Apteka straciła zezwolenia za przesunięcia magazynowe... w próżnię | mgr.farm
Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)

6 mitów o zakażeniu dróg...

Zidentyfikowano pięć powtarzalnych skupisk pacjentów chorych na cukrzycę, u których stwierdzono istotnie różne charakterystyki pacjentów i ryzyko powikłań cukrzycowych. (fot. Shutterstock)

Nowe spojrzenie na cukrzycę

Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. (fot. Shutterstock)

Konował, jędza i sprzedawca

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Apteka straciła zezwolenia za przesunięcia magazynowe... w próżnię

Apteka straciła zezwolenia za przesunięcia magazynowe... w próżnię

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odebrał zezwolenie na prowadzenie apteki, która dokonywała przesunięć magazynowych do aptek tego samego właściciela w innych województwach. Problem polegał na tym, że leki gdzieś po drodze znikały... Sprawa ciągnęła się przez 5 lat.

Sprawa zakończyła się jednak na dobre dopiero 29 listopada 2017 roku, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę kasacyjną spółki. (fot. MGR.FARM)

Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w 2012 roku. Wtedy to Główny Inspektor Farmaceutyczny polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przeprowadzić kontrolę w jednej z aptek. Chodziło o sprawdzenie, czy w aptece nie dochodzi o naruszeń przepisów dotyczących prowadzenia hurtowego obrotu lekami.

WIF przeprowadził kontrolę, w trakcie której stwierdził dokonywanie przez aptekę przesunięć magazynowych do innych aptek tej samej spółki, ale znajdujących się w innych województwach. Firma przedstawiła kserokopie dokumentów, które miały opisywać dokonywane przesunięcia. Kiedy jednak Inspekcja wezwała spółkę do złożenia potwierdzenia, że dokumentacja ta wykazuje wszystkie przychody i rozchody wybranych do kontroli produktów, firma nie odpowiedziała. W rezultacie WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie wspomnianej apteki.

W trakcie postępowania WIF kilkukrotnie wzywał spółkę do przedkładania potwierdzeń dotyczących kolejnych przesunięć magazynowych. Z czasem okazało się, że leki przesuwane z jednej apteki, ostatecznie nie trafiały do kolejnej. Potwierdzała to nawet dwukrotnie kierowniczka apteki "docelowej".

W rezultacie WIF przyjął, że spółka za pośrednictwem kolejnych aptek prowadziła nieudokumentowany i nieuprawniony obrót produktami leczniczymi - w tym z grupy Rp. Wystawione dokumenty przesunięć międzymagazynowych nie zgadzały się z rzeczywistym stanem rzeczy. Apteka bowiem dokonywała przesunięcia - czyli rozchodu leku ze swojego stanu magazynowego, a wskazana na druku MM apteka tego produktu nie otrzymywała. Wszystkie leki stanowiące przedmiot kontroli obrotu w aptece, były lekami ratującymi życie.Co ciekawe w trakcie postępowania okazało się, że podobne postępowania toczyły się wobec innych aptek tej samej spółki w innych województwach. W jednym z nich, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał zaprzestania prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - apteka ta sprzedawała bowiem leki do hurtowni. Warto podkreślić, że była to właśnie apteka, do której były adresowane wspomniane przesunięcia magazynowe.

W rezultacie WIF podjął decyzję o cofnięciu pozwolenia na prowadzenie apteki, którą kontrolował. Spółka będąca jej właścicielem naturalnie odwołała się w tej sprawie do GIF i jako jeden z nowych dowodów przedstawiła oświadczenie kierowniczki apteki, która wcześniej dwukrotnie zaprzeczyła jakoby leki do niej trafiały, tym razem przyznającą, że jednak tak było. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie dał wiary temu oświadczeniu i skargę odrzucił.

Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę spółki pod koniec 2015 roku. Sprawa zakończyła się jednak na dobre dopiero 29 listopada 2017 roku, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę kasacyjną spółki.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Zdaniem Wielkopolskiego WIF taka konstrukcja obu reklam wzmaga przekonanie, że realizacja obu ogłoszeń miała na celu promowanie apteki. (fot. Shutterstock)40 000 zł kary dla apteki za reklamę w...

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 40 000 zł na...

W założeniu projektu, poza opieką ginekologiczną, czyli badaniami, w tym również USG oraz fachową poradą, jest również wystawianie recept oraz współpraca z aptekami. (fot. Shutterstock)Prezydent Poznania chce aptek "...

Apteki realizujące recepty na tabletki "dzień po" oraz darmowa całodobowa opieka ginekologiczna...

Konieczna okazała się interwencja strażaków, którzy wstępnie zidentyfikowali ciecz jako kwas masłowy. (fot. Shutterstock)Trzy gdańskie apteki zaatakowane. Ktoś...

W czwartek wieczorem ktoś rozpylił w trzech gdańskich aptekach substancję o ostrym i...

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że korzysta z ustawowych przerw w pracy na odpoczynek. (fot. Shutterstock)Wielka Brytania: tylko co piąty...

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z...

W tej sprawie jednoznacznie ustalono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu reklamy apteki. (fot. Shutterstock)Informacja o lokalizacji i godzinach...

Karę w wysokości 5000 zł będzie musiał zapłacić właściciel apteki, który na przełomie listopada...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.