REKLAMA
wt. 2 lutego 2021, 08:02

Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia do rozporządzenia w sprawie recept

Ministerstwo Zdrowia w końcu oficjalnie odniosło się do wątpliwości, jakie w środowisku farmaceutów budzi jeden z zapisów nowego rozporządzenia w sprawie recept. Okazuje się, że jego interpretacja powinna być zupełnie inna, niż początkowo przedstawiało to nawet biuro prasowe resortu. Jak zatem apteki powinny realizować recepty dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym, gdy przy leku widnieje odpłatność 100% lub X?

Podpowiadamy jak wycenić lek recepturowy po zmianach, które obowiązują od 1 stycznia (fot. Shutterstock)
Zdaniem ministerstwa w nowym rozporządzeniu w sprawie recept wyraz „oznaczenie” odnosi się do „X” albo „100%”, a nie uprawnienia dodatkowego (fot. Shutterstock)

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept. Jeszcze do końca czerwca 2021 r. apteki mogą realizować recepty na starych zasadach, ale mogą też korzystać z zapisów nowego rozporządzenia. Okazuje się, że to zawiera szereg niejasnych zapisów, które budzą wątpliwości środowiska. Jednym z nich jest § 8 ust. 1 pkt 8c. Mówi on, że:

“Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

odpłatność: w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w przypadku jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano”.

Zapis ten odczytywano w ten sposób, że jeśli osoba wystawiająca receptę postawiła oznaczenie „X” lub „100%” dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym (AZ, IB, IW, PO, WP, ZK, S, C, WE), to osoba wydająca lek może i tak lek wydać ze zniżką wynikającą z tego uprawnienia (czytaj więcej: Nowe rozporządzenie w sprawie recept do korekty? Jeden zapis budzi emocje…).

Wątpliwości farmaceutów

Taki zapis stał w sprzeczności z dotychczasowymi interpretacjami Ministerstwa Zdrowia, wydawanymi w ostatnim czasie na wnioski farmaceutów. Wątpliwości co do jego prawidłowości mieli też przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej, którzy apelowali by wstrzymać się z jego stosowaniem.

– To jest przeogromnie dziwne, dlatego że jest nie do końca zgodne z ustawą o refundacji, jak i ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Sugerowałbym na dzień dzisiejszy, chociaż brzmienie takiego zapisu jest jednoznaczne, wstrzymać się z jego stosowaniem. Przypuszczam, że zmiana ta w możliwie krótkim czasie zostanie skorygowana, albo też potwierdzona, że tak mamy wydawać – mówił podczas jednego z webinarów na ten temat, mgr farm. Marian Witkowski.

Redakcja portalu RX.EDU.PL postanowiła zapytać resort zdrowia w wątpliwości dotyczące wspomnianego przepisu. W odpowiedzi ministerstwo wyjaśniło, że oznaczenie 100% jako poziomu odpłatności występuje w przypadku, kiedy lek na receptę co do zasady refundowany przepisywany jest poza zakresem refundacji. Czyli mówiąc wprost refundacja się nie należy. Natomiast wpisanie oznaczenia kodu uprawnienia dodatkowego potwierdza, coś zgoła odwrotnego, a mianowicie, że refundacja się jednak należy, ponieważ uprawnienie dodatkowe jest niczym innym jak uprawnieniem opartym na uprawnieniu do refundacji, tyle że jeszcze dalej idącym, niż w przypadku zwykłego świadczeniobiorcy (czytaj więcej: Ministerstwo odpowiada na wątpliwości farmaceutów dotyczące nowego rozporządzenia).

– Wydaje się zatem, iż trudno jest mówić o takim uprawnieniu w przypadku jeżeli lek przepisywany jest poza zakresem refundacji. W związku z powyższym współistnienie oznaczenia kodu uprawnienia kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta i oznaczenia 100% odpłatności jest alogiczne i nie powinno mieć miejsca. Nie jest również wiadomo w jakim celu osoba wystawiająca receptę miała by wpisywać dane na receptę w takiej konfiguracji. Informacje takie wykluczają się wzajemnie – wyjaśnia resort zdrowia.

W odpowiedzi udzielonej RX.EDU.PL resort zdrowia stanął na stanowisku, że jeżeli uprawnienie dodatkowe na recepcie oznaczono kodem, oznacza to w istocie, że lek nie jest poza zakresem refundacji, tylko w zakresie refundacji. W takiej sytuacji lek należy wydać ze zniżką wynikającą z uprawnienia dodatkowego, a oznaczenia 100% nie brać pod uwagę.

Oficjalny komunikat i zmiana interpretacji

Portal RX.EDU.PL powyższą odpowiedź resortu zdrowia otrzymał dwa tygodnie temu. Tymczasem wczoraj na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat, z którego wynika zgoła coś innego. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśnia w nim, że w przypadku, w którym na recepcie występuje łącznie wskazanie, że:

1) lek przepisywany jest poza zakresem refundacji poprzez zastosowanie oznaczenia „X” albo 100%, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020, poz. 944, z późn. zm.)

2) oraz kod uprawnienia dodatkowego określony w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, za wyjątkiem kodów „IB” oraz „WE”, jak również kodu „ZK” – w przypadku przepisania na recepcie nieobjętego refundacją ze środków publicznych, ale wydawanego bezpłatnie, leku wymienionego w załączniku do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098)

realizacja takich recept powinna odbywać się wyłącznie za pełną odpłatnością.

Więcej na następnej stronie >>

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

no można zwariować, ciekawe co wymyślą za tydzień..... i weź tu pracuj bezstresowo...
Czy pan minister nie zna rozporządzeń i nie wie , że farmaceuta może uzupełnić na podst. stosownych dokumentów kod uprawnień dodatkowych pacjenta ? Więc po co pisać ,że niezasadne jest jeżeli lekarz wpisuje 100% lub X i kod uprawnień . Zdarzają się recepty np. gdzie lekarz nie wpisze IB my to weryfikujemy uzupełniamy i pacjent dostaje leki wg. przysługujące go mu uprawnienia. Wymyślają niepotrzebne przepisy a potem sami się w nich gubią . I po co ? Nie może być prosto i po ludzku? Np. od 01.01.2021 proszę realizować recepty z uprawnieniem ZK tak i tak a inne recepty tak i tak i wystarczy 5 zdań a nie całe elaboraty , w których się wszyscy gubią .
Brak słów.....jak rozumiesz tak realizuj....i tak NFZ zinterpretuje wszystko pod siebie....Tych przepisów to już nawet najlepsi prawnicy by nie ogarnęli....
jest taka niepisana zasada, że przepis ma być stworzony tak, żeby zawsze zostawić pole do interpretacji chociażby dla celów kontroli, ale żeby aż tak dobrze wejść w rolę i tworzyć tak różniące się zapisy?!
Czy pan minister nie mógłby nauczyć swoich kolegów pisania recept zgodnie ze swoim rozporządzeniem, skoro tak dba o dobro pacjenta