Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

1500 firm farmaceutycznych jest zagrożonych nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie leków sfałszowanych!

1500 firm farmaceutycznych jest zagrożonych nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie leków sfałszowanych!

9 lutego 2019 r. zostanie wprowadzona dyrektywa w sprawie sfałszowanych leków (FMD - Falsified Medicines Directive) w całej Europie. Jej celem jest zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dostaw. FMD stosuje się tylko do leków wydawanych na receptę: z jednym wyjątkiem omeprazolu, który kiedyś został sfałszowany, leki dostępne bez recepty nie podlegają przepisom FMD.

Dyrektywa określa, że na każdym pojedynczym opakowaniu lub butelce z lekiem muszą znajdować się dwie nowe cechy bezpieczeństwa - niepowtarzalny identyfikator i fizyczne urządzenie zapobiegające naruszeniu etykiety (fot. Shutterstock)

Wszystkie leki na receptę w Europie mają być pakowane z dwuwymiarowymi kodami kreskowymi, które farmaceuci będą musieli przeskanować i uwierzytelnić. Dyrektywa określa, że na każdym pojedynczym opakowaniu lub butelce z lekiem muszą znajdować się dwie nowe cechy bezpieczeństwa - niepowtarzalny identyfikator i fizyczne urządzenie zapobiegające naruszeniu etykiety. Jednak szczegóły dotyczące nowego systemu nie są jeszcze jasne.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych, 2 291 firm posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leków na receptę musi połączyć się z EU Hub - ogólnoeuropejską bazą danych i podać unikalne dane identyfikacyjne, które będą wykorzystywane dla każdego pakietu wytwarzanych lub przepakowywanych przez siebie leków.

W liście do firm farmaceutycznych z dnia 6 sierpnia 2018 r. EMVO stwierdziło, że spośród 2 291 firm, które muszą połączyć się z bazą danych, tylko 841 firm zakończyło pierwszy etap połączenia: podpisanie umowy o uczestnictwie. Spośród nich tylko 106 spółek osiągnęło postęp, aby w pełni połączyć się z EU Hub.Około 1500 firm farmaceutycznych jest zagrożonych nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków (FMD), ponieważ jeszcze nie rozpoczęło współpracy z Europejską Organizacją Weryfikacji Leków (EMVO).

EMVO apeluje do firm, aby jak najszybciej rozpoczęły ten proces, i stwierdza, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje dla firm, które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania dyrektywy.

Źródło: The Pharmaceutical Journal

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...