REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Redakcja mgr.farm

O autorze

Ostatnie posty

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku serializacji leków przyjmowanych na stan apteki. Jednocześnie szczególną uwagę apteki powinny zwrócić na lek Clexane…
Redakcja mgr.farm
9 grudnia 2022
Redakcja mgr.farm
Do 28 lutego 2023 r. jest czas na złożenie rocznego sprawozdania z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny zaproponował u...
Redakcja mgr.farm
8 grudnia 2022
Redakcja mgr.farm
Szczepionki terapeutyczne na raka jeszcze nie spełniły oczekiwań pod względem swojej skuteczności, ale badania nad nimi wciąż trwają – oceniają eksperci. Obecnie prowadzi się badania nad szczepionkami...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu na terenie całego kraju jedna serię leku Bisoratio ASA. W badanej próbce leku stwierdzono pojedyncze zanieczyszczenie, które może wywo...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Już jutro (8 grudnia) odbędzie się konferencja pod tytułem „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku - pandemia, kryzys, konflikty zbrojne - zagrożenia i konsekwencje”. Wydarzenie to jest...
Redakcja mgr.farm
7 grudnia 2022
Redakcja mgr.farm
W procesie produkcji cennego radiofarmaceutyku, molibdenu-99, kluczową rolę odgrywają cienkie tarcze uranowe. Europejski patent, właśnie przyznany naukowcom z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świe...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali kolejne trzy osoby związane ze zorganizowaną grupą przestępczą popełniającą przestępstwa w ramach tzw. odwróconeg...
Redakcja mgr.farm
6 grudnia 2022
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu dwie serie płynu Rivanol do stosowania na skórę. Powodem jest nieprawidłowy wynik pH w badaniu stabilności po 3 miesiącach przechowywania.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Naczelny Sąd Administracyjny w miniony wtorek wydał wyrok w sprawie losu zabytkowych mebli, które w 2017 roku zostały wywiezione z warszawskiej apteki przy Nowym Świecie. To oznacza koniec kilkuletnie...
Redakcja mgr.farm
5 grudnia 2022
Redakcja mgr.farm
Terlipresyna może powodować ciężką lub śmiertelną niewydolność oddechową u pacjentów z zespołem wątrobowo-nerkowym typu 1 (typ 1 HRS ang. type 1 hepatorenal syndrome) z częstością większą niż wcześnie...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm