Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

"AdA" nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy

"AdA" nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy

W opinii Aliny Góreckiej, prezes Wielkopolskiej ORA, 'apteka dla aptekarza' nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy i bezpieczeństwa detalicznego rynku w Polsce. Zwróciła też uwagę na niekorzystne zjawiska, jakimi są dalej postępująca koncentracja rynku detalicznego poprzez wykupywanie udziałów w spółkach kapitałowych, umowy franczyzowe, manipulację rynkiem poprzez dostęp do leków deficytowych, ceny dumpingowe i ciągle jeszcze obecną reklamę aptek...

Wielkopolskich farmaceutów niepokoi także brak postępu w procedowaniu ustawy o zawodzie farmaceuty. (fot. Shutterstock)

17 marca 2018 roku odbył się III Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wzięło w nim udział 57 delegatów reprezentujących farmaceutów wpisanych na listę członków WOIA. Gośćmi Zjazdu byli m.in. dr n. farm. Grzegorz Pakulski (Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny), mgr farm. Paweł Łukasiński (Prezes Dolnośląskiej ORA), Arturo de Rosier (Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Lekarskiej).

- W wystąpieniu otwierającym zjazd prezes Górecka zwróciła uwagę na najważniejsze wydarzenie minionego roku dla polskich farmaceutów, jakim bez wątpienia była nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (tzw. ,,apteka dla aptekarza”). W opinii prezes regulacja ta, aczkolwiek długo oczekiwana i fundamentalna dla przyszłości zawodu farmaceuty, nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy i bezpieczeństwa detalicznego rynku w naszym kraju - czytamy w sprawozdaniu z obrad III Zjazdu Sprawozdawczego VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Alina Górecka zwróciła uwagę na niekorzystne zjawiska, jakimi są dalej postępująca koncentracja rynku detalicznego poprzez wykupywanie udziałów w spółkach kapitałowych, umowy franczyzowe, manipulację rynkiem poprzez dostęp do leków deficytowych, ceny dumpingowe i ciągle jeszcze obecną reklamę aptek. Te wszystkie zjawiska są przyczyną bardzo trudnej sytuacji finansowej aptek indywidualnych, które ciągle walczą o przetrwanie.

- Prezes Alina Górecka podkreśliła, że nie ma zgody wielkopolskiego samorządu zawodowego aptekarzy na funkcjonowanie aptek niezgodnie z prawem. Nie ma zgody na funkcjonowanie aptek bez farmaceuty, na łamanie przepisów kodeksu pracy wobec farmaceutów, na ograniczanie ich niezależności w wykonywaniu zawodu, na zmuszanie kierowników aptek do udziału w niedozwolonej reklamie aptek.

Dużym niepokojem napawa samorząd aptekarski brak zapowiadanych zmian w zakresie ograniczenia obrotu pozaaptecznego leków oraz brak dużej nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne, która istotnie wzmacniałaby inspekcję farmaceutyczną.

Wielkopolskich farmaceutów niepokoi także brak postępu w procedowaniu ustawy o zawodzie farmaceuty, której projekt ciągle nie może wyjść poza komisję powołaną w Ministerstwie Zdrowia po raz kolejny do jej przygotowania. Środowisko od kilku lat czeka też na zmniejszenie liczby list refundacyjnych w ciągu roku i zwiększenie marż aptecznych, co jest istotne ze względu na ciągle rosnące zadania apteki.Prezes Alina Górecka przypomniała, że jednym z celów tzw. ustawy AdA było odejście od modelu rynku aptek jako miejsca na lokowanie wyłącznie kapitału dla zrealizowania celów biznesowych. Farmaceuta musi wrócić do systemu ochrony zdrowia ze względu na możliwość wykorzystania wielkiego potencjału tego zawodu, zwłaszcza przy brakach kadry w innych zawodach medycznych i starzejącym się społeczeństwie. Potencjału naszego zawodu nie wolno zmarnować, zagwarantowanie właściwego korzystania z usług farmaceutycznych powinno być elementem długofalowej polityki zdrowotnej państwa. Ten przekaz samorządu aptekarskiego jest coraz bardziej zrozumiały przez polityków.

- Wiemy, jaki jest stan aptek i pozycja zawodowa farmaceutów, wiemy, jak powinno wyglądać wykonywanie tego zawodu, aby realizował on swoją misję społeczną. Ale pozytywne zmiany wymagają konsekwentnej i ciężkiej pracy samorządu na szczeblu centralnym oraz na poziomie okręgowych izb aptekarskich. Nasze stanowisko musi być społecznie widoczne i mocno wyrażone. Jesteśmy przygotowani do dalszej współpracy z władzami kraju i województwa, z innymi samorządami zawodów medycznych w przygotowaniu rozwiązań dla szeroko rozumianej polityki lekowej państwa - powiedziała prezes Alina Górecka.

Więcej na ten temat na stronie Wiekopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Źródło: WOIA

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...