Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

W tym cyklu felietonów postaram się pisać o medycznej marihuanie od naszej, zawodowej strony (fot. Shutterstock)

O medycznej marihuanie kilka...

Apteki mogą przyjmować od pacjentów wycofane Milukante. Producent odda pieniądze...

Apteki mogą przyjmować od pacjentów wycofane Milukante. Producent odda pieniądze...

Firma Adamed Pharma wydała komunikat, w którym prosi aptekarzy o wsparcie przy wycofaniu leków Milukante z obrotu. Dotyczy to również przyjmowania od pacjentów zwrotów wycofanych serii leków. Firma zaprezentowała dwa scenariusze postępowania w takich sytuacjach...

W przypadku braku paragonu, apteka ma oddać pacjentowi 100% jego wartości (fot. Shutterstock)

3 września 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu 2 serii produktów zawierających w swoim składzie substancję czynną montelukastum wyprodukowaną przez Saneca Pharmaceutical a.s., dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. tj:

  • Milukante (montelukastum) 4 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41750660
  • Milukante (montelukastum) 5 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41775734

- Adamed Pharma prowadząc swoją działalność kieruje się wartościami i zasadami etycznymi sprzyjającymi budowaniu organizacji rzetelnej i godnej zaufania. Jedną z zasad etycznych naszej organizacji jest dbałość o dobro pacjentów, jak również etyczna współpraca ze wszystkim kontrahentami. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, w celu jak najefektywniejszego wykonania procedury zwrotów Produktów - czytamy w piśmie skierowanym przez firmę do aptekarzy.

Jako pierwszy firma opisuje sposób postępowania w sytuacji, gdy pacjent zwraca do apteki produkt (kompletny lub niekompletny) i żąda zwrotu ceny jego zakupu. W takim przypadku zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Dokonanie zwrotu i żądanie zwrotu pieniędzy możliwe jest więc za okazaniem dowodu zakupu, wyłącznie w aptece, która dokonała sprzedaży danego opakowania.

- W dalszej kolejności w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 12 marca 208 r. (Dz.U. Nr 57, poz 347), Produkty przekazywane będą do właściwej hurtowni, od której Apteka nabyła dany Produkt, a hurtownia dokona stosownych korekt księgowych w celu dokonania rozliczenia z Apteką oraz przekaże Produkt Adamed Pharma, jako podmiotowi odpowiedzialnemu na adres wskazanych przez Dział Obsługi Klienta Adamedu - czytamy w komunikacie firmy.Drugi z możliwych scenariuszy postępowania dotyczy sytuacji, w której pacjent, zwracając lek do apteki zażąda zwrotu ceny jego zakupu, ale nie posiada dowodu zakupu (paragonu). W takich przypadku apteka ma przyjąć wadliwe opakowania i dokonać zwrotu ceny w wysokości 100% ceny.

- W konsekwencji pacjent otrzyma zwrot ceny, natomiast apteka, w celu uzyskania zwrotu wartości wypłacanych pacjentom kwot, za zwrócony Produkt wystawi Notę obciążeniową na Adamed Pharma - czytamy w informacji firmy. - Noty obciążeniowe powinny zostać wystawione w połowie oraz na koniec dwumiesięcznego, ustawowego okresu na wycofanie Produktów z rynku.

W rezultacie pierwsza z not obciążeniowych wystawiona zostanie 3 października, a druga 3 listopada. Jednocześnie apteka proszona jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta Adamed Pharma, w celu przekazania dokładnego adresu apteki, do której docelowo na koszt Adamed Pharma zostanie skierowany kurier. Noty obciążeniowe będą regulowane w ciągu 60 dni od daty otrzymania wycofanych produktów i not.

Źródło: NIA

Projekt zakłada, że obcokrajowiec, który ma zamiar dłużej zostać w Polsce, powinien być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i należy go o to zapytać (fot. Shutterstock)Czy cudzoziemcy przybywający do Polski...

W obawie przed epidemią odry Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Spraw...

Karolina Grodzka otrzymała tytuł Miss Osobowości 2018 (Fot. Miss Polonia)Studentka farmacji wybrana Miss...

W minioną sobotę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2018. Udział w nim wzięły dwie studentki...

zięki powstaniu takiego rejestru diagnostyka oraz leczenie tego schorzenia będą lepiej powadzone a co za tym idzie - zmniejszy się zapadalność na choroby krążenia i tym samym liczba zgonów. (fot. Shutterstock)Specjalny rejestr dla osób z...

Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Projekt w tej...

 Skomplikowane testy konsumenci będą mogli wykonać wygodnie w domu. (fot. Shutterstock)Wielomarkerowe testy genetyczne już...

Lubelskie laboratorium Vitagenium uruchamia pilotażowy program nowego kanału dystrybucji testów...

Nowe przeciwwskazania dotyczą kobiet w ciąży oraz w wieku rozrodczym (fot. Shutterstock)Nowe ograniczenia dotyczące walproinianu

Pojawiły się nowe przeciwwskazania i dodatkowe ostrzeżenia na temat stosowania walproinianu u...