Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne

1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne

Firma Laboratoire HRA Pharma poinformowała, że odnotowano 1119 przypadków ciąż u kobiet przyjmujących ellaOne. Dane te są konsekwencją porejestracyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii preparatem.

Od momentu wprowadzenia produktu do obrotu, prowadzony jest rejestr ciąż.

EllaOne to produkt antykoncepcji awaryjnej, wskazany do stosowania w przypadkach nagłych w ciągu 120 godzin po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub jeśli zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Na początku 2015 r. w krajach UE tabletka uzyskała kategorię dostępności OTC, jednak polska regulacja w randze Ustawy z dnia 25 maja 2017 r., automatycznie nadała ellaOne, jak również wszystkim produktom leczniczych, które w swoim ChPL przewidują zastosowanie w antykoncepcji, kategorię dostępności Rp.

Pomimo, że preparat istotnie zmniejsza ryzyko zajścia w ciążę (z 5,5 do 0,9% w przypadku przyjęcia w ciągu pierwszych 24 godzin), to jednak nie zapobiega ciążom we wszystkich przypadkach. Dlatego, od momentu wprowadzenia produktu do obrotu, prowadzony jest rejestr ciąż, w celu ułatwienia gromadzenia informacji nt. ciąż u kobiet narażonych na działanie ellaOne. Był to wymóg konieczny ze strony Europejskiej Agencji Leków, która przyznając preparatowi kategorię OTC zażądała kontynuacji prowadzenia rejestru ciąż i rozszerzenia go na wszystkich pracowników służby zdrowia sprawujących opiekę nad kobietami w ciąży.Uwzględniając dane, zgromadzone do tej pory w ramach prowadzonego rejestru ciąż oraz nadzory postmarketingowego, odnotowano 1119 przypadków ciąż u kobiet przyjmujących ellaOne. Zebrane dane są pozytywne w zakresie bezpieczeństwa i wyników ciąży.

Źródło: URPL

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...