Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Apteki mają problem z wodą do receptury

Apteki mają problem z wodą do receptury

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowała pismo do Ministra Zdrowia dotyczące problemów aptek z nabywaniem wody oczyszczonej wykorzystywanej do wykonywania leków recepturowych. Farmaceuci są zmuszani wykorzystywać wodę do wstrzykiwania, co coraz częściej kwestionuje NFZ, podczas analizy wyceny leków recepturowych.

- Z informacji przekazywanych do Naczelnej Izby Aptekarskiej przez farmaceutów oraz okręgowe izby aptekarskie wynika, że obecnie istnieje poważny problem z nabywaniem przez apteki wody destylowanej (Aqua purificata) – niezbędnej do sporządzania wielu kategorii leków recepturowanych, w tym m.in. w postaci roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do użytku wewnętrznego oraz kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- W związku ze wskazanym problemem, proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska, czy Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych, o którym mowa w pkt 1 w Wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1259), może być stosowany zamiast wody destylowanej przy sporządzaniu leków recepturowych, a w konsekwencji, czy użycie w takim przypadku Aqua pro iniectione nie spowoduje utraty prawa do zwrotu przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów wykonania leku recepturowego.



Czy w opisanym przypadku apteka może wydać lek recepturowy na zasadach refundacyjnych, czy też powinna wydać lek za pełną odpłatnością? – pyta Ministra Zdrowia prezes NRA.

Źródło: NIA

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...