Magazyn mgr.farm

Zmiana wspólników w spółce jawnej posiadającej aptekę? Wszyscy muszą być farmaceutami!

25 października 2018 09:55

Główny Inspektor Farmaceutyczny podtrzymał w mocy decyzję Łódzkiego WIF, który odmówił zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Firma wnioskowała o zmianę nazwy spółki, która posiadała zezwolenie, jednak w trakcie postępowania okazało się, że zmienili się też jej wspólnicy. Jeden z nich nie był farmaceutą…

Łódzki WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego wspólnika prawa wykonywania zawodu farmaceuty (fot. Shutterstock)

Do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął 7 lutego 2018 r. wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie zmiany spółki, do której należała apteka. Na podstawie dokumentów z KRS WIF ustalił, że w spółce jawnej doszło do zmiany wspólników. Jedna osoba została wykreślona z grona wspólników, a na jej miejsce wpisano kogoś innego. W rezultacie zmieniła się też nazwa spółki jawnej.

Łódzki WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego wspólnika prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydanego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem. Firma w odpowiedzi wyraziła stanowisko, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki przed wejściem w życie nowelizacji prawa farmaceutycznego z 7 kwietnia 2017 r. („apteka dla aptekarza”), która to wprowadziła przepis art. 99 ust. 4 wymagający, aby w spółce jawnej zasiadali wyłącznie wspólnicy będący farmaceutami posiadającymi prawo wykonywania zawodu.

W rezultacie WIF dnia 13 kwietnia 2018 r. odmówił spółce zmiany zezwolenia. Ta złożyła w tej sprawie odwołanie do GIF, zaskarżając decyzję w całości i wnioskując o jej uchylenie. Główny Inspektor Farmaceutyczny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy i analizie zgromadzonego materiału dowodowego uznał, za zasadne utrzymanie decyzji WIF.

– GIF podziela stanowisko organu I instancji, że zmianie zezwolenia w części dotyczącej zmiany nazwy podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki sprzeciwia się art. 99 ust. 4 pkt 2 p.f., który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada spółka jawna lub partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – czytamy w decyzji GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zauważał, że zarzuty firmy wobec decyzji WIF sprowadzają się do odmiennej, od przyjętej w zaskarżonej decyzji interpretacji przepisów prawa. Spółka uważa bowiem, że przy zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie powinno się stosować reguł wyrażonych w art. 99 ust. 4 pkt 2 prawa farmaceutycznego.

– Organ nie podziela stanowiska strony, bowiem postępowanie jest prowadzone w zakresie zmiany zezwolenia, które to postępowanie zostało wszczęte na wniosek Strony i nie dotyczy oceny ważności wydanego już zezwolenia. Wszelkie zaś zmiany zezwolenia dokonywane w obowiązującym stanie prawnym muszą być z nim zgodne, tym samym obecne regulacje ograniczają zakres zmian, których Strona może dokonać, aby utrzymać zezwolenie – czytamy w decyzji GIF.

Do pobrania:

Źródło: OIA w Łodzi

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Radziewicz-Winnicki ws. zwłoki w przedstawieniu sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków Radziewicz-Winnicki ws. zwłoki w przedstawieniu sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków

Do biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo od Wiceministra Zdrowia Igora Radziewicza-Winnicki...

Prezes NIK: Milionowe kary dla producentów suplementów diety to bardzo dobry ruch Prezes NIK: Milionowe kary dla producentów suplementów diety to bardzo dobry ruch

Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wyraził poparcie dla projektu zmian wprowadz...

Naczelna Rada Aptekarska ws lobbystów aptek sieciowych Naczelna Rada Aptekarska ws lobbystów aptek sieciowych

Z dużą uwagą przeczytaliśmy artykuł pt. "Monopolizacja rynku – to się nie może udać", opublikowany n...