Analitycy prognozują wzrost wartości rynku aptecznego | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Analitycy prognozują wzrost wartości rynku aptecznego

Analitycy prognozują wzrost wartości rynku aptecznego

Aktualna prognoza na rok 2014 zakłada, iż wartość całego rynku na koniec roku wyniesie blisko 28,5 mld zł - wynika z danych PharmaExpert.

Aktualna prognoza na rok 2014 zakłada, iż wartość całego rynku na koniec roku wyniesie blisko 28,5 mld zł, tj. będzie od 2% do 4% większa niż w 2013 r. Natomiast wartość refundacji wzrośnie o 5-7%, która na koniec 2014 r. wyniesie 7,5 mld zł.

Rynek farmaceutyczny w październiku zanotował nieznaczny wzrost wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu 2013 r. Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w październiku 2014 r. wyniosła 2 552 mln zł. W porównaniu do października 2013 r. nastąpił wzrost sprzedaży o 0,2%, natomiast wobec września 2014 r. sprzedaż zwiększyła się o 5,0%.
W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. rynek zanotował wzrost o 4,5 mln zł.

Wzrost wartości sprzedaży względem października 2013 r. zanotował segment sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 18,9 mln zł (+1,9%). Również wyższa sprzedaż była w segmencie leków refundowanych, której wartość zwiększyła się o 4,8 mln zł (+0,5%).
Natomiast w segment leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż zmniejszyła się o 20,6 mln zł (-3,6%).We wzroście rok do roku wartości rynku udział miał również - nieuwzględniany w tym zestawieniu - import docelowy leków. W porównaniu do września 2014 r. wartość sprzedaży całego rynku zwiększyła się o 122,5 mln zł.

Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 60,3 mln zł (+6,8%), a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 40,2 mln zł (+4,0%). Najmniejszy wzrost zanotował segment leków pełnopłatnych, który wzrósł względem poprzedniego miesiąca o 19,9 mln zł (+3,8%).

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net