Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

W związku z ustawą dekomunizacyjną wielu ulicom w ostatnim czasie zmieniane są nazwy. W przypadku znajdujących się przy nich aptek, wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian w treści zezwolenia na prowadzenie takiej placówki. Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska zapytała GIF, czy w takich sytuacjach apteki będą musiały ponosić koszt takiej zmiany...

Zdaniem GIF taka zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki nie podlega opłacie (fot. Shutterstock)

Prawo farmaceutyczne stanowi, że za zmian zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnych wynagrodzeniu za pracę. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

- Powyższe regulacja, co do zasady, znajduje zastosowanie w każdym przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, o ile żadne przepisy szczególne nie regulują kwestii pobierania opłat w odrębny sposób - pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny.

W świetle art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, ich nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.Jednocześnie art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu przewiduje zwolnienie od opłat pism oraz postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy. Zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

- Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu stanowi przepis szczególny, ustanawiający wyjątek od ogólnej zasady, wynikającej z przepisów ustawy Prawo farmaceutycznego, zgodnie z którą zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki podlega opłacie - pisze GIF. - W konsekwencji, o ile postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie adres - nazwy ulicy, przy której znajduje się lokal apteki, zmierza do ujawnienia w dokumencie urzędowym (zezwoleniu) zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu, o tyle taka zmiana zezwolenia nie podlega opłacie.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Ministerstwo zdrowia od początku było przeciwne takiemu pomysłowi, jednak większość parlamentarna zdecydowała o skierowaniu projektu do pracy w komisjach (fot. Shutterstock)Sejm przeciwko dowolności szczepień -...

W piątek 9 listopada Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewidywał likwidację...

Jeżeli kierownik apteki szpitalnej nie będzie musiał posiadać specjalizacji, to może tylko być asystentem ze znacznie mniejszym uposażeniem. (fot. szpitalrydygier.pl)Mamy za mało farmaceutów ze...

"Jeżeli chcemy mieć dobrze wyszkolonych farmaceutów szpitalnych, którzy zadbają o budżety...

Priorix przeciw odrze, śwince i różyczce to nie jedyna szczepionka, której brakuje w aptekach. Pacjenci mają problem również ze szczepionką przeciwko grypie, Vaxigrip Tetra (fot. Shutterstock)W aptekach nie ma szczepionki przeciwko...

"W związku z pojawiającymi się informacjami o zachorowaniach na odrę w Polsce postanowiłem się...

Pod wpływem środków antydepresyjnych ryby stają się mniej czujne wobec drapieżników, a samce ptaków mniej śpiewają samicom (fot. Shutterstock)Ptaki i ryby na antydepresantach....

Australijscy naukowcy przebadali owady i pająki żyjące nad ciekami wodnymi w Melbourne. Jak się...

Pielęgniarki uważają, że farmaceuci nie są przygotowani do szczepienia pacjentów i protestują przeciwko nadaniu im takich uprawnień (fot. Shutterstock)Pielęgniarki coraz mocniej przeciwko...

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych opublikowało stanowisko Konsultanta Krajowego w dz....