5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Apteka dla aptekarza coraz bliżej - jest poselski projekt ustawy!

Apteka dla aptekarza coraz bliżej - jest poselski projekt ustawy!

Podczas zakończonego kilka godzin temu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, przedstawiono poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Zakłada on, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki będzie miał tylko farmaceuta. W sumie będzie mógł posiadać maksymalnie 4 apteki.

Przedstawienie poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego regulującego rynek apteczny w tak rewolucyjny sposób było zaskoczeniem dla większości uczestników tego posiedzenia Zespołu. Swojego oburzenia nie kryli przedstawiciele największych sieci aptecznych w Polsce. Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Marcin Wiśniewski z Ruchu Aptekarzy Polskich nie kryli aprobaty dla proponowanych zmian.

- Wprowadzamy kilka kryteriów, które pozwolą rozłożyć usługi na rynku i funkcjonowanie samych aptek w sposób równomierny - tłumaczył przewodniczący Zespołu, poseł Waldemar Buda. - Chcemy ograniczyć liczbę aptek, którą może posiadać jeden podmiot.

Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenia apteki będzie posiadał wyłącznie farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub będący w spółce jawnej, partnerskiej (której przedmiotem jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami lub partnerami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu) oraz spółce komandytowej (której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której komplementariuszami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu).

- Projekt wiąże funkcjonowanie aptek z farmaceutą - wyjaśniała dyrektor Departamentu Prawnego GIF, Paulina Sosin-Ziarkiewicz. - Przenosi odpowiedzialność za prowadzenie apteki bezpośrednio na farmaceutę i eliminuje jej bezosobowe prowadzenie przez podmiot, który wykonuje to oderwaniu od opieki farmaceutycznej i celu, do jakiego jest przeznaczona apteka.

Przedstawicielka GIF zaznaczyła również, że projekt ten w ocenie Nadzoru Farmaceutycznego będzie korzystną zmianą na rynku gdyż wprowadzi proste i jednoznaczne zasady, jeśli chodzi o udzielanie zezwoleń i rozmieszczenie tych aptek na terenie całego kraju.

Projekt wprowadza również ograniczenia demograficzne i geograficzne w przypadku otwierania nowych aptek. Nowego zezwolenia nie otrzyma farmaceuta, który będzie chciał otworzyć aptekę, jeżeli na dzień jego wydania liczba mieszkańców w danym województwie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, jest mniejsza niż 3000 osób. Ograniczenia tego nie będzie się stosować jedynie w sytuacji gdy odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej już funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów. Celem takiej regulacji ma być zachęcenie farmaceutów do otwierania aptek na terenach mniej zaludnionych, wiejskich.Niemożliwe staną się również przejęcia kapitałowe spółek posiadających apteki. Projekt wyłącza bowiem zastosowanie art 494 par. 2 kodeksu spółek handlowych, który mówi: Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Ostatnią, niezwykle istotną zmianą ma być umożliwienie dziedziczenia zezwolenia na prowadzenie apteki, tylko w sytuacji gdy chociaż jeden z następców prawnych jest farmaceutą.

Projekt nowelizacji można znaleźć na stronach sejmowych: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&441_20161020

Podobnie jak relację z burzliwego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku aptecznego. Posiedzenie rozpoczyna się do godz. 16:15.

Źródło: sejm.gov.pl

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...