Apteka musi oddać ponad 1 mln zł refundacji | mgr.farm
System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Apteka musi oddać ponad 1 mln zł refundacji

Apteka musi oddać ponad 1 mln zł refundacji

Sąd Okręgowy w Siedlcach oddalił powództwo apteki przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, który zażądał zwrotu 1 195 509,29 zł refundacji. A wszystko dlatego, że apteka nie udostępniła do kontroli 7389 recept. Przyczyna takiej decyzji apteki do tej pory pozostaje niewiadoma...

Apteka przez 7 lat trwania procesu, nie przedstawiła recept, które chciał skontrolować NFZ.

Na początku września 2011 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w jednej z aptek, której Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zarzucał prowadzenie nielegalnej, hurtowej sprzedaży produktów leczniczych. Apteka ta miała podpisane umowy z dwoma Domami Pomocy Społecznej, na realizację recept i dostarczanie leków dla ich podopiecznych. Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił sprawdzić prawidłowość wszystkich recept realizowanych w ramach tej współpracy, która trwała niecały rok (od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r.). W sumie chodziło o 7389 recept.

Kontrola NFZ została przeprowadzona błyskawicznie. Zawiadomienie o kontroli, wraz załącznikiem w postaci listy recept, które należy przestawić do kontroli, zostało wysłane do apteki faksem 2 września. Już następnego dnia kontrolerzy NFZ przybyli do apteki. Z akt sprawy wynika, że kontrola przebiegała nerwowo, a przedstawicielka właściciela apteki oraz jej kierownik, kwestionowali legalność prowadzonej kontroli. Jednocześnie kobieta nie dopuszczała kierownika apteki do głosu, przejmując rozmowę z kontrolerami. Przedstawiciele NFZ wrócili do apteki 19 października, aby odebrać recepty, które miały podlegać kontroli. Te nie zostały jednak udostępnione przez aptekę.

W rezultacie oddział NFZ sporządził zalecenia pokontrolne, w których stwierdził m.in., że kwota refundacji, jaka została wypłacona aptece na podstawie złożonych zestawień refundacyjnych i przekazanych danych o obrocie wyniosła 1 195 509,29 zł. Negatywnie zostało ocenione zachowanie polegające na nieudostępnieniu przez kierownika apteki bądź upoważnionego przez niego farmaceutę, w wyznaczonym terminie i zgodnie z przekazanym wykazem, 7389 recept.

W rezultacie spółka, do której należała apteka, została wezwana do wpłaty na konto NFZ kwoty 1 195 509,29 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Spółka będąca właścicielem apteki nie zastosowała się do wezwania i nie przelała Narodowemu Funduszowi Zdrowia wspomnianej kwoty. Zamiast tego pozwała NFZ, zarzucając nieprawidłowy i nielegalny sposób przeprowadzenia kontroli w aptece. Zdaniem spółki kontrola winna być przeprowadzona w oparciu o procedurę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Skoro zawiadomienie kontroli nie nastąpiło zgodnie z powyższą regulacją, to była ona niezgodna z prawem. Zarzucono również, że upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nie zawierało obligatoryjnych, przewidzianych w ustawie, elementów, a ponadto, że – wbrew twierdzeniom osób kontrolujących – to organy spółki, nie zaś kierownik apteki, winien być podmiotem reprezentującym aptekę w procesie kontroli.

Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał jednak, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest podmiotem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, jako takiej. Fundusz prowadzi m.in. kontrolę realizacji recept podlegających refundacji i stanowiących podstawę do obciążenia NFZ refundacją ceny leku lub wyrobu medycznego wydanego z apteki. Kontrola przeprowadzana przez NFZ ma zatem charakter czynności zmierzających do stwierdzenia prawidłowości ustalenia wysokości zobowiązania cywilnoprawnego, które ma swoje źródło wprost w przepisie ustawy, tj. art. 63 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ocenie Sądu Okręgowego, kontrola przeprowadzana przez NFZ nie stanowi kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz wyłącznie kontrolę prawidłowości ustalania przez podmiot kontrolowany (aptekę) wysokości zobowiązania cywilnoprawnego.

Strony

Wymóg dotyczący wymiaru druku to niejedyna kontrowersyjna pozycja nowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Lekarz popełnił błąd, ale wina spada na...

W ostatnich dniach szerokim echem w mediach odbiła się sprawa mieszkańca Lublina, któremu w...

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności. (fot. Shutterstock)Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby...

W zdecydowanej większości przypadków farmaceuci przyznają, że wspomnianą adnotację po prostu wpisują na recepcie, przystawiają własną pieczątkę i podpisują. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Czy piszesz tę adnotację na...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept nakłada na farmaceutę obowiązek umieszczenia na rewersie...

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Zmiany w zespole roboczym ds....

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków....

Przez dziesięć lat wiele instytucji państwowych w oficjalnych dokumentach stwierdzało, że nie ma zakazu posiadania więcej niż 1 procenta aptek w województwie. (fot. Shutterstock)Koniec sporów o 1% aptek w województwie?

Opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zapisów o 1...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net