REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mateusz Jabłoński

O autorze

Magister farmacji z 10-letnim stażem pracy, a obecnie również kierownik apteki ogólnodostępnej. Poza pracą zawodową czynnie uczestniczy w działalności kilku serwisów internetowych o tematyce farmaceutycznej. Szczególnie zainteresowany problematyką alergii i metod jej leczenia. Prywatnie tata czwórki wspaniałych dzieci.

Ostatnie posty

10 stycznia Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swoich stronach internetowych zaktualizowany projekt rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych. Jak czytamy w uzasadnieniu projekt stan...
Inflacja, czyli uśrednione wskaźniki zmian cen towarów i usług to hasło, które w ostatnich miesiącach co i rusz słyszy się w mediach i wypowiedziach polityków. Dotychczas, kiedy inflacja oscylowała wo...
Wszawica, choć dla większości osób wydaje się tematem tabu to nadal powszechnie występuje wśród społeczeństwa. Farmaceuta jest nierzadko pierwszą osobą, do której zgłaszają się pacjenci z problemem ws...
Na przełomie roku w mediach i serwisach internetowych pojawiało się mnóstwo komunikatów w związku z wejściem w życie przepisów zawartych w ustawie o wyrobach medycznych. Mowa tu o zakazie uczestnictwa...
Praca zawodowa farmaceuty to jak się okazuje nie tylko wydawanie i sporządzanie leków w warunkach aptecznych. Wojna i towarzyszące jej zwiększone zapotrzebowanie na pomoc medyczną zmuszają różne grupy...
Problem braków podstawowych leków, zwłaszcza tych potrzebnych w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje okazuje się mieć zasięg ogólnoeuropejski. Deficyty zgłaszane w polskich aptekach nie są już...
Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na władze powiatowe obowiązek ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w danym roku kalendarzowym. Odbywa się to po zasięgnięciu opinii prezyden...
Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że reklama jest dźwignią handlu. Zasada ta nie omija także i farmacji. Reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety to lwia część ...
Po zapowiedziach Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykonywania bezpłatnych testów na grypę, COVID-19 i RSV w placówkach POZ, część farmaceutów wyraziła zainteresowanie pojawieniem się podobnej możliwości...
Nie od dziś wiadomo, że Inspekcja Farmaceutyczna boryka się z brakami kadrowymi – zwłaszcza w kontekście samych inspektorów. Dlatego w ramach strategii na lata 2023-2026 złożono wprowadzenie projektu ...