REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ważny wyrok WSA! Apteki mogą prowadzić sprzedaż wysyłkową przy pomocy Allegro…

wt. 22 listopada 2022, 08:01

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że apteki mogą prowadzić sprzedaż wysyłkową z wykorzystaniem Allegro. Sąd uchylił tym sposobem decyzję inspekcji farmaceutycznej, która zabroniła aptece takiej działalności, uznając taki model za naruszający przepisy.

Sąd uznał, że Allegro może być "stroną internetową placówki" prowadzącej wysyłkową sprzedaż leków (fot. Shutterstock)
Sąd uznał, że Allegro może być "stroną internetową placówki" prowadzącej wysyłkową sprzedaż leków (fot. Shutterstock)

W październiku 2018 roku jeden z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych uznał, że przedsiębiorca prowadzący aptekę naruszył przepisy, prowadząc sprzedaż wysyłkową z wykorzystaniem do tego portalu Allegro. Naruszanym przepisem miał być § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Mówi on, że warunkiem realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest złożenie zamówienia „za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki” (czytaj również: Sprzedaż leków przez apteki na Allegro jest niezgodna z przepisami).

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny stanął na stanowisku, że w kontekście tego przepisu Allegro nie może być uznane, za „stronę internetową placówki”. WIF stwierdził, że popularny portal aukcyjny był w tej sytuacji podmiotem pośredniczącym w sprzedaży produktów leczniczych przez aptekę.

REKLAMA

Tę decyzję i argumentację wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego podtrzymał również Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z kwietnia 2022 roku. GIF dodatkowo stwierdził, że na stronie Allegro, gdzie apteka prowadziła sprzedaż wysyłkową, zabrakło elementów niezbędnych, które powinny znaleźć się na stronie apteki prowadzącej taką działalność, a więc:

REKLAMA
  • hiperłącza do rekordu w wykazie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową,
  • odesłania do informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, jak też
  • odesłania do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ww. ustawy.

Czym jest „strona internetowa placówki”?

Przedsiębiorca prowadzący aptekę zaskarżył decyzję GIF do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten wyrokiem z 5 października 2022 r. uznał, że skarga jest zasadna. WSA uchylił decyzje obu inspektorów stwierdzając, że prowadzenie przez apteki sprzedaży wysyłkowej z wykorzystaniem Allegro nie narusza przepisów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że clou sprawy sprowadzało się do ustalenia co należy rozumieć przez określenie „strona internetowa placówki”. Inspekcja farmaceutyczna stała na stanowisku, że stroną tą może być tylko strona internetowa apteki, a nie strona pośrednika pomiędzy sprzedającym i kupującym, jakim jest Allegro. Właściciel apteki uznawał to stanowisko za błędne i wskazywał, że jedynie wykorzystuje „środki techniczne portalu pozwalające na realizację zamówienia, nieingerujące w jakimkolwiek stopniu w merytoryczny, czy też funkcjonalny przebieg zamówienia”.

Do postępowania na rozprawie przed WSA wstąpił też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W piśmie procesowym wskazywał on, że organ w sposób nieuprawniony ogranicza swobodę przedsiębiorczości, ponieważ właściciel apteki tylko akceptuje „pewne rozwiązania techniczne, tyle że zaprojektowane dla indywidualnej strony” przez serwis aukcyjny (czytaj również: Rzecznik MŚP podsumowuje swoje działania w sprawie aptek).

Sąd ostatecznie uznał argumentację przedsiębiorcy wskazując, że nie ma powodów dla których stroną internetową placówki nie miałaby być strona oferowana przez portal Allegro i dedykowana konkretnej placówce w formie indywidualnej podstrony. Szczególnie, że w tym konkretnym przypadku oferty apteki miały „własne, charakterystyczne i unikalne adresy www dlatego należy przyjąć, że pełnią funkcje samodzielnej strony internetowej”. WSA wskazał też, że serwis Allegro zasadniczo dostarczał przedsiębiorcy narzędzi informatycznych i nie pośredniczył w zawieraniu umów.

REKLAMA

 WSA: Apteki mogą wykorzystywać Allegro

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że inspekcja farmaceutyczna nie wykazała w żaden sposób by „model sprzedaży przyjęty przez skarżącą był niezgodny z funkcją warunku sprzedaży za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki”. Z decyzji WIF i GIF nie wynikało dlaczego strona internetowa zapewniona przez „zwykłą firmę hostingową”, miałaby spełniać definicję „strony internetowej placówki”, a ta zapewniona przez Allegro już nie.

– W konkluzji wskazać zatem należy, że „strona internetowa placówki” to zarówno strona w rozumieniu przyjętym przez organ, tj. dostarczona przez „firmę hostingową”, jak i strona dostarczona przez takiego usługodawcę, jak allegro.pl – czytamy w uzasadnieniu wyroku Sądu.

W rezultacie WSA uchylił decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Wskazał też, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przez organ istotą postępowania nie będzie już „zaprzestanie prowadzenia sprzedaży produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej pośrednika – portalu aukcyjnego allegro.pl”, a usunięcie ewentualnych uchybień wiążących się z wymaganymi przepisami elementami tejże strony (w zakresie wspomnianych: hiperłącza oraz odesłań do stosownych informacji i rejestrów).

Co ze stanowiskiem Mazowieckiego WIF?

Przy tej okazji warto wspomnieć, że listopadzie 2019 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny umieścił na swojej stronie internetowej stanowisko, w którym wskazał, że „sprzedaż produktów leczniczych przez apteki przy udziale serwisu Allegro jako pośrednika nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa”. Stanowisko to zresztą nadal jest dostępne na stronie WIF.

– Zdaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zamówienie dokonywane za pośrednictwem strony Allegro.pl nie spełnia warunków przewidzianych dla zamówienia produktu leczniczego. Jak wskazuje § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym, a kupującym jakim jest portal Allegro.pl. Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia – wskazuje w nim Mariola Kostewicz, Mazowiecki WIF.

Organ zapewnił jednocześnie, że każdy przypadek sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych za pośrednictwem portalu internetowego Allegro będzie rozpatrywany indywidualnie.

Sygn. akt V SA/Wa 1244/22 – wyrok nieprawomocny

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]