Badania nad nowym lekiem w łuszczycy | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Badania nad nowym lekiem w łuszczycy

Badania nad nowym lekiem w łuszczycy

Tagi: 

Produkowana głównie przez leukocyty Th-17 (w zmianach łuszczycowych także przez m.in. neutrofile) IL-17A ma znaczną rolę w rozwoju łuszczycy, wykazano, iż pobudza ona keratynocyty do wydzielanie mediatorów zapalnych, co powoduje rekrutację innych komórek odpowiedzialnych za stan zapalny i może doprowadzić do zapalenia. Secukinumab (Novartis) jest w pełni ludzka immunoglobuliną, która wiąże się selektywnie z prozapalną interleukiną 17A. Niedawno opublikowana rezultaty dwóch badań 3 etapu.

Badano dawki 300mg i 150mg (podawany raz w tygodniu przez 5 tygodni, potem raz na 4 tygodnie przez 48 tygodni) wobec placebo (badanie ERASURE) i placebo oraz Entanerceptu (badanie FIXTURE). W obu badaniach zarówno po 12 tyg. jak i po upływie całego badania (52 tydzień) Secukinumab wykazywał znaczną skuteczność.
Poprawę stanu chorego określano m.in. za pomocą skali PASI 75 (procent pacjentów, którzy uzyskali redukcję o 75% lub więcej punktów w Psoriasis Area and Severity Index, w stosunku do wartości wyjściowej, w ciągu 12 tygodni).

W badaniu ERASURE wartości wynosiły: Secukinumab (300mg): 81.6% Secukinumab(150mg): 71.6% placebo: 4.5%

Badanie FIXURE: Secukinumab (300mg): 77.1% Secukinumab (150gm): 67.0% Entanercept:44.0% placebo: 4.9%Wyniki dotyczące bezpieczeństwa były zgodne z obserwacjami z badania 2 etapu. Spośród pacjentów uczestniczących w badaniu ERASURE efekty niepożądane występowały u 55.1% i 60.4% pacjentów, którym podawano odpowiednio 300mg i 150 mg Secukinumabu oraz 47.0% pacjentów w grupie kontrolnej, natomiast infekcje wystąpiły odpowiednio u 29.4%, 26.9%, 16.2%

Ponadto powyższe badanie potwierdziło wcześniejsze doniesienia o roli interleukiny 17A w patogenezie łuszczycy
[Medscape]

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.