Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

APEL: NIE POZWÓLMY AFERY LEKOWEJ ZAMIEŚĆ POD DYWAN

APEL: NIE POZWÓLMY AFERY LEKOWEJ ZAMIEŚĆ POD DYWAN

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wystosowała apel do NRA w sprawie afery lekowej. Jego treść przedstawiamy poniżej.

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bodaj największą aferą lekową w polskiej farmacji. Dzięki interwencji dziennikarzy światło dzienne ujrzały dokumenty, które powstały w Ministerstwie Zdrowia, dające eksporterom leków upoważnienie do stosowania dowolnych marż przy wywozie refundowanych produktów leczniczych za granicę.

Ewidentnie łamiąc prawo urzędnicy wydali „listy żelazne” dzięki którym wywożący leki ratujące życie zarabiali krocie a aptekarze robili wszystko aby dla pacjenta zdobyć choć jedno opakowanie.


W pismach udzielano instrukcji jak ominąć ustawowy zapis o pięcioprocentowej marży hurtowej. Obowiązek stosowania tejże marży na terenie kraju i jednoczesne przyzwolenie do omijania rygorystycznych zapisów stosowania ustawy refundacyjnej stanowił rozumianą w najgorszym tego słowa znaczeniu „promocję eksportu leków”. Wystarczyło napisać „towar przeznaczony do wywozu poza granice RP” i wywożący miał gwarancję zakupu po dowolnych cenach od producenta, zwolnienie ze sztywnej marży hurtowej i co najważniejsze: według urzędników ministerstwa nie podlegał żadnym karom finansowym za naruszenie przepisów ustawy.

Kiedy hurtownik lub aptekarz w Polsce naruszyłby marże lub cenę urzędową podlegałby karze stanowiącej co najmniej równowartość sprzedanych leków (art. 50 Ustawy refundacyjnej). KIEDY WYWOZI LEKI ZA MILIONY DZIĘKI TYM PISMOM NIE GROZI MU ABSOLUTNIE NIC.
Kiedy dokumenty wydawane przez dyrektorów Departamentu Polityki Lekowej wypłynęły na jaw usłyszeliśmy serię wręcz nieprawdopodobnych wyjaśnień. A to o zasadzie terytorialności (wyśmianej przez prawników) a to o tym, że nasze prawo nie obowiązuje przy sprzedaży za granicę i nie możemy dyktować marży Europie. Zatrzymajmy się przy tej teorii na chwilę. Przepis jaśniejszy być nie może Art. 72. Prawo farmaceutyczne go stanowi że „Obrotem hurtowym (…) jest wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) a Art. 7. Ustawy refundacyjnej dodaje:
1.Ustala się urzędową marżę hurtową w wysokości 5% urzędowej ceny zbytu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne, są obowiązani stosować marżę, o której mowa w ust. 1


Nie ma żadnych wątpliwości, że prawo jest proste i czytelne a jego interpretacja nie budzi żadnych wątpliwości. W trakcie tłumaczenia Ministerstwo użyło bodajże najgorszego i najbardziej niebezpiecznego argumentu mogącego błyskawicznie zniszczyć zasadę sztywnych cen i marż.

Wbrew własnemu stanowisku dotyczącym konieczności stosowania marż i cen urzędowych nawet wówczas kiedy lek refundowany jest wydawany z pełną odpłatnością (np. poza wskazaniami) dziś mówi, że lek jest objęty ustawa tylko wtedy kiedy dopłaca do niego NFZ.
Ciekawe skąd hurtownie wiedzą, jaki lek wydaliśmy ze zniżką? Od kiedy to hurtownie dostają refundację? Jeżeli te oczywiste z prawnego punktu widzenia bzdury potraktować poważnie to za chwilę każdy lek refundowany wydawany pełnopłatnie będzie mógł mieć dowolne marże a wywalczone z takim trudem równe ceny leków refundowanych w aptekach pójdą do kosza.

Dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem, nie pozwólmy zamieść sprawy po dywan. Poinformujmy o tych dokumentach swoich parlamentarzystów, media a być może nawet organy ścigania. Zwracam się do Prezydium NRA o podjęcie pilnych działań w tym zakresie. Głos naczelnych władz naszego środowiska musi zostać usłyszany. Rzecznik NRA powinien zadbać o to aby o sprawie wciąż było głośno. Może się bowiem zdarzyć tak, że gdy nowelizacja prawa nie zdąży wejść w życie w tej kadencji Sejmu, to właśnie kary i zapisy ustawy refundacyjnej będą stanowiły jedyną broń przeciwko niekontrolowanemu wywozowi leków.Z poważaniem
Mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
Członek NRA, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

Dokumenty:

mz_12_09_2012.pdf
mz_04_04_2012.pdf
mz_28_02_2012.pdf

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...