceutów dotyczącymi sposobu zapisu dawkowania na recepcie. Od roku obowiązuje bowiem rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, które zawiera definicję dawkowania budzącą wątpliwości farmaceutów (§ 2 ust. 2 pkt 2). Definicja ta została zresztą zmieniona nowelizacją z 17 czerwca 2021 r. i aktualnie mówi, że jako dawkowanie rozumie się „informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania”.

Definicja ta budzi wątpliwości, ponieważ odczytywana dosłownie oznacza konieczność umieszczenia w zapisie dwóch informacji: częstotliwości i jednostek dawkowania. W swoim piśmie NIA wskazuje na konkretne przypadki, gdy na recepcie zapisano dawkowanie w formie „1 x dziennie” lub „1 x dziennie wieczorem”. Samorząd zawodu farmaceuty pyta czy takie zapisy są zgodne z definicją z rozporządzenia.

Odpowiedzi na pytania Naczelnej Izbie Aptekarskiej udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W jego ocenie przytoczone zapisy są nieprawidłowe i nie wypełniają definicji dawkowania.

– …zgodnie z literalnym brzmieniem definicji określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept – przez sposób dawkowania – rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania. Zapis sposobu dawkowania: „1x dziennie” lub „1x dziennie wieczorem” określa jedynie częstotliwość, więc nie wypełnia tej definicji i jest kwestionowane przez kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia, nawet w przypadkach gdy jednostka jest niepodzielna lub brak możliwości podziału wynika z właściwości leku zgodnie z CHPL (np. ampułkostrzykawka, kapsułka, niektóre tabletki powlekane) – czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia.

Interpretacja recepty to zadanie farmaceuty

Co ciekawe na wstępie swojej odpowiedzi Maciej Miłkowski wskazuje, że interpretacja recepty należy do fachowych zadań osoby realizującej tę receptę.

– Realizacja recepty musi wynikać przede wszystkim z szerokiej wiedzy farmaceuty w zakresie dawkowania, właściwości leków – w tym ich trwałości (np. zawiesin antybiotykowych, kropli ocznych) oraz w oparciu o informacje o realnej dostępności leków i ich tymczasowej refundacji. To magister farmacji jest profesjonalistą w zakresie realizacji recept, tak więc nie powinna ona opierać się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, a jedynie na kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu realizującego – pisze wiceminister.

Jednocześnie przypomina, że zmiany w brzmieniu definicji dawkowania, jaka pojawia się w rozporządzeniu, zostały wprowadzone na prośbę Naczelnej Izby Aptekarskiej. Definicja ta nie wskazuje określonego wzoru, czy szablonu jego zapisu, tak więc każdy zapis, który umożliwia osobie realizującej receptę określenie ilości leku, nie powinien budzić wątpliwości kontrolujących (czytaj również: Jak to jest z tym dawkowaniem?).

Problem z najmniejszym opakowaniem

W swoim piśmie Naczelna Izba Aptekarska zwróciła też uwagę na jeszcze jeden problem. We wspomnianym rozporządzeniu, wprowadzono zapis zgodnie z którym możliwe jest wydanie maksymalnie 2 opakowań najmniejszych z wykazu leków refundowanych lub 2 najmniejszych dostępnych w obrocie dla produktów spoza wykazu, gdy nie podano na recepcie sposobu dawkowania, wpisano go w sposób nieczytelny lub niezgodny z przepisami. Tym czasem aptekarze sygnalizują, że podczas kontroli NFZ różna interpetacja tych przepisów jest przyczyną odmowy wypłaty aptece refundacji.

– W ostatnim czasie do Naczelnej Izby Aptekarskiej docierają informacje, dotyczące problemów pojawiających się w trakcie kontroli podejmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odmów wypłaty refundacji z powodu niejasnego określenia sposobu dawkowania lub stosowania produktów leczniczych. Okręgowe Izby Aptekarskiej wskazują na rozbieżności w interpretacji obowiązujących przepisów prawa przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, podejmujących czynności kontrolne w aptekach i punktach aptecznych – pisze NIA.

W odpowiedzi na to pytanie, wiceminister Miłkowski przytacza jedynie objaśnienie obowiązujących przepisów, § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Podkreśla jednocześnie, że określone w nim zasady realizacji recept nieprawidłowo wypisanych, są zwieńczeniem postulatów lekarzy, farmaceutów i pacjentów. Ich celem jest, aby kwestie formalne mające źródło na etapie preskrypcji, nie były powodem odmowy realizacji pacjentowi recepty w aptece albo punkcie aptecznym (czytaj również: Dawkowanie leku na recepcie – czy musi być podany czas terapii?).

– I tak w przypadku jeżeli nie wpisano sposobu dawkowania lub wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, określonych w wykazie lub dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przypomina Miłkowski.

Wskazuje też, że wydanie dwóch najmniejszych opakowań nie jest możliwe jednak w przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Brak dawkowania jedynie przy receptach na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, uniemożliwia wydanie leku.

– W przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro oraz produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, wpisanie jedynie częstotliwości powinno umożliwiać pełną realizację recepty (w ilości zaordynowanej). W przypadku niewpisania dawkowania we wskazanych przypadkach, osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego – pisze wiceminister.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szkoda, że to nie ministerstwo refunduje leki tylko NFZ a on może mieć inne zdanie.
To tak zawsze było. I faktycznie bardzo często MZ wydawało swoje interpretacje, które przez NFZ nie były uwzględniane.
...wpisanie jedynie częstotliwości powinno umożliwiać pełną realizację recepty... Tak, tak panie ministrze, my wiemy że POWINNO. Ale nie na taką odpowiedź czekamy. Nam potrzebna jest pewność że nie zostaniemy ukarani za zniżkową realizację recepty np. na paski z takim zapisem. Kurcze, ja nie wiem jak ci ministrowie te uniwersytety kończyli skoro trzeba im wszystko tłumaczyć jak krowie na rowie... :-)
Tylko czy nie powinno być tak, że skoro Minister Zdrowia tak powiedział to tym się podpieramy?
Jak zwykle brak jednolitej interpretacji . A wszystkiemu winni farmaceuci ,po co takie przepisy wymyślili? Przecież minister tego nie wymyślił i nie chciał wprowadzać.
Dziwi mnie, że odpowiedź MZ przeszła tak bez echa bo zmienia ona dotychczas przyjętą praktykę że przy leku RECEPTUROWYM i np. paskach(nawet przy jednym opakowaniu) musi być częstotliwość. Czy znowu ministerstwo odwróci kota ogonem jak było z ZK i 100% czy x w polu NFZ jak nie musiało być wpisane oddziału chyba bezpieczniej działać po staremu puki ta wiedza się nie ugruntuje ! Co na to to NFZ ??Czy jak w sądzie przedstawię stanowisko MZ będzie traktowane to jako dowód po cofnięciu refundacji ?