W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Apteka traci zezwolenie za hurtową sprzedaż psychotropów. Grożono rodzinie farmaceutki?

Apteka traci zezwolenie za hurtową sprzedaż psychotropów. Grożono rodzinie farmaceutki?

Na początku października 2017 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki, w której odbywał się niedozwolony obrót lekami psychotropowymi. W trakcie postępowania, farmaceutka tłumaczyła, że realizowała fałszywe recepty weterynaryjne na psychotropy pod wpływem gróźb kierowanych wobec niej i jej najbliższych...

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Lubelski WIF podjął decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki. (fot. Shutterstock)

Sprawa swój początek miała w marcu 2016 roku, kiedy to w aptece WIF przeprowadził kontrolę doraźną. W jej trakcie stwierdzono wyzerowanie kart zakupu dużych ilości substancji psychotropowych, których nie stwierdzono na stanie magazynowym apteki. Pojawiły się też rozbieżności między saldem ewidencji i stanem faktycznym takich leków jak np. Apo-zolpin (brak 29 opakowań). WIF stwierdził też nieprawidłową realizację recept weterynaryjnych, na których przepisywano substancje psychotropowe. Apteka nie prowadziła też ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowych w książce narkotycznej.

Efektem kontroli było wydanie decyzji nakazującej dostosowanie działalności do obowiązujących przepisów, w tym prowadzenie prawidłowego obrotu i ewidencji substancji psychotropowych oraz realizowania recept weterynaryjnych, na których przepisano produkty lecznicze zwierające substancje psychotropowe.

Nieco ponad rok później WIF ponownie przeprowadził kontrolę w tej samej aptece, celem sprawdzenia działań naprawczych podjętych po poprzedniej kontroli doraźnej. Inspekcja stwierdziła, że dokumentacja oraz ewidencja dotycząca przychodu i rozchodu środków odurzających oraz substancji psychotropowych była zgodna ze stanem faktycznym.

Problemy pojawiły się jednak podczas sprawdzania wybranych recept realizowanych w aptece po poprzedniej kontroli.

Okazało się, że nadal realizowano w niej recepty weterynaryjne wystawione przez lekarza, który w rejestrze figurował jako "nieaktywny lub zawieszony" - fakt ten ustalono podczas kontroli rok wcześniej, a mimo to nadal apteka realizowała jego recepty. Przepisywany na nich był najczęściej Clonazepam 2 mg, po trzy opakowania. W kilku przypadkach były to recepty wystawione na tego samego właściciela psa, jednego dnia w tej samej ilości po 90 tabl.

Na tym jednak niezgodności się nie kończyły. W ramach przeprowadzonej kontroli sprawdzono krzyżowo przychód w aptece leku Apselan 60 mg. W tym celu Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny skierował wezwanie do hurtowni współpracującej z apteką, o udostępnienie dokumentów zawierających wykaż sprzedaży tego leku do apteki. Okazało się, że apteka dokonała zakupu 13 560 opakowań Apselanu w okresie do 29 czerwca 2016 r. do 5 września 2016 r. Według wyjaśnień apteki, była to realizacja zamówień promocyjnych 1+1. Kierownik hurtowni miał zdecydować wówczas o odmowie dalszej realizacji zamówień dla wskazanego odbiorcy ze względu na ich niejasny charakter. Po przeanalizowaniu dokumentacji z kontrolowanej apteki, okazało się, że na stan zostało wprowadzone tylko 311 opakowań leku. Oznacza to, że 13 249 Apselanu opakowania gdzieś zniknęły...

Właścicielka apteki tłumaczyła fakt rozbieżności tym, że część leku została przeznaczona do sprzedaży na wysokiej marży, a część "na promocję apteki". Preparat miał być nieodpłatnie wydawany pacjentom, którzy dokonywali zakupów w aptece, w ramach prowadzonej wewnętrznej promocji. Byli to pacjenci, którzy kupowali preparaty przeziębieniowe i krople do nosa.W rezultacie WIF wszczął z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia aptece zezwolenia za niezgodny z przepisami obrót produktami leczniczymi zawierającymi pseudoefedrynę oraz związaną z tym utratę rękojmi należytego prowadzenia apteki. W toku postępowania Inspektor wystąpił do Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z wnioskiem o udzielenie informacji czy wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne wobec właścicielki apteki. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej poinformował, że postępowanie wyjaśniające wobec farmaceutki zostało zamknięte i przygotowany jest wniosek o jej ukaranie do Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Z treści wniosku pojawiły się nowej wyjaśnienia właścicielki apteki, gdzie wskazywała ona, iż realizowała recepty wystawione przez lekarza weterynarii, pod wpływem kierowanych wobec niej i osób jej najbliższych gróźb. Przyznała też, że nie księgowała tych recept.

Okazało się też, że wobec farmaceutki zostały już wcześniej wydane dwie prawomocne decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Jedna dotyczyła cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a druga na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. Podstawą cofnięcia obu zezwoleń miała być utrata tytułu prawnego do lokalu.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Lubelski WIF podjął decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki.

Treść decyzji dostępna pod TYM ADRESEM.

Źródło: Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...