5,5 mld osób ma utrudniony dostęp do leków opioidowych | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

5,5 mld osób ma utrudniony dostęp do leków opioidowych

5,5 mld osób ma utrudniony dostęp do leków opioidowych

Ostatniego dnia Międzynarodowego Festiwalu Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie polską premierę miał najnowszy raport Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej, poświęcony tematowi globalnego kryzysu w zwalczaniu bólu. Raport zaprezentował Prezydent Aleksander Kwaśniewski, przedstawiciel Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Komisji.

Według szacunków ONZ około 5,5 miliarda osób w skali globu ma utrudniony lub zerowy dostęp do opioidowych leków przeciwbólowych. To ponad 75% światowej populacji. W 2014 roku leki te były niedostępne w ponad 150 krajach. Szacuje się, że w 2013 roku 92% całej stosowanej na świecie morfiny zostało skonsumowane przez zaledwie 17% ludności świata – przez mieszkańców USA, Kanady, Japonii, krajów europejskich oraz Australii i Nowej Zelandii. W 2012 roku Światowa Organizacja Zdrowia zbadała, na ile konsumpcja analgetyków opioidowych jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb. W Polsce, według WHO, zaledwie w niskim stopniu.

Przyczyn zjawiska jest wiele, ale zdaniem Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej za utrzymujący się od lat stan odpowiedzialny jest przede wszystkim międzynarodowy system kontroli narkotyków. – Tak bardzo skupiamy się na kontrolowaniu substancji psychoaktywnych, że w stopniu całkowicie nieuzasadnionym blokujemy dziesiątkom milionów pacjentów rocznie dostęp do niezbędnych im leków przeciwbólowych. W obawie przed uzależnieniem lub wyciekiem substancji używanych w medycynie na nielegalny rynek – tłumaczył dziś, prezentując raport, Aleksander Kwaśniewski.

Światowa Komisja nawołuje więc w raporcie m.in. do tego, żeby ONZ i Państwa Członkowskie wykorzystały zbliżającą się Specjalną Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UNGASS) poświęconą narkotykom do zajęcia się problemem dostępu do leków opioidowych. – Cały świat polityki narkotykowej od kilku już lat przygotowuje się do UNGASS. Cieszy mnie, że do żywej dyskusji nad priorytetami tego spotkania włączyła się też Światowa Komisja i że temat leczenia bólu, przez lata zaniedbywany przez społeczność międzynarodową, został tak jasno zaakcentowany – komentuje publikację Kasia Malinowska-Sempruch, dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations.W dyskusji towarzyszącej prezentacji raportu udział wzięli także dr Marek Balicki oraz dr Jerzy Jarosz, autor badań nad opioidofobią w Polsce. – Chociaż lekarze deklarują, że nie brak im wiedzy nt. leczenia bólu, na Mazowszu np. zaledwie 4,5% lekarzy posiada recepty uprawniające do przepisywania analgetyków opioidowych. Są niechętni temu leczeniu, wokół którego narosło tyle mitów i lęków – mówił dr. Jarosz.

źródło: Global Drug Policy Program, mat. pras.

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

dWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z system reklamowego...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.