Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

<script async src="//adserver.grupafarmacja.pl/www/delivery/asyncjs.php"></script>

"AdA" nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy

"AdA" nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy

W opinii Aliny Góreckiej, prezes Wielkopolskiej ORA, 'apteka dla aptekarza' nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy i bezpieczeństwa detalicznego rynku w Polsce. Zwróciła też uwagę na niekorzystne zjawiska, jakimi są dalej postępująca koncentracja rynku detalicznego poprzez wykupywanie udziałów w spółkach kapitałowych, umowy franczyzowe, manipulację rynkiem poprzez dostęp do leków deficytowych, ceny dumpingowe i ciągle jeszcze obecną reklamę aptek...

Wielkopolskich farmaceutów niepokoi także brak postępu w procedowaniu ustawy o zawodzie farmaceuty. (fot. Shutterstock)

17 marca 2018 roku odbył się III Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wzięło w nim udział 57 delegatów reprezentujących farmaceutów wpisanych na listę członków WOIA. Gośćmi Zjazdu byli m.in. dr n. farm. Grzegorz Pakulski (Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny), mgr farm. Paweł Łukasiński (Prezes Dolnośląskiej ORA), Arturo de Rosier (Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Lekarskiej).

- W wystąpieniu otwierającym zjazd prezes Górecka zwróciła uwagę na najważniejsze wydarzenie minionego roku dla polskich farmaceutów, jakim bez wątpienia była nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (tzw. ,,apteka dla aptekarza”). W opinii prezes regulacja ta, aczkolwiek długo oczekiwana i fundamentalna dla przyszłości zawodu farmaceuty, nie rozwiąże wszystkich problemów polskich aptekarzy i bezpieczeństwa detalicznego rynku w naszym kraju - czytamy w sprawozdaniu z obrad III Zjazdu Sprawozdawczego VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Alina Górecka zwróciła uwagę na niekorzystne zjawiska, jakimi są dalej postępująca koncentracja rynku detalicznego poprzez wykupywanie udziałów w spółkach kapitałowych, umowy franczyzowe, manipulację rynkiem poprzez dostęp do leków deficytowych, ceny dumpingowe i ciągle jeszcze obecną reklamę aptek. Te wszystkie zjawiska są przyczyną bardzo trudnej sytuacji finansowej aptek indywidualnych, które ciągle walczą o przetrwanie.

- Prezes Alina Górecka podkreśliła, że nie ma zgody wielkopolskiego samorządu zawodowego aptekarzy na funkcjonowanie aptek niezgodnie z prawem. Nie ma zgody na funkcjonowanie aptek bez farmaceuty, na łamanie przepisów kodeksu pracy wobec farmaceutów, na ograniczanie ich niezależności w wykonywaniu zawodu, na zmuszanie kierowników aptek do udziału w niedozwolonej reklamie aptek.

Dużym niepokojem napawa samorząd aptekarski brak zapowiadanych zmian w zakresie ograniczenia obrotu pozaaptecznego leków oraz brak dużej nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne, która istotnie wzmacniałaby inspekcję farmaceutyczną.

Wielkopolskich farmaceutów niepokoi także brak postępu w procedowaniu ustawy o zawodzie farmaceuty, której projekt ciągle nie może wyjść poza komisję powołaną w Ministerstwie Zdrowia po raz kolejny do jej przygotowania. Środowisko od kilku lat czeka też na zmniejszenie liczby list refundacyjnych w ciągu roku i zwiększenie marż aptecznych, co jest istotne ze względu na ciągle rosnące zadania apteki.Prezes Alina Górecka przypomniała, że jednym z celów tzw. ustawy AdA było odejście od modelu rynku aptek jako miejsca na lokowanie wyłącznie kapitału dla zrealizowania celów biznesowych. Farmaceuta musi wrócić do systemu ochrony zdrowia ze względu na możliwość wykorzystania wielkiego potencjału tego zawodu, zwłaszcza przy brakach kadry w innych zawodach medycznych i starzejącym się społeczeństwie. Potencjału naszego zawodu nie wolno zmarnować, zagwarantowanie właściwego korzystania z usług farmaceutycznych powinno być elementem długofalowej polityki zdrowotnej państwa. Ten przekaz samorządu aptekarskiego jest coraz bardziej zrozumiały przez polityków.

- Wiemy, jaki jest stan aptek i pozycja zawodowa farmaceutów, wiemy, jak powinno wyglądać wykonywanie tego zawodu, aby realizował on swoją misję społeczną. Ale pozytywne zmiany wymagają konsekwentnej i ciężkiej pracy samorządu na szczeblu centralnym oraz na poziomie okręgowych izb aptekarskich. Nasze stanowisko musi być społecznie widoczne i mocno wyrażone. Jesteśmy przygotowani do dalszej współpracy z władzami kraju i województwa, z innymi samorządami zawodów medycznych w przygotowaniu rozwiązań dla szeroko rozumianej polityki lekowej państwa - powiedziała prezes Alina Górecka.

Więcej na ten temat na stronie Wiekopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Źródło: WOIA

Samorząd lekarski uważa, że dla wielu lekarzy i dentystów zakup nowoczesnego sprzętu informatycznegostanowi znaczny wydatek, nieadekwatny do osiąganych przychodów z tytułu prowadzenia praktyki (fot. Shutterstock)Aptekarzom obiecano wsparcie finansowe...

Nie minął tydzień jak Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wsparcie finansowe dla aptek, na zakup...

PPOZ: Na szczepionki powinno się patrzeć jedynie z perspektywy ich bezpieczeństwa oraz skuteczności, a nie z perspektywy kasy fiskalnej. (fot. Shutterstock)Stanowisko NIA razi emocjonalnym tonem...

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia odpowiedziało na stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej...

EpiPen to wstrzykiwacz zawierający adrenalinę, stosowany w przypadku reakcji anafilaktycznych zagrażających życiu (fot. Shutterstock)Kontrowersje wokół EpiPenów. NHS...

Po tym jak 15-latka zmarła pomimo zastosowania EpiPena, lek ten znalazł się w centrum uwagi...

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że opublikowana w nowym XI wydaniu Farmakopei Polskiej monografia „Leki sporządzane w aptece” ma charakter informacyjny (fot. Shutterstock)"Osoba odpowiedzialna" w...

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że zapisy XI wydania Farmakopei Polskiej w monografii „Leki...

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)Główny Inspektor Farmaceutyczny...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem...