REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zamiast lekarza to system wskaże poziom odpłatności leku

27 czerwca 2019 10:58

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zmiany polegające na tym, że to system informatyczny wskaże na recepcie, czy lek jest refundowany. Lekarz wpisze jedynie wskazanie. To ułatwienie ma wejść w życie do końca roku. Tak informuje Dziennik Gazeta Prawna.

System informatyczny wskaże na recepcie poziom odpłatności leku (fot. Shutterstock)
System informatyczny wskaże na recepcie poziom odpłatności leku (fot. Shutterstock)

Lekarze już od dłuższego czasu nie chcą określać na recepcie poziomu odpłatności leku. MZ obiecało w zeszłorocznym porozumieniu z rezydentami, że do końca 2019 roku wprowadzi rozwiązania, które zlikwidują ten obowiązek. Nowe możliwości stworzyła e-recepta. Jednak problemy stwarza system refundacyjny (czytaj również: Zmiany w wystawianiu recept – poziom odpłatności, leki dla seniorów i co jeszcze?).

Wskazania z ChPL

Resort zdrowia zaproponował w kwietniu, by lekarz nie wskazywał poziomu odpłatności leku, a tylko określał, czy jest przepisywany w ramach refundacji. To jednak nie usatysfakcjonowało środowiska. Lekarze uznali, że ten projekt nie wypełnia zapisów porozumienia. Ministerstwo postanowiło więc pójść krok dalej. W nowej wersji projektu, która powstała po konsultacjach, resort proponuje model, który pozwoli lekarzowi na podawanie jedynie wskazania z charakterystyki produktu leczniczego (ChPL). Nowy system ma zostać wdrożony przed końcem roku – deklaruje MZ (czytaj również: Odpłatność za lek powinna ustalać apteka? Lekarze apelują do ministra…).

REKLAMA

Na tej podstawie system określi, czy i jaki jest poziom odpłatności dla pacjenta i zapisze to w ukrytym dla farmaceuty i pacjenta polu w e-recepcie. Będzie się to odbywało w oprogramowaniu gabinetowym albo w darmowym programie przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o słownik wskazań. Będzie on zawierał jednoznaczną informację, czy dany lek jest refundowany w danym wskazaniu i będzie dostępny także dla producentów aplikacji komercyjnych. Co więcej, odpowiedzialność za poprawność określenia odpłatności na podstawie tego słownika bierze na siebie budżet państwa – mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

REKLAMA

Nowy projekt ma wprowadzić także obowiązek publikacji obwieszczenia refundacyjnego nie później niż siedem dni przed jego wejściem w życie. Jest to potrzebne, by zdążyć uaktualnić słownik, ale da też więcej czasu farmaceutom na uaktualnienie oprogramowania i baz danych w aptekach – przekonuje wiceminister.

Refundacja powiązana z kodami ICD10

To rozwiązanie budzi pewne wątpliwości, np., takie, że wskazania w ChPL są często nieprecyzyjne. Na pewno nie jest to ostatecznie rozwiązanie, ale milowy krok w kierunku uproszczenia zasad. – W przyszłości chciałbym, aby powiązać refundację z kodami ICD10, ale wymaga to zmian w systemie refundacyjnym oraz zmian decyzji, które obowiązują nawet trzy lata – wyjaśnia Cieszyński.

Powiązanie refundacji z kodami ICD10 jest tym rozwiązaniem, którego domagają się lekarze (czytaj również: Lekarze nie będą określać odpłatności za leki. To efekt porozumienia ministra zdrowia z rezydentami.). Dlatego nie są do końca usatysfakcjonowani propozycjami ministerstwa. Lekarze obawiają się, czy słownik zawsze zadziała, czy CHPL jest zawsze zgodna z obwieszczeniem. Pojawią się także wątpliwości, co wpisywać, gdy lek jest refundowany w dwóch wskazaniach i oba dotyczą danego pacjenta.

Źródło: IK/DGP

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Biorąc pod uwagę, jak są one 'skrupulatnie' opracowane/przygotowane to zaczynam się bać.
Kto będzie odpowiadał za pomyłkę systemu?
I kto będzie wysłuchiwał pretensji czemu taka a nie inna ta odpłatność ?

Powiązane artykuły

Pracownicy aptek nie będą musieli już używać pieczątek? Pracownicy aptek nie będą musieli już używać pieczątek?

Ministerstwo Zdrowia postawiło przed sobą ambitny cel. Do końca 2019 roku chce usunąć wszystkie prze...

Listopadowa lista leków refundowanych już dostępna. Co nowego? Listopadowa lista leków refundowanych już dostępna. Co nowego?

Wyjątkowo wcześnie - bo na tydzień przed końcem miesiąca - Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnows...

WAŻNE: Stare wzory recept będą jednak ważne do końca roku? WAŻNE: Stare wzory recept będą jednak ważne do końca roku?

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że resort wydłuży czas stosowania starych wzorów...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz