Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

400 zł kary za naruszenie zakazu reklamy aptek to za mało…

400 zł kary za naruszenie zakazu reklamy aptek to za mało…

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od decyzji Śląskiego WIF, który stwierdzając naruszenie zakazu reklamy aptek ukarał przedsiębiorcę grzywną w wysokości... 400 zł. Zdaniem Izby kara ta była zbyt niska w stosunku do zakresu popełnionego naruszenia.

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock)

Jeden z przedsiębiorców prowadzących apteki na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej w 2014 roku używał sloganów reklamowych: Centrum Tanich Leków”, „Zbieraj punkty – odbieraj nagrody”, „Sprawdź nasze ceny”. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w tej sprawie postępowanie. Przez kolejne 4 lata trwała batalia (w tym też przed WSA w Warszawie) o ostateczne stwierdzenie naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne i ukaranie przedsiębiorcy. Co ciekawe Śląski WIF nałożył na niego karę w wysokości 400 zł.

Z taką decyzją nie zgodziła się Śląska Izba Aptekarska, która postanowiła odwołać się od niej do GIF. Zdaniem ŚIA wymierzona kara w wysokości 400 zł była "sprzeczna z poczuciem sprawiedliwości co do zakresu dokonanego naruszenia oraz trwania postępowania administracyjnego.

Kilka dni temu GIF podjął w tej sprawie decyzję, przyznając rację Śląskiej Izbie Aptekarskiej i uchylając decyzję WIF w całości (a nie tylko w zakresie wymiaru wysokości kary). Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że była ona wadliwa i zdecydował o przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

W ocenie GIF uzasadnienie decyzji WIF nie odnosiło się do wysokości nałożonej na przedsiębiorcę kary, a okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę.

- Przyjąć bowiem należy, że fakt iż podmiot narusza po raz kolejny zakaz reklamy aptek i ich działalności świadczy o tym, że dotychczas nałożone na niego kary pieniężne nie przyniosły skutku prewencyjnego - czytamy w decyzji GIF. - Zatem aby kolejna sankcja nakładana za stwierdzone naruszenie spełniła swoją funkcję edukacyjną i odstraszającą, powinna być bardziej dotkliwa od tych nałożonych uprzednio.Poza tym z treści uzasadnienia WIF nie dało się wywnioskować, jaki wpływ miały uwzględnione przez urząd przesłanki na wymiar kary tj. czy wpłynęły na jej "zaostrzenie" czy też "złagodzenie".

Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoim uzasadnieniu wskazał też, że WIF posiadał wiedzę o naruszaniu przez spółkę zakazu reklamy aptek, na długo przed udzieleniem jej zezwolenia na prowadzenie jednej z placówek. Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego taka okoliczność nie powinna pozostać bez wpływu na rozstrzygnięcie w tym postępowaniu.

- Rozpoczęcie działalności reklamowej przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie apteki, powinno podlegać zdecydowanie surowszej (niż dokonana przez WIF) ocenie prawnej i wpływać na wysokość wymierzonej na stronę kary pieniężnej - czytamy w decyzji GIF.

Źródło: Śląska Izba Aptekarska

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...