Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

W związku z ustawą dekomunizacyjną wielu ulicom w ostatnim czasie zmieniane są nazwy. W przypadku znajdujących się przy nich aptek, wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian w treści zezwolenia na prowadzenie takiej placówki. Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska zapytała GIF, czy w takich sytuacjach apteki będą musiały ponosić koszt takiej zmiany...

Zdaniem GIF taka zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki nie podlega opłacie (fot. Shutterstock)

Prawo farmaceutyczne stanowi, że za zmian zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnych wynagrodzeniu za pracę. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

- Powyższe regulacja, co do zasady, znajduje zastosowanie w każdym przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, o ile żadne przepisy szczególne nie regulują kwestii pobierania opłat w odrębny sposób - pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny.

W świetle art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, ich nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.Jednocześnie art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu przewiduje zwolnienie od opłat pism oraz postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy. Zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

- Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu stanowi przepis szczególny, ustanawiający wyjątek od ogólnej zasady, wynikającej z przepisów ustawy Prawo farmaceutycznego, zgodnie z którą zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki podlega opłacie - pisze GIF. - W konsekwencji, o ile postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie adres - nazwy ulicy, przy której znajduje się lokal apteki, zmierza do ujawnienia w dokumencie urzędowym (zezwoleniu) zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu, o tyle taka zmiana zezwolenia nie podlega opłacie.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...