Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

W związku z ustawą dekomunizacyjną wielu ulicom w ostatnim czasie zmieniane są nazwy. W przypadku znajdujących się przy nich aptek, wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian w treści zezwolenia na prowadzenie takiej placówki. Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska zapytała GIF, czy w takich sytuacjach apteki będą musiały ponosić koszt takiej zmiany...

Zdaniem GIF taka zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki nie podlega opłacie (fot. Shutterstock)

Prawo farmaceutyczne stanowi, że za zmian zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnych wynagrodzeniu za pracę. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

- Powyższe regulacja, co do zasady, znajduje zastosowanie w każdym przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, o ile żadne przepisy szczególne nie regulują kwestii pobierania opłat w odrębny sposób - pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny.

W świetle art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, ich nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.Jednocześnie art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu przewiduje zwolnienie od opłat pism oraz postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy. Zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

- Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu stanowi przepis szczególny, ustanawiający wyjątek od ogólnej zasady, wynikającej z przepisów ustawy Prawo farmaceutycznego, zgodnie z którą zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki podlega opłacie - pisze GIF. - W konsekwencji, o ile postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie adres - nazwy ulicy, przy której znajduje się lokal apteki, zmierza do ujawnienia w dokumencie urzędowym (zezwoleniu) zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu, o tyle taka zmiana zezwolenia nie podlega opłacie.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Jedna z farmaceutek próbowała sprawcę powstrzymać przed wyjściem z apteki z łupem, ale została przez niego brutalnie odepchnięta (fot. Shutterstock)Zatrzymano złodzieja, który dwa razy...

Policjanci zatrzymali 29-latka podejrzewanego o dokonanie kradzieży z rozbojem w jednej z aptek...

Zdaniem lekarzy szczepienie jest zabiegiem i musi zostać poprzedzone wnikliwym badaniem pacjenta (fot. Shutterstock)Lekarze: Szczepienie w aptece? Nie ma...

"Nie ma akceptacji środowiska lekarskiego dla pomysłu przeprowadzania szczepień przez...

Farmaceuci są zgodni, że w takich sytuacjach najbardziej zgubna jest rutyna - zarówno po stronie pracowników aptek, jak i pielęgniarek podających szczepionki (fot. Shutterstock)Gdy farmaceuta się pomyli, to na głowie...

Szerokim echem w środowisku farmaceutów obił się niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu....

Firmy często przekazują dziennikarzom informacje prasowe na nośnikach danych, lecz zazwyczaj są to tanie pendrive’y. (fot. Shutterstock)Laptop jako podarunek od koncernu...

Rok 2015. Gabinet głównego inspektora farmaceutycznego (GIF). Wchodzi do niego wysoki rangą...

Apteki mają trudności z zaspokojeniem potrzeb pacjentów, a dostawcy, hurtownicy i producenci nie nadążają z produkcją i dostawą szczepionek (fot. Shutterstock)Szczepienia w aptekach? To działa aż za...

Apteki w Australii nie nadążają z zamawianiem szczepionek przeciw grypie - to wynik ogromnego...