Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdrowia to bubel?

Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdrowia to bubel?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w końcu projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dokument już wywołuje kontrowersje wśród farmaceutów, którzy na jego mocy stracą swoje uprawnienia...

Aby wydać pacjentowi słabszy lek, pracownik apteki będzie musiał kontaktować się z osobą, która receptę wystawiła (np. pielęgniarką). (fot. Shutterstocj)

Na rozporządzenie, którego projekt opublikowano wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym, środowisko aptekarskie czekało od ponad miesiąca. Miało ono bowiem uzupełnić braki wcześniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.

Przypomnijmy, że wraz z jego wejściem w życie pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości dzielenia opakowań leków. Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że stosowny przepis znajdzie się w innym akcie normatywnym, tj. wówczas przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sporządzania leków aptecznych lub recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (czytaj więcej: Od wczoraj nie można dzielić opakowań leków? Ministerstwo zdrowia informuje...).

To projekt tego właśnie rozporządzenia, w końcu opublikowano w Rządowym Centrum Legislacyjnym. I rzeczywiście znalazły się w nim zapisy dopuszczające dzieleni opakowań takich produktów leczniczych jak:

  • antybiotyki do stosowania wewnętrznego
  • w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego
  • w postaci do podawania wziewnego
  • posiadających kategorię dostępności "Rpw"
  • zawierających substancje psychotropowe z grup III-P, IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawnie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

W nowym rozporządzeniu znalazły się jednak też zapisy, które wywołały oburzenie w środowisku aptekarskim. Część wskazuje wręcz, że odbiera ono farmaceutom niektóre uprawnienia. Jednym z przykładów jest m.in. brak możliwości samodzielnego wydania przez osobę realizującą receptę, mniejszej dawki leki niż określono na recepcie.

Przypomnijmy, że obecnie "osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu".

Pracownicy aptek korzystali w tego uprawnienia najczęściej w sytuacjach, gdy pacjent życzył sobie lek w dawce o połowę mniejszej niż przepisana na recepcie, bo np. lekarz i tak kazał stosować pół tabletki lub pacjent miał problem z połknięciem dużej tabletki. Okazuje się, że w projekcie nowego rozporządzenia tego zapisu nie ma. Zamiast tego wprowadzono nowy mówiący, że "dopuszcza się, po porozumieniu z osobą, która wystawiła receptę wydanie z apteki produktu leczniczego o mocy innej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym w recepcie".

Taka konstrukcja przepisów sprawia zatem, że aby wydać pacjentowi słabszy lek, pracownik apteki będzie musiał kontaktować się z osobą, która receptę wystawiła (np. pielęgniarką) - wcześniej takiego obowiązku nie było.Według projektu rozporządzenia pracownik apteki będzie musiał porozumieć się z autorem recepty również w sytuacji, gdy uzna, że konieczna jest zmiana postaci leku. Znajduje się w nim bowiem zapis, iż "dopuszcza się, po porozumieniu z osobą, która wystawiła receptę, wydanie z apteki produktu leczniczego o postaci innej niż określona na recepcie, jeżeli zachowana zostanie równoważność procesów farmakokinetycznych".

Co ciekawe w przypadku obu powyższych zmian (dawki lub postaci) pracownik apteki będzie zobowiązany do uzyskania zgody osoby odbierającej leki oraz poinformowania jej w formie pisemnej o zmienionym sposobie dawkowania.

Farmaceuci wskazują też, że w nowym rozporządzeniu nadal nie ma zapisów mówiących o tym, że refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne wydaje się z apteki w pełnych opakowaniach.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Uwagi do niego można w ciągu najbliższych 7 dni. W uzasadnieniu projektu resort zdrowia przyznaje, że rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej - można więc spodziewać się jego procedowania w szybkim tempie. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Barbara Walenciuk - pełniąca obowiązku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Projekt rozporządzenia do pobrania z Rządowego Centrum Legislacyjnego

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...