Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Apteki mogą przyjmować od pacjentów wycofane Milukante. Producent odda pieniądze...

Apteki mogą przyjmować od pacjentów wycofane Milukante. Producent odda pieniądze...

Firma Adamed Pharma wydała komunikat, w którym prosi aptekarzy o wsparcie przy wycofaniu leków Milukante z obrotu. Dotyczy to również przyjmowania od pacjentów zwrotów wycofanych serii leków. Firma zaprezentowała dwa scenariusze postępowania w takich sytuacjach...

W przypadku braku paragonu, apteka ma oddać pacjentowi 100% jego wartości (fot. Shutterstock)

3 września 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu 2 serii produktów zawierających w swoim składzie substancję czynną montelukastum wyprodukowaną przez Saneca Pharmaceutical a.s., dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. tj:

  • Milukante (montelukastum) 4 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41750660
  • Milukante (montelukastum) 5 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41775734

- Adamed Pharma prowadząc swoją działalność kieruje się wartościami i zasadami etycznymi sprzyjającymi budowaniu organizacji rzetelnej i godnej zaufania. Jedną z zasad etycznych naszej organizacji jest dbałość o dobro pacjentów, jak również etyczna współpraca ze wszystkim kontrahentami. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, w celu jak najefektywniejszego wykonania procedury zwrotów Produktów - czytamy w piśmie skierowanym przez firmę do aptekarzy.

Jako pierwszy firma opisuje sposób postępowania w sytuacji, gdy pacjent zwraca do apteki produkt (kompletny lub niekompletny) i żąda zwrotu ceny jego zakupu. W takim przypadku zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Dokonanie zwrotu i żądanie zwrotu pieniędzy możliwe jest więc za okazaniem dowodu zakupu, wyłącznie w aptece, która dokonała sprzedaży danego opakowania.

- W dalszej kolejności w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 12 marca 208 r. (Dz.U. Nr 57, poz 347), Produkty przekazywane będą do właściwej hurtowni, od której Apteka nabyła dany Produkt, a hurtownia dokona stosownych korekt księgowych w celu dokonania rozliczenia z Apteką oraz przekaże Produkt Adamed Pharma, jako podmiotowi odpowiedzialnemu na adres wskazanych przez Dział Obsługi Klienta Adamedu - czytamy w komunikacie firmy.Drugi z możliwych scenariuszy postępowania dotyczy sytuacji, w której pacjent, zwracając lek do apteki zażąda zwrotu ceny jego zakupu, ale nie posiada dowodu zakupu (paragonu). W takich przypadku apteka ma przyjąć wadliwe opakowania i dokonać zwrotu ceny w wysokości 100% ceny.

- W konsekwencji pacjent otrzyma zwrot ceny, natomiast apteka, w celu uzyskania zwrotu wartości wypłacanych pacjentom kwot, za zwrócony Produkt wystawi Notę obciążeniową na Adamed Pharma - czytamy w informacji firmy. - Noty obciążeniowe powinny zostać wystawione w połowie oraz na koniec dwumiesięcznego, ustawowego okresu na wycofanie Produktów z rynku.

W rezultacie pierwsza z not obciążeniowych wystawiona zostanie 3 października, a druga 3 listopada. Jednocześnie apteka proszona jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta Adamed Pharma, w celu przekazania dokładnego adresu apteki, do której docelowo na koszt Adamed Pharma zostanie skierowany kurier. Noty obciążeniowe będą regulowane w ciągu 60 dni od daty otrzymania wycofanych produktów i not.

Źródło: NIA

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...