1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne | mgr.farm
Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)

6 mitów o zakażeniu dróg...

Zidentyfikowano pięć powtarzalnych skupisk pacjentów chorych na cukrzycę, u których stwierdzono istotnie różne charakterystyki pacjentów i ryzyko powikłań cukrzycowych. (fot. Shutterstock)

Nowe spojrzenie na cukrzycę

Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. (fot. Shutterstock)

Konował, jędza i sprzedawca

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne

1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne

Firma Laboratoire HRA Pharma poinformowała, że odnotowano 1119 przypadków ciąż u kobiet przyjmujących ellaOne. Dane te są konsekwencją porejestracyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii preparatem.

Od momentu wprowadzenia produktu do obrotu, prowadzony jest rejestr ciąż.

EllaOne to produkt antykoncepcji awaryjnej, wskazany do stosowania w przypadkach nagłych w ciągu 120 godzin po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub jeśli zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Na początku 2015 r. w krajach UE tabletka uzyskała kategorię dostępności OTC, jednak polska regulacja w randze Ustawy z dnia 25 maja 2017 r., automatycznie nadała ellaOne, jak również wszystkim produktom leczniczych, które w swoim ChPL przewidują zastosowanie w antykoncepcji, kategorię dostępności Rp.

Pomimo, że preparat istotnie zmniejsza ryzyko zajścia w ciążę (z 5,5 do 0,9% w przypadku przyjęcia w ciągu pierwszych 24 godzin), to jednak nie zapobiega ciążom we wszystkich przypadkach. Dlatego, od momentu wprowadzenia produktu do obrotu, prowadzony jest rejestr ciąż, w celu ułatwienia gromadzenia informacji nt. ciąż u kobiet narażonych na działanie ellaOne. Był to wymóg konieczny ze strony Europejskiej Agencji Leków, która przyznając preparatowi kategorię OTC zażądała kontynuacji prowadzenia rejestru ciąż i rozszerzenia go na wszystkich pracowników służby zdrowia sprawujących opiekę nad kobietami w ciąży.Uwzględniając dane, zgromadzone do tej pory w ramach prowadzonego rejestru ciąż oraz nadzory postmarketingowego, odnotowano 1119 przypadków ciąż u kobiet przyjmujących ellaOne. Zebrane dane są pozytywne w zakresie bezpieczeństwa i wyników ciąży.

Źródło: URPL

Zdaniem Wielkopolskiego WIF taka konstrukcja obu reklam wzmaga przekonanie, że realizacja obu ogłoszeń miała na celu promowanie apteki. (fot. Shutterstock)40 000 zł kary dla apteki za reklamę w...

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 40 000 zł na...

W założeniu projektu, poza opieką ginekologiczną, czyli badaniami, w tym również USG oraz fachową poradą, jest również wystawianie recept oraz współpraca z aptekami. (fot. Shutterstock)Prezydent Poznania chce aptek "...

Apteki realizujące recepty na tabletki "dzień po" oraz darmowa całodobowa opieka ginekologiczna...

Konieczna okazała się interwencja strażaków, którzy wstępnie zidentyfikowali ciecz jako kwas masłowy. (fot. Shutterstock)Trzy gdańskie apteki zaatakowane. Ktoś...

W czwartek wieczorem ktoś rozpylił w trzech gdańskich aptekach substancję o ostrym i...

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że korzysta z ustawowych przerw w pracy na odpoczynek. (fot. Shutterstock)Wielka Brytania: tylko co piąty...

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z...

W tej sprawie jednoznacznie ustalono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu reklamy apteki. (fot. Shutterstock)Informacja o lokalizacji i godzinach...

Karę w wysokości 5000 zł będzie musiał zapłacić właściciel apteki, który na przełomie listopada...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.