Aflofarm musi wycofać i sprostować kolejną reklamę | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Aflofarm musi wycofać i sprostować kolejną reklamę

Aflofarm musi wycofać i sprostować kolejną reklamę

Dwa dni temu informowaliśmy o decyzji GIF dotyczącej zaprzestania emisji reklamy syropu Neosine. Okazuje się, że to nie koniec problemów Aflofarmu z reklamą tego leku. Tym razem GIF zwrócił uwagę na telewizyjny spot tabletek dla dorosłych, który wprowadzał konsumentów w błąd.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. natychmiastowego zaprzestania prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy audiowizualnej produktu leczniczego Neosine kierowanej do publicznej wiadomości w formie spotu emitowanego w stacjach telewizyjnych. Jednocześnie GIF nakazał wyemitowanie sprostowania w stacjach telewizyjnych TTV, TV Puls i TVP 1 mówiącego o faktycznym zastosowaniu leku Neosine ("wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji dróg oddechowych".

We wspomnianej reklamie pojawiał się komunikat dźwiękowy, mówiący: "O tym, czy rozwinie się przeziębienie lub grypa decyduje pierwsze 48 godzin od zainfekowania wirusem. Jeśli zastosujesz w tym czasie Neosine, powstrzymasz namnażanie wirusa i nie dopuścisz do rozwoju choroby". Zdaniem GIF taki przekaz reklamy jest niezgodny ze wskazaniem do stosowania Neosine zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. W rezultacie reklama narusza przepisy Prawa farmaceutycznego mówiące, że nie może ona wprowadzać konsumenta w błąd i zawierać informacji niezgodnych z ChPL.W trakcie postępowania administracyjnego GIF, opinię tę potwierdził Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który stwierdził, że informacje zawarte w reklamie nie znajdują potwierdzenia w treści ChPL.

źródło: GIF

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net