REKLAMA
wt. 25 lutego 2020, 10:59

Włochy: apteki pierwszym punktem kontaktu w ogniskach koronowirusa

Znane są nowe wytyczne dla farmaceutów, które dotyczą postępowania wobec rozprzestrzeniającego się we Włoszech koronawirusa. Apteki będą czynne także w tzw. “czerwonych strefach”.

Plan bazuje na 10-letniej strategii walijskiego rządu dotyczącej rozwoju farmacji w kraju, która dąży do zwiększenia interakcji pomiędzy szpitalami, lokalnymi aptekami oraz podstawową opieką zdrowotną (fot. Shutterstock).
Miejscowe apteki pozostaną otwarte i stanowić będą pierwszy punkt kontaktu i informacji dla obywateli także w strefach, na których stwierdzono występowanie ogniska koronawirusa(fot. Shutterstock).

Miejscowe apteki pozostaną otwarte i stanowić będą pierwszy punkt kontaktu i informacji dla obywateli także w strefach, na których stwierdzono występowanie ognisk koronawirusa. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom aptek oraz ich klientom, Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe wytyczne dla pracowników służby zdrowia. W swoim zarządzeniu, Krajowa Izba Aptekarska we Włoszech (FOFI)  zebrała natomiast informacje, które dotyczą odpowiednio farmaceutów pracujących w „czerwonej strefie” (gdzie stwierdzono występowanie ogniska), jak i tzw. „żółtej strefie”, w której nie zarządzone zostały procedury zamknięcia w celu zablokowania rozprzestrzeniania się wirusa (czytaj też: Koronawirus na razie nie zwiększył problemów z dostępnością leków).

Wychodząc naprzeciw rozpowszechnianiu się koronawirusa w północnych Włoszech, jakie miało miejsce w ostatni weekend, włoski rząd przyjął środki nadzwyczajne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa oraz zarządzania kryzysowego. Ministerstwo Zdrowia dostarczyło z kolei aktualizacje dotyczące definicji przypadku (podejrzenia) oraz informacje, jak w takiej sytuacji postępować. FOFI zebrała natomiast wytyczne dotyczące odpowiedniego postępowania farmaceutów w zależności od strefy, w której mają pracować (zobacz: Niemcy ostrzegają: w Europie może zabraknąć leków przez koronawirusa).

Wytyczne dla farmaceutów i personelu ze „stref żółtych”:

 1. Apteki powinny pozostać otwarte, z zachowaniem ostrożności, by nie przebywała w nich zbyt duża liczba osób. Należy także pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości (co zapewniają już także przepisy o ochronie prywatności).
 2. Farmaceuta powinien unikać bliskiego kontaktu z osobami, które wchodzą do apteki, a w szczególności z tymi, u których widać wyraźne problemy z oddychaniem
 3. Nie wolno dotykać rękami oczu, nosa i ust, o ile nie zostały one wcześniej umyte i zdezynfekowane przy użyciu odpowiedniego środka dezynfekującego.
 4. Należy czyścić powierzchnie narażone na kontakt odpowiednimi środkami dezynfekującymi na bazie chloru lub alkoholu.

Wytyczne dla farmaceutów i personelu ze „stref czerwonych”:

 1. Apteki powinny pozostać otwarte, ograniczając jednak dostęp ludności w celu uniknięcia tworzenia się zgromadzeń. Jeżeli to możliwe, wpuszczać obywateli pojedynczo – w oczekiwaniu na nadejście informacji o możliwości zamknięcia aptek i wykonywania pracy przez dyżurnego farmaceutę w okienku aptecznym.
 2. Farmaceuci powinni weryfikować, czy osoby, które wchodzą do apteki, noszą odpowiednie indywidualne wyposażenie ochronne oraz czy przestrzegają środki ostrożności, o jakich poinformował Wydział Prewencji Agencji Ochrony Zdrowia (ATS) bądź burmistrzowie dotkniętych koronawirusem gmin.
 3. Farmaceuci powinni unikać bliskiego kontaktu z osobami, które wchodzą do apteki i w szczególności z tymi, którzy mają wyraźne kłopoty z oddychaniem.
 4. Należy zapewnić w aptece odpowiednią ilość dystrybutorów środków dezynfekujących hydroalkoholowych, służących do mycia rąk i upewnić się, że klienci skorzystali z nich, kiedy wchodzili i wychodzili z placówki
 5. Nie wolno dotykać rękami oczu, nosa i ust, o ile nie zostały one wcześniej umyte i zdezynfekowane przy użyciu odpowiedniego hydroalkoholowego środka dezynfekującego.
 6. Należy czyścić powierzchnie środkami dezynfekującymi na bazie chloru lub alkoholu.

Jak dodaje Krajowa Izba Aptekarska, „władze zapewniły dostęp do czerwonych stref farmaceutom, którzy mieszkają poza nimi, i którzy muszą dostać się do pracy; a także kurierom, by zapewnić stały dostęp do leków”. Te same reguły dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapobiegania ryzyka, obowiązują również w przypadku paraaptek.

Problem z dostępem do maseczek ochronnych

Osobną kwestię stanowi dostępność maseczek antywirusowych. Jak czytamy w kolejnym komunikacie FOFI, Izba miała napisać już do Ministerstwa Zdrowia oraz Departamentu Ochrony Cywilnej, zwracając się o większą współpracę w celu w zaopatrzenia w nie farmaceutów. Jednocześnie razem z Federfarma, podkreśliła, że są one konieczne jedynie w przypadku osób chorych, które mogą rozprzestrzeniać patogeny. Nie chronią natomiast przed zarażeniem się osób zdrowych – w przeciwieństwie do środków dezynfekujących, które służą do mycia rąk. Jako że tych ostatnich również brakuje, „prowadzone są badania możliwości produkcji takiego żelu w laboratoriach aptecznych, w których produkowane są leki recepturowe”.

Oprac.: AM
©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak przestrzegać higieny jeśli nie ma środków do dezynfekcji ? W takiej sytuacji apteki powinny być zamknięte . Jeżeli wymusza się pracę w takiej sytuacji to powinno się zapewnić ochronę pracownikom wykonującym pracę w takiej sytuacji.
Zgadzam się, że pracownicy aptek powinni w takiej sytuacji być obligatoryjnie wyposażeni przez pracodawcę w środki do dezynfekcji rąk. To taki minimum.
ŚWIF, podczas rutynowej kontroli, sprawdzał czy apteka jest wyposażona w środki do dezynfekcji i antyseptyki ;)
A wentylacja?Ile wymian na sali ekspedycyjnej?
To podstawa w aptekach. Powinno się pomyśleć o ich zainstalowaniu w obecnym czasie. Ale kto za to zapłaci?