Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Dziś insulina uważana za jeden z tych leków, bez których trudno sobie wyobrazić współczesny świat (fot. Shutterstock)

Złoty wiek insuliny

Apteka straciła zezwolenia za przesunięcia magazynowe... w próżnię

Apteka straciła zezwolenia za przesunięcia magazynowe... w próżnię

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odebrał zezwolenie na prowadzenie apteki, która dokonywała przesunięć magazynowych do aptek tego samego właściciela w innych województwach. Problem polegał na tym, że leki gdzieś po drodze znikały... Sprawa ciągnęła się przez 5 lat.

Sprawa zakończyła się jednak na dobre dopiero 29 listopada 2017 roku, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę kasacyjną spółki. (fot. MGR.FARM)

Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w 2012 roku. Wtedy to Główny Inspektor Farmaceutyczny polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przeprowadzić kontrolę w jednej z aptek. Chodziło o sprawdzenie, czy w aptece nie dochodzi o naruszeń przepisów dotyczących prowadzenia hurtowego obrotu lekami.

WIF przeprowadził kontrolę, w trakcie której stwierdził dokonywanie przez aptekę przesunięć magazynowych do innych aptek tej samej spółki, ale znajdujących się w innych województwach. Firma przedstawiła kserokopie dokumentów, które miały opisywać dokonywane przesunięcia. Kiedy jednak Inspekcja wezwała spółkę do złożenia potwierdzenia, że dokumentacja ta wykazuje wszystkie przychody i rozchody wybranych do kontroli produktów, firma nie odpowiedziała. W rezultacie WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie wspomnianej apteki.

W trakcie postępowania WIF kilkukrotnie wzywał spółkę do przedkładania potwierdzeń dotyczących kolejnych przesunięć magazynowych. Z czasem okazało się, że leki przesuwane z jednej apteki, ostatecznie nie trafiały do kolejnej. Potwierdzała to nawet dwukrotnie kierowniczka apteki "docelowej".

W rezultacie WIF przyjął, że spółka za pośrednictwem kolejnych aptek prowadziła nieudokumentowany i nieuprawniony obrót produktami leczniczymi - w tym z grupy Rp. Wystawione dokumenty przesunięć międzymagazynowych nie zgadzały się z rzeczywistym stanem rzeczy. Apteka bowiem dokonywała przesunięcia - czyli rozchodu leku ze swojego stanu magazynowego, a wskazana na druku MM apteka tego produktu nie otrzymywała. Wszystkie leki stanowiące przedmiot kontroli obrotu w aptece, były lekami ratującymi życie.Co ciekawe w trakcie postępowania okazało się, że podobne postępowania toczyły się wobec innych aptek tej samej spółki w innych województwach. W jednym z nich, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał zaprzestania prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - apteka ta sprzedawała bowiem leki do hurtowni. Warto podkreślić, że była to właśnie apteka, do której były adresowane wspomniane przesunięcia magazynowe.

W rezultacie WIF podjął decyzję o cofnięciu pozwolenia na prowadzenie apteki, którą kontrolował. Spółka będąca jej właścicielem naturalnie odwołała się w tej sprawie do GIF i jako jeden z nowych dowodów przedstawiła oświadczenie kierowniczki apteki, która wcześniej dwukrotnie zaprzeczyła jakoby leki do niej trafiały, tym razem przyznającą, że jednak tak było. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie dał wiary temu oświadczeniu i skargę odrzucił.

Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę spółki pod koniec 2015 roku. Sprawa zakończyła się jednak na dobre dopiero 29 listopada 2017 roku, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę kasacyjną spółki.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Postępujące zniszczenie komórek wątroby spowodowało niewydolność wszystkich pozostałych narządów, które szybko doprowadziły do śmierci pacjentki (fot. Shutterstock)22-latka zmarła w męczarniach. Leczyła...

Francuskie media opisują historię 22-letniej Naomi Musengi, która skonała w męczarniach kilka...

Zdaniem resortu niski faktyczny poziom opodatkowania podmiotów działających w tej branży musi zatem wynikać ze zdarzeń o charakterze indywidualnym (fot. Shutterstock)MF: Brak informacji o...

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do resortu do tej pory nie wpływały informacje...

Uczestnicy Kongresu w 2016 r. i prof. Brian Kobilka. (fot. materiały organizatora)3. Środkowoeuropejski Kongres...

15-18 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny....

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej nie ma tutaj mowy o faktycznym zbyciu leku na rzecz hurtowni farmaceutycznej (fot. Shutterstock)NIA: Rozwiązanie zaproponowane przez...

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej, procedura zaproponowana przez firmę Polpharma w kwestii...

Resort zdrowia zapewnia, że dzięki przeprowadzonym negocjacjom, od października cena leku Xarelto objęta refundacją spadnie nieco poniżej ceny obowiązującej dotychczas (fot. Shutterstock)Ministerstwo Zdrowia tłumaczy ceny...

Resort zdrowia w związku z zapytaniami dziennikarzy dotyczącymi wzrostu ceny leku Xarelto...