Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Apteka w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany? Minister odpowiada...

Apteka w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany? Minister odpowiada...

Kilka tygodni temu poseł Ireneusz Raś wystosował do ministerstwa zdrowia interpelację w sprawie formalnoprawnych aspektów działalności aptek na rynku farmaceutycznym. Zapytał resort między innymi o to, czy dopuszcza się wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany? Na pytania odpowiedział wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Kwestia uzyskania odbioru nadzoru budowlanego budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na aptekę nie jest poruszana w ustawie – Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock)

Zwracając uwagę na formalnoprawne aspekty działalności aptek na rynku farmaceutycznym, zwłaszcza w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydawanych za pośrednictwem wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, poseł Ireneusz Raś zwrócił się do ministra zdrowia z trzema pytaniami. Odpowiedzi udzielił mu Marcin Czech, podsekretarz stanu w resorcie zdrowia.

Czy zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne dopuszcza się wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki w budynku, który nie uzyska odbioru przez nadzór budowlany?

[odpowiedź Marcina Czecha]: Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 poz. 2211) apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego pozwolenia na prowadzenie aptek. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofniecie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do właściwego inspektora farmaceutycznego. Zgodnie z wymaganiami art. 100 ww. ustawy do wniosku o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, który składa zainteresowany podmiot, dołączony powinien być m. in. tytuł prawny do pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną oraz opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami. Kwestia uzyskania odbioru nadzoru budowlanego budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na aptekę nie jest poruszana w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Czy zgodnie z obowiązującym prawodawstwem można posiadać prawo do lokalu, (które jest konieczne do wydania zezwolenia) w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany?[odpowiedź Marcina Czecha]: Zagadnienia z zakresu prawa budowlanego pozostają w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kto w przypadku naruszeń tego typu ponosi odpowiedzialność za prowadzenie apteki?

[odpowiedź Marcina Czecha]: Zasadniczo, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2 b ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991, Nr 41, poz. 179), odpowiedzialny za prowadzenie apteki – kierownik apteki. Pytania przedstawione w interpelacji dotyczą jednak kwestii procesu uzyskania pozwolenia na prowadzenie apteki, a więc procedur, które obowiązują organy kompetentne do wydania właściwych pozwoleń.

Źródło: sejm.gov.pl

Firma przekonywała, że jej syropy nie są napojami z perspektywy funkcji i właściwości (fot. Shutterstock)Firma przegrała spór o VAT na syrop

Urząd statystyczny zaliczył syropy jednej z firm do ugrupowania PKWiU 11.07.190.0 - "pozostałe...

Obecnie prawie na każdym kroku można spotkać się ze sprzedażą ziół między innymi: w kioskach, drogeriach, supermarketach... (fot. Shutterstock) W sprawie monopolu hurtowni...

Poseł Jan Dziedziczak wystosował interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie monopolu hurtowni...

Resort zdrowia zapowiada, że w uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kontroli przechowywania szczepionek będą w najbliższej przyszłości poszerzone (fot. MGR.FARM)MZ: brak jest możliwości wyłączenia...

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Porozumieniu Pracodawców Opieki Zdrowotnej na list, w którym...

W niektórych partiach produkowanego w Azji irbesartanu znaleziono zanieczyszczenie rakotwórczym związkiem podobnym do NDMA – NDEA (fot. Shutterstock)Nie tylko walsartan był zanieczyszczony...

Europejska Agencja Leków uznała właśnie, że kolejna substancja czynna dostarczana od jednego z...

Sprawca napadu tuż po nim trafił na oddział toksykologii, skąd po odtruciu zabrała go policja do aresztu (fot. Shutterstock)Z nożem kuchennym napadł na aptekę

27-letni mężczyzna napadł na całodobową aptekę w Łodzi przy al. Piłsudskiego. Wyczekał do...