Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Badania nad nowym lekiem w łuszczycy

Badania nad nowym lekiem w łuszczycy

Tagi: 

Produkowana głównie przez leukocyty Th-17 (w zmianach łuszczycowych także przez m.in. neutrofile) IL-17A ma znaczną rolę w rozwoju łuszczycy, wykazano, iż pobudza ona keratynocyty do wydzielanie mediatorów zapalnych, co powoduje rekrutację innych komórek odpowiedzialnych za stan zapalny i może doprowadzić do zapalenia. Secukinumab (Novartis) jest w pełni ludzka immunoglobuliną, która wiąże się selektywnie z prozapalną interleukiną 17A. Niedawno opublikowana rezultaty dwóch badań 3 etapu.

Badano dawki 300mg i 150mg (podawany raz w tygodniu przez 5 tygodni, potem raz na 4 tygodnie przez 48 tygodni) wobec placebo (badanie ERASURE) i placebo oraz Entanerceptu (badanie FIXTURE). W obu badaniach zarówno po 12 tyg. jak i po upływie całego badania (52 tydzień) Secukinumab wykazywał znaczną skuteczność.
Poprawę stanu chorego określano m.in. za pomocą skali PASI 75 (procent pacjentów, którzy uzyskali redukcję o 75% lub więcej punktów w Psoriasis Area and Severity Index, w stosunku do wartości wyjściowej, w ciągu 12 tygodni).

W badaniu ERASURE wartości wynosiły: Secukinumab (300mg): 81.6% Secukinumab(150mg): 71.6% placebo: 4.5%

Badanie FIXURE: Secukinumab (300mg): 77.1% Secukinumab (150gm): 67.0% Entanercept:44.0% placebo: 4.9%Wyniki dotyczące bezpieczeństwa były zgodne z obserwacjami z badania 2 etapu. Spośród pacjentów uczestniczących w badaniu ERASURE efekty niepożądane występowały u 55.1% i 60.4% pacjentów, którym podawano odpowiednio 300mg i 150 mg Secukinumabu oraz 47.0% pacjentów w grupie kontrolnej, natomiast infekcje wystąpiły odpowiednio u 29.4%, 26.9%, 16.2%

Ponadto powyższe badanie potwierdziło wcześniejsze doniesienia o roli interleukiny 17A w patogenezie łuszczycy
[Medscape]

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...