Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Analiza mikrootoczenia apteki

Analiza mikrootoczenia apteki

Każda apteka jako podmiot gospodarczy działa w określonym otoczeniu społeczno-gospodarczym i najczęściej posiada konkurencję w postaci innych aptek oraz placówek pozaaptecznych. Wszystkie szanse i zagrożenia mające wpływ na działanie apteki, którą chcemy otworzyć, pochodzą ze wspomnianego otoczenia.

Analiza otoczenia rynkowego apteki obejmuje zagadnienia związane z makrootoczeniem i mikrootoczeniem.

Makrootoczenie możemy przyjąć, że dla aptek otwartych jest podobne na całym obszarze kraju, mikrootoczenie analizujemy dla każdej apteki indywidualnie, ponieważ dotyczy ono wpływu jakie wywiera lokalne środowisko.
Otoczenie dalsze to siły makroekonomiczne, które mają wpływ nawet na naszą najmniejszą aptekę. Wpływu tego nie możemy kształtować, nie możemy też jemu przeciwdziałać. Warto jednak poznać i mieć na uwadze poniżej wymienione czynniki.

Makrootoczenie: (otoczenie dalsze)

 • Otoczenie prawno-polityczne - przepisy dotyczące farmacji i inne dotyczące szerokiego spektrum prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Otoczenie ekonomiczne – stopy kredytowe, bezrobocie, budżet: NFZ, gminy, etc.
 • Otoczenie techniczne – odkrycia naukowe, standardy leczenia, sprzęt, informatyzacja pracy.
 • Otoczenie społeczno-demograficzno-kulturowe – zwyczaje mieszkańców, struktura społeczeństwa, przyrost naturalny, kultura „medyczna”.

Bliższe otoczenie naszej apteki to wszystko, co „dzieje” się wokół naszej apteki i w naszej miejscowości, a więc: dostawcy usług dla naszej firmy, dostawcy towarów, nasi konkurenci (nie tylko apteczni), nasi klienci, organizacje środowiskowe, zakłady pracy, nasi partnerzy biznesowi, media i władze w naszej miejscowości.

W czasach gdy na statystyczną aptekę przypada jedynie 2800 klientów decyzja o otworzeniu kolejnej lub być może pierwszej apteki jest poważna. Wspomnieć należy, że w dużych aglomeracjach liczba klientów przypadająca na aptekę wynosi grubo poniżej 2500 tysiąca, co powoduje, że jedyną możliwością pozostaje odebranie klientów konkurencji. Z badań na temat zachowania pacjentów wiemy, że to właśnie lokalizacja jest czynnikiem, który w znaczny sposób determinuje wybór apteki.

Analizę mikrotoczenia przyszłej apteki możemy przeprowadzić za pomocą analizy SWOT, która dokonuje identyfikacji i opisu czynników:

 • Mocne strony (Strenghts)
 • Słabe strony (Weaknesses)
 • Szanse (Opportunities)
 • Zagrożenia (Threats)

Mówimy tu o identyfikacji czynników zewnętrznych (szanse i zagrożenia) i wewnętrznych (mocne i słabe strony) dla określonej lokalizacji w kontekście ustalenia szans przyszłej apteki. Należy jednak pamiętać, że analizę SWOT wykonuje się głównie dla już działających firm na rynku. Mocne i słabe strony są to elementy już istniejące, wewnętrzne, zależne od firmy. Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne – szanse i zagrożenia to elementy na, które nie mamy wpływu, dotyczą one przyszłości. Opisane w analizie, mogą mieć wpływ na przyszłość apteki, wcześniej zauważone pozwolą na wybór właściwej strategii. Wymaga to wszystko zrozumienia na czym polegają nasze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Powinniśmy także odnieść je do konkurencji i otoczenia, podać dane i ich źródła w celu uwiarygodnienia analizy. Przy identyfikacji np. mocnych stron unikamy mnożenia i wpisywania innych mocnych stron wynikających z pierwotnej mocnej strony. Oprócz tego, że identyfikujemy cechy właśnie rozłącznie to należy identyfikować najważniejsze i nie brać pod uwagę większej liczby niż 4-10. Wszystkie cechy danej kategorii stanowią 100% czynników, dlatego każda cecha powinna mieć nadaną wartość.

Analizując mikrotoczenie przyszłej apteki należy rozważyć dane, które można zamknąć w trzech głównych obszarach:

 • Dane gospodarcze zebrane z miejscowości i okolicy
 • Dane społeczne
 • Dane na temat konkurencji i zachowań konsumentów

Najważniejsze dla przyszłego właściciela apteki jest doskonała znajomość mikrootoczenia, w którym ona działa i szczegółowa analiza konkurencji.

Uproszczona analiza SWOT parametrów gospodarczych:Mocne:

 • Dobre położenie komunikacyjne
 • Rozwój handlu, przemysłu drobnego i usług w okolicy
 • Działające hotele i restauracje
 • Banki i ważne urzędy w najbliższej okolicy

Słabe;

 • Brak wykwalifikowanych specjalistów
 • Nierównomierny rozwój miasteczka (bogatsze i dużo biedniejsze dzielnice)

Szanse;

 • Budowa miejskiego parkingu
 • Budowa dróg w gminie
 • Niskie podatki i opłaty w gminie
 • Powiększanie się gospodarstw rolnych

Zagrożenia:

 • Budowa dużych marketów z zagranicznym kapitałem (z apteką?)
 • 20 km do dużego miasta

Uproszczona analiza SWOT parametrów społecznych:

Mocne:

 • Niski pozom bezrobocia
 • Działające szkoły, przedszkola
 • Działa opieka społeczna
 • Dobrze funkcjonująca opieka lekarza rodzinnego
 • Działające domy kultury i klub sportowy

Słabe:

 • Słabo rozwinięte usługi medyczne specjalistyczne
 • Brak działającego szpitala
 • Słaba komunikacja PKP i PKS
 • Niskie dochody gminy na 1 mieszkańca
 • Obniżający się przyrost naturalny

Szanse:

 • Wzrost dochodów w gminie poprzez zwiększającą się ilość podmiotów gospodarczych
 • Poprawa w specjalistycznych usługach medycznych
 • Powstaje opieka nocna medyczna w odległości 10km
 • Dobre warunki do rozwoju budownictwa jednorodzinnego i komunalnego

Zagrożenia:

 • Postępujące ubożenie społeczeństwa
 • Początek patologii społecznej
 • Słaba wiedza medyczna społeczeństwa – korzystanie z leczenia i „leków” niewiadomego pochodzenia

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...