Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Alternatywa dla statyn? Jeszcze nie teraz

Alternatywa dla statyn? Jeszcze nie teraz

Tagi: 

Badania kliniczne III fazy dla rozwijanego leku kontrolującego zaburzenia lipidowe zostały przerwane wcześniej niż zaplanowano. Powodem jest brak udowodnionej skuteczności w redukcji ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.

Na rewolucje w leczeniu dyslipidemii będziemy musieli jeszcze poczekać.

Powodem jest brak udowodnionej skuteczności w redukcji ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Evacetrapib jest inhibitorem białka transportującego estry cholesterolu (CETP) i był postrzegany jako potencjalny lek u pacjentów z dyslipidemią. W badaniach klinicznych II fazy uzyskano dla evacetrapibu znakomite wyniki – lek zmniejszył stężenie frakcji LDL o 35%, zwiększając jednocześnie stężenie frakcji HDL o 130% w stosunku do placebo. Z tego względu podmiot odpowiedzialny (firma Eli Lilly) zdecydowała się na przejście w III fazę badań.

Do badania włączono ponad 12 tys. pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Leczenie evacetrapibem lub placebo było zaplanowane na dwa lata. Niestety, pomimo zaskakująco dobrych stężeń lipidów w osoczu, po 28 miesiącach zdecydowano się przerwać badanie.

Stwierdzono, że lek nie wpływa na zmniejszenie występowania epizodów sercowo naczyniowych, co wyklucza jego praktyczne zastosowanie. Pierwszorzędowy punkt końcowy (śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar, rewaskularyzacja wieńcowa, hospitalizacja w powodu niestabilnej dławicy piersiowej) wystąpił w podobną częstotliwością w obu grupach (12,9% w leczonej evacetrapibem i 12,8% w grupie placebo).Na rewolucję w leczeniu dyslipidemii będziemy musieli jeszcze poczekać. Z drugiej jednak strony samo badanie wykazało, że w celu określenia skuteczności leku nie wystarczą pomiary markerów w osoczu, należy dostarczyć „twardych” dowodów naukowych.

Źródło: The New England Journal od Medicine

Fałszowane leki zabijają na dwa sposoby... (fot. Shutterstock)Polska ma problem z fałszywymi lekami

Rocznie Polacy wydają 250 mln zł na fałszywe leki na odchudzanie, potencję, ale także...

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz...

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących...

Jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki. (fot. Shutterstock)Lekarze chcą jednoznacznej analizy...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy...

Jak wyglądało wystawienie i zrealizowanie pierwszej e-recepty? Zachęcamy do obejrzenia relacji! (fot. Farmacja.pl)VIDEO: Tak wystawiano pierwszą e-...

Dziś w Siedlcach oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty. Podczas specjalnie zorganizowanej...

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...