2nd Central European Biomedical Congress | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

2nd Central European Biomedical Congress

2nd Central European Biomedical Congress

Instytut Farmakologii PAN i Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zapraszają lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów oraz studentów do udziału w kongresie 2nd Central European Biomedical Congress (CEBC), który odbędzie się w Krakowie w dniach 15-18 czerwca 2016 r.

Organizatorami kongresu są Instytut Farmakologii PAN (Kraków) oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Honorowy Patronat nad kongresem objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Ciągły postęp w zakresie biomedycyny i farmakologii pozwala sądzić, że spersonalizowana medycyna stanie się kliniczną rutyną, stąd hasło naszego Kongresu „From emerging biochemical strategies to personalized medicine”.
Czołowi międzynarodowi wykładowcy przedstawią najnowsze odkrycia i osiągnięcia w zakresie medycyny praktycznej, badań przedklinicznych i technologii. Kongres stworzy też możliwość młodym badaczom prezentacji wyników swoich badań oraz kontaktów z liderami europejskiej i światowej nauki.

Udział w konferencji potwierdzili plenarni wykładowcy:

• Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla 2012 - Stanford University, USA
• Kjell Fuxe - Karolinska Institute, Szwecja
• Jan Lubiński – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
• Herbert Y. Meltzer - Northwestern University, USA
• Anton Bespalov - Partnership for Assessment and Accreditation of Scientific Practice, Niemcy

Termin wczesnej rejestracji – 28 luty 2016 r.Oferujemy zniżkę opłaty rejestracyjnej młodym badaczom (studenci, doktoranci, doktorzy w wieku do 35 lat), pod warunkiem wczesnej rejestracji (do 28 lutego 2016).

Termin nadsyłania streszczeń komunikatów – 28 marzec 2016 r.

Uczestnictwo w konferencji (polscy uczestnicy) premiowane jest punktami edukacyjnymi w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego (farmaceuci – 20 punktów „twardych”, lekarze – 15 punktów).

Więcej informacji pod adresem www.cebc2016.com

Serwis www.mgr.farm objął wydarzenie patronatem medialnym.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.